skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de fundição contínua de aço

Yasuo Kishimoto ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR DEPHOSPHORIZING HOT METAL

Yuji, Miki ; Yuichi, Uchida ; Naotaka, Sasaki

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de fundição contínua de aço

Shunichi Kawanami ; Yasuo Kishimoto ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de lingotamento contínuo de aço

Shunichi Kawanami ; Yasuo Kishimoto ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MATERIAL FOR HIGH-STRENGTH STEEL SHEET, HOT ROLLE

Yoshiyasu Kawasaki ; Kenji Tsuzumi ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mutations in the small heterodimer partner gene are associated with mild obesity in Japanese subjects

Nishigori, Hidekazu ; Tomura, Hideaki ; Tonooka, Naoko ; Kanamori, Masao ; Yamada, Shirou ; Sho, Kimie ; Inoue, Ituro ; Kikuchi, Nobuyuki ; Onigata, Kazumichi ; Kojima, Itaru ; Kohama, Tomoko ; Yamagata, Kazuya ; Yang, Qin ; Matsuzawa, Yuji ; Miki, Takashi ; Seino, Susumu ; Kim, Mi - Young ; Choi, Hueng - Sik ; Lee, Yoon - Kwang ; Moore, David D. ; Takeda, Jun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 16, 2001, Vol.98(2), p.575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

molde de fundição contínua e método para fundição contínua de aço

Naomichi Iwata ; Norichika Aramaki ; Seiji Nabesima ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de fundição contínua de aço

Hiroyuki Ohno ; Keigo Toishi ; Norichika Aramaki ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

molde de fundição contínua e método para fundição contínua de aço

Kohei Furumai ; Naomichi Iwata ; Norichika Aramaki ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método para a produção de aço de alta limpeza

Hidetoshi Matsuno ; Naoki Kikuchi ; Takeshi Murai ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de fundição de aço contínuo

Hiroyuki Ono ; Keigo Toishi ; Norichika Aramaki ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método para produção de aço fundido de alta pureza, e panela intermediária

Kohei Furumai ; Norichika Aramaki ; Takeshi Murai ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método para fabricar produto de aço de fundição contínua com uso de máquina de fundição contínua

Koichi Tsutsumi ; Seiji Nabeshima ; Yuji Miki ; Yutaka Awajiya

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MÉTODO PARA PRODUÇÃO DE AÇO DE ALTA LIMPEZA

Naoki Kikuchi ; Hidetoshi Matsuno ; Takeshi Murai ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de fundição continua de aço

Hiroyuki Ohno ; Keigo Toishi ; Norichika Aramaki ; Toru Ikagawa ; Toshinori Tawa ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método para fundir aço continuamente

Hiroyuki Ohno ; Keigo Toishi ; Norichika Aramaki ; Toru Ikagawa ; Toshinori Tawa ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TWI630961B

Aramaki, Norichika ; Furumai, Kohei ; Miki, Yuji

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

fluxo de dessulfurização, método para dessulfurizar metal quente e método para produzir metal quente

Akira Ichikawa ; Hideya Masaki ; Hiroharu Ido ; Naoki Kikuchi ; Yoshie Nakai ; Yuji Miki

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método de operação de conversor de sopro superior e inferior

Shota Amano ; Toshinori Tawa ; Yuichi Uchida ; Yuji Miki ; Yukio Takahashi

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging characteristics of calcified leiomyoma of deep soft tissue.(Author abstract)

Miki, Yuji ; Abe, Satoshi ; Tokizaki, Toru ; Harasawa, Arimi ; Imamura, Tetsuo ; Matsushita, Takashi

Journal of Orthopaedic Science, Nov, 2007, Vol.12(6), p.601(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0949-2658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 56  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (6)
 2. 1994đến1998  (4)
 3. 1999đến2005  (6)
 4. 2006đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (33)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (54)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (25)
 2. Chinese  (15)
 3. English  (15)
 4. Turkish  (2)
 5. German  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yuji Miki
 2. Miki, Yuji
 3. Aramaki, Norichika
 4. Norichika Aramaki
 5. Naoki Kikuchi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...