skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENTFERNUNG VON MYOGLOBIN AUS BLUT UND/ODER PHYSIOLOGISCHEN FLUIDEN
ELIMINATION DE LA MYOGLOBINE PRÉSENTE DANS LE SANG ET/OU D'AUTRES LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES
REMOVAL OF MYOGLOBIN FROM BLOOD AND/OR PHYSIOLOGICAL FLUIDS

Winchester, James, F ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent, J

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENTFERNUNG VON MYOGLOBIN AUS BLUT UND/ODER PHYSIOLOGISCHEN FLUIDEN
ELIMINATION DE LA MYOGLOBINE PRÉSENTE DANS LE SANG ET/OU D'AUTRES LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES
REMOVAL OF MYOGLOBIN FROM BLOOD AND/OR PHYSIOLOGICAL FLUIDS

Winchester, James, F ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent, J

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRÖSSEN-SELEKTIVE HÄMOPERFUSIONS-POLYMER-ADSORBENTIEN
POLYMÈRES ADSORBANTS D'HÉMOPERFUSION À SÉLECTION DE TAILLE
SIZE-SELECTIVE HEMOPERFUSION POLYMERIC ADSORBENTS

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert L ; Golobish, Thomas D

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIZE-SELECTIVE HEMOCOMPATIBLE POLYMER SYSTEM

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert ; Golobish, Thomas ; Capponi, Vincent

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELIMINATION DE LA MYOGLOBINE PRESENTE DANS LE SANG ET/OU D'AUTRES LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES
REMOVAL OF MYOGLOBIN FROM BLOOD AND/OR PHYSIOLOGICAL FLUIDS

Winchester, James F ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent J

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOVAL OF MYOGLOBIN FROM BLOOD AND/OR PHYSIOLOGICAL FLUIDS

Winchester James F ; Young Wei-Tai ; Capponi Vincent J

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size-selective hemoperfusion polymeric adsorbents

Young Wei-Tai ; Albright Robert L ; Golobish Thomas D

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME POLYMERE SELECTIF EN FONCTION DE LA TAILLE
SIZE SELECTIVE POLYMER SYSTEM

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert ; Golobish, Thomas ; Capponi, Vincent ; Chan, Philip

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size selective polymer system

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert ; Golobish, Thomas ; C0pponi, Vincent ; Chan, Philip

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size selective polymer system

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert ; Golobish, Thomas ; C0pponi, Vincent ; Chan, Philip

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRÖSSENSELEKTIVES POLYMERSYSTEM
SYSTÈME POLYMÈRE SÉLECTIF EN FONCTION DE LA TAILLE
SIZE SELECTIVE POLYMER SYSTEM

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert ; Golobish, Thomas ; Copponi, Vincent ; Chan, Philip

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRÖSSENSELEKTIVES POLYMERSYSTEM
SYSTÈME POLYMÈRE SÉLECTIF EN FONCTION DE LA TAILLE
SIZE SELECTIVE POLYMER SYSTEM

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert ; Golobish, Thomas ; Copponi, Vincent ; Chan, Philip

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME POLYMÈRE SÉLECTIF EN FONCTION DE LA TAILLE
SIZE SELECTIVE POLYMER SYSTEM

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert ; Golobish, Thomas ; C0pponi, Vincent ; Chan, Philip

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME POLYMERE SELECTIF EN FONCTION DE LA TAILLE
SIZE SELECTIVE POLYMER SYSTEM

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert ; Golobish, Thomas ; C0pponi, Vincent ; Chan, Philip

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRÖSSEN-SELEKTIVE HÄMOPERFUSIONS-POLYMER-ADSORBENTIEN
POLYMÈRES ADSORBANTS D'HÉMOPERFUSION À SÉLECTION DE TAILLE
SIZE-SELECTIVE HEMOPERFUSION POLYMERIC ADSORBENTS

Young, Wei-Tai ; Albright, Robert L ; Golobish, Thomas D

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of treating inflammation

Chan, Phillip P ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent J ; Golobish, Thomas D ; Ali, Humayra Begum

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METODO PARA EL TRATAMIENTO DE INFLAMACION.
METHOD OF TREATING INFLAMMATION

Chan, Phillip, P ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent, J ; Golobish, Thomas, D ; Bartlett, Robert, H

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Método de tratamiento de la inflamación

Chan, Phillip ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent ; Golobish, Thomas ; Barlett, Robert ; ALI, Humayra B

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size-selective hemocompatible polymer system

Young Wei-Tai ; Albright Robert L ; Golobish Thomas D ; Capponi Vincent ; Chan Philip

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of treating inflammation

Chan, Phillip P ; Young, Wei-Tai ; Capponi, Vincent J ; Golobish, Thomas D ; Barlett, Robert H

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (5)
 2. 2010đến2011  (9)
 3. 2012đến2015  (13)
 4. 2016đến2018  (39)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (66)
 2. French  (34)
 3. German  (15)
 4. Chinese  (4)
 5. Spanish  (3)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Young, Wei-Tai
 2. Golobish, Thomas
 3. Young Wei-Tai
 4. Golobish, Thomas D
 5. Golobish Thomas D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...