skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 144  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3-graded decompositions of exceptional Lie algebras $\mathfrak{g} $ and group realizations of $\mathfrak{g}_{ev}, \mathfrak{g}_0$ and $\mathfrak{g}_{ed}$ Part I, $G = G_2,F_4,E_6$

Yokota, Ichiro

J. Math. Kyoto Univ. 41, no. 3 (2001), 449-474

ISSN: 0023-608X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3. Comparison in placement location of disposable surface electrode in antidromic sensory nerve conduction study

Sekiguchi, Kenji ; Miyawaki, Toko ; Takata, Mariko ; Nomura, Akihiro ; Yokota, Ichiro ; Otsuka, Yoshihisa ; Yasui, Naoko ; Hamaguchi, Horotoshi ; Kowa, Hisatomo ; Kanda, Fumio ; Toda, Tatsushi

Clinical Neurophysiology, 2011, Vol.122(8), pp.e9-e10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2011.01.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CURRENCY STORAGE DEVICE

Yokota Ichiro

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orbit types of the compact Lie group E_7 in the complex Freudenthal vector space P^C

Miyasaka, Takashi ; Yokota, Ichiro; Yokota, Ichiro (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 2, 2010

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orbit types of the compact Lie group E_7 in the complex Freudenthal vector space P^C

Miyasaka, Takashi ; Yokota, Ichiro

Tsukuba J. Math. 23(1999), 229-234

Arxiv ID: 1011.0613

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructive diagonalization of an element X of the Jordan algebra J(3,O^3) by the exceptional group F_4

Miyasaka, Takashi ; Yokota, Ichiro; Yokota, Ichiro (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 2, 2010

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructive diagonalization of an element X of the Jordan algebra J(3,O^3) by the exceptional group F_4

Miyasaka, Takashi ; Yokota, Ichiro

Bull. Fac Edu. & Human Sci. Yamanashi Univ. 2(2001), 7-10

Arxiv ID: 1011.0603

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of true neurogenic thoracic outlet syndrome accompanied by an aberrant right subclavian artery
異所性右鎖骨下動脈をともなった真の神経原性胸郭出口症候群の1例

関口, 兼司 ; 齋藤, 貴徳 ; 横田, 一郎 ; 古和, 久朋 ; 苅田, 典生 ; 戸田, 達史 ; Sekiguchi, Kenji ; Saito, Takanori ; Yokota, Ichiro ; Kowa, Hisatomo ; Kanda, Fumio ; Toda, Tatsushi

臨床神経学, 2015, Vol.55(3), pp.155-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-918X ; DOI: 10.5692/clinicalneurol.55.155

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of glucokinase gene defects in non-obese Japanese children diagnosed with diabetes by school medical examinations

Yokota, Ichiro ; Moritani, Maki ; Nishisho, Kahoru ; Miyoshi, Tatsuya ; Kotani, Yumiko ; Kagami, Shoji

Endocrine journal, 2011, Vol.58(9), pp.741-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1348-4540 ; PMID: 21720051 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
&#30064;&#25152;&#24615;&#21491;&#37782;&#39592;&#19979;&#21205;&#33032;&#12434;&#12392;&#12418;&#12394;&#12387;&#12383;&#30495;&#12398;&#31070;&#32076;&#21407;&#24615;&#33016;&#37101;&#20986;&#21475;&#30151;&#20505;&#32676;&#12398;1&#20363;<br>A case of true neurogenic thoracic outlet syndrome accompanied by an aberrant right subclavian artery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

異所性右鎖骨下動脈をともなった真の神経原性胸郭出口症候群の1例
A case of true neurogenic thoracic outlet syndrome accompanied by an aberrant right subclavian artery

Sekiguchi, Kenji ; Saito, Takanori ; Yokota, Ichiro ; Kowa, Hisatomo ; Kanda, Fumio ; Toda, Tatsushi

Rinsho Shinkeigaku, 2015, Vol.55(3), pp.155-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-918X ; E-ISSN: 1882-0654 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5692/clinicalneurol.55.155

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical, biochemical, and genetic features of non-classical 21-hydroxylase deficiency in Japanese children

