skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.271.356  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luật và xã hội Việt Nam thế kỉ 17-18 = Law and society in seventeenth and eighteenth century Vietnam

Yu I.

H. : KHXH, 1994 - (340.09597 YU 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The undergroundtrader.com guide to electronic trading : day trading techniques of a master guerrilla trader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The undergroundtrader.com guide to electronic trading : day trading techniques of a master guerrilla trader

Yu Jea.

New York : McGraw-Hill, c2000. - ISBN0071360166 (acid-free paper);ISBN0071359842

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bright Skies

Tsao Yu

Peking : Foreign Langguager press , 1960

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Sự thành lập triều Lê và sự xác lập lý luận nho giáo từ ý niệm phật giáo đến ý niệm nho giáo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự thành lập triều Lê và sự xác lập lý luận nho giáo từ ý niệm phật giáo đến ý niệm nho giáo

Yu, Insun

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19471

Truy cập trực tuyến

5
Sự thành lập triều Lê và sự xác lập lý luận nho giáo từ ý niệm phật giáo đến ý niệm nho giáo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự thành lập triều Lê và sự xác lập lý luận nho giáo từ ý niệm phật giáo đến ý niệm nho giáo

YU, INSUN

YU, I. (2006). Sự thành lập triều Lê và sự xác lập lý luận nho giáo từ ý niệm phật giáo đến ý niệm nho giáo. Nghiên cứu Lịch sử, Số 2; 0866-7497; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19308

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitons & polarons in conducting polymers

Yu Lu

World Scientific; 1988 - (539.721 YU 1988)

Truy cập trực tuyến

7
Biopharmaceutics Applications in Drug Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biopharmaceutics Applications in Drug Development

Rajesh Krishna, Lawrence Yu.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26903

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biopharmaceutics Applications in Drug Development

Rajesh Krishna Lawrence Yu

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Course in Mathematical Logic for mathematicians

Manin Yu I

Springer; 2010

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of semiconductors physics and materials properties

Yu Peter Y

Springer; 2010 - (537 YUP 2010)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WiFi WiMAX and LTE Multi hop Mesh Networks Basic Communication Protocols and Application Areas

Wei Hung Yu

Hoboken New Jersey John Wiley & Sons Inc; 2013 - (004.6/167)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> Wooing of Sodnam Drolma

Wu Kuang-Yu

Perking : Foreign languages press, 1962

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Elliptic Theory and Noncommutative Geometry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elliptic Theory and Noncommutative Geometry

Vladimir E. Nazaikinskii, Anton Yu. Savin, Boris Yu. Sternin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31582

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elliptic Theory and Noncommutative Geometry

Vladimir E Nazaikinskii Anton Yu Savin Boris Yu Sternin

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diseases of the eye

Zolotaryova M.; Shirokov Yu

M. : Mir , 1966 - (617 ZOL 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Probability and statistics by example
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probability and statistics by example

Suhov, Yu. M.; M. Kelbert.

0521847664; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19525

Truy cập trực tuyến

17
A concise introduction to pure mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A concise introduction to pure mathematics

Yu. I. Manin; Martin Liebesck

02775387; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33111

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of semiconductors : physics and materials properties

Yu Peter Y.; Cardona M

Berlin : Springer-Verlag , 1996 - (537.6 YUP 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Nghi&#234;n c&#7913;u tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p &#273;i&#7875;n h&#236;nh: R&#7891;ng v&#224; c&#7847;u v&#7891;ng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu trường hợp điển hình: Rồng và cầu vồng

Quang, Kim Ngọc; Yu Chang, Kuang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20921

Truy cập trực tuyến

20
Airglow as an Indicator of Upper Atmospheric Structure and Dynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airglow as an Indicator of Upper Atmospheric Structure and Dynamics

Vladislav Yu; Khomich; Anatoly I. Semenov

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24396

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.271.356  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (467)
 2. 1957đến1971  (3.171)
 3. 1972đến1986  (24.558)
 4. 1987đến2002  (148.924)
 5. Sau 2002  (2.090.541)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Yu, J.  (22.446)
 2. Yu, Y.  (19.216)
 3. Yu, H.  (17.752)
 4. Yu, X.  (15.503)
 5. Yu, L.  (12.883)
 6. Zhang, Yu  (11.378)
 7. Wang, Yu  (10.507)
 8. Liu, Yu  (7.383)
 9. Chen, Yu  (6.589)
 10. Yu, T.  (4.798)
 11. Yu, Yang  (3.848)
 12. Zhou, Yu  (3.467)
 13. Yu, Bin  (2.890)
 14. Zhao, Yu  (2.542)
 15. Yu, Hao  (1.966)
 16. Yu, Jie  (1.830)
 17. Yu, Yan  (1.691)
 18. Gao, Yu  (1.341)
 19. Xie, Yu  (764)
 20. Lei, Yu  (731)
 21. Chang Yu  (634)
 22. Yu, Yu  (568)
 23. Yu, S C  (251)
 24. Zhang, Jianwei  (159)
 25. Wei Hung Yu  (122)
 26. Yu, Seong-Cho  (114)
 27. Yu, Insun  (59)
 28. Yu, Vincent F  (49)
 29. N. Chau  (15)
 30. S.-C. Yu  (12)
 31. S.C. Yu  (10)
 32. Tran, Dang Thanh  (7)
 33. N.D. Tho  (6)
 34. Nguyen, Hai Yen  (5)
 35. Pham, Thi Thanh  (5)
 36. Nguyen, Huy Dan  (5)
 37. Koledov, Victor V.  (4)
 38. T.L. Phan  (3)
 39. Pham, Duc Huyen Yen  (3)
 40. Nguyen, Le Thi  (2)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.959.427)
 2. Chinese  (740.669)
 3. French  (70.536)
 4. German  (61.098)
 5. Korean  (37.244)
 6. Russian  (29.458)
 7. Japanese  (14.091)
 8. Spanish  (4.843)
 9. Portuguese  (3.254)
 10. Italian  (1.264)
 11. Ukrainian  (771)
 12. Norwegian  (554)
 13. Danish  (522)
 14. Polish  (235)
 15. Dutch  (221)
 16. Finnish  (208)
 17. Hungarian  (196)
 18. Undetermined  (141)
 19. Czech  (140)
 20. Greek  (102)
 21. Turkish  (93)
 22. Romanian  (70)
 23. Arabic  (49)
 24. Persian  (25)
 25. Hebrew  (18)
 26. Lithuanian  (17)
 27. Slovak  (16)
 28. Vietnamese  (10)
 29. Malay  (3)
 30. Serbo-Croatian  (2)
 31. Icelandic  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yu, J.
 2. Yu, Y.
 3. Yu, H.
 4. Yu, X.
 5. Yu, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...