Kashimada, Kenichi ; Ishii, Tomohiro ; Nagasaki, Keisuke ; Ono, Makoto ; Tajima, Toshihiro ; Yokota, Ichiro ; Hasegawa, Yukihiro

Endocrine journal, 2015, Vol.62(3), pp.277-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1348-4540 ; PMID: 25736066 Version:1 ; DOI: 10.1507/endocrj.EJ14-0377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of a Japanese patient with neonatal diabetes mellitus caused by a novel mutation in the ABCC8 gene and successfully controlled with oral glibenclamide

Takeda, Ryojun ; Takagi, Masaki ; Miyai, Kentaro ; Shinohara, Hiroyuki ; Yagi, Hiroko ; Moritani, Maki ; Yokota, Ichiro ; Hasegawa, Yukihiro

Clinical pediatric endocrinology : case reports and clinical investigations : official journal of the Japanese Society for Pediatric Endocrinology, October 2015, Vol.24(4), pp.191-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-5739 ; PMID: 26568660 Version:1 ; DOI: 10.1297/cpe.24.191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple in vitro Technique of Ectomycorrhiza Formation by Tricholoma matsutake on Pinus densiflora Seedlings
試験管を用いたアカマツとマツタケの簡易共培養による菌根合成

横田, 一郎 ; 沼田, 多佳子 ; 鮎沢, 澄夫 ; 菊地, 恵美 ; 夏秋, 知英 ; Yokota, Ichiro ; Numata, Takako ; Ayusawa, Sumio ; Kikuchi, Megumi ; Natsuaki, Tomohide

植物環境工学, 2011, Vol.23(3), pp.107-112

ISSN: 1880-2028 ; DOI: 10.2525/shita.23.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roles of Leptin and Ghrelin during the Perinatal Period

Yokota, Ichiro

Clinical Pediatric Endocrinology, 2003, Vol.12(2), pp.57-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0918-5739 ; DOI: 10.1297/cpe.12.57

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spinor-generators of compact exceptional Lie groups

Miyasaka, Takashi ; Shukuzawa, Osamu ; Yokota, Ichiro; Yokota, Ichiro (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 28, 2010

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spinor-generators of compact exceptional Lie groups

Miyasaka, Takashi ; Shukuzawa, Osamu ; Yokota, Ichiro

Tsukuba J.Math., 22(1998), 705-721

Arxiv ID: 1010.5936

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3-graded decompositions of exceptional Lie algebras $\mathfrak{g}$ and group realizations of $\mathfrak{g}_{ev}, \mathfrak{g}_0$ and $\mathfrak{g}_{ed}$ Part II, $G = E_7$, Case 5

Miyashita, Toshikazu ; Yokota, Ichiro

J. Math. Kyoto Univ. 47, no. 1 (2007), 121-128

ISSN: 0023-608X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3-graded decompositions of exceptional Lie algebras $\mathfrak{g}$ and group realizations of $\mathfrak{g}_{ev}, \mathfrak{g}_0$ and $\mathfrak{g}_{ed}$ Part II, $G = E_7$, Case 1

Miyashita, Toshikazu ; Yokota, Ichiro

J. Math. Kyoto Univ. 46, no. 2 (2006), 383-413

ISSN: 0023-608X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3-graded decompositions of exceptional Lie algebras $\mathfrak{g}$ and group realizations of $\mathfrak{g}_{ev}, \mathfrak{g}_0$ and $\mathfrak{g}_{ed}$ Part II, $G = E_7$, Cases 2, 3 and 4

Miyashita, Toshikazu ; Yokota, Ichiro

J. Math. Kyoto Univ. 46, no. 4 (2006), 805-832

ISSN: 0023-608X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exceptional Lie groups

Yokota, Ichiro

Arxiv ID: 0902.0431

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 144  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (48)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (11)
 2. 1983đến1991  (28)
 3. 1992đến1999  (42)
 4. 2000đến2008  (38)
 5. Sau 2008  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (96)
 2. Sáng chế  (48)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (124)
 2. Japanese  (45)
 3. German  (7)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yokota, Ichiro
 2. Yokota, I.
 3. Yokota Ichiro
 4. Ichiro Yokota
 5. Naito, Etsuo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...