skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA methylation regulates expression of VEGF-C, and S-adenosylmethionine is effective for VEGF-C methylation and for inhibiting cancer growth

Da, M X ; Zhang, Y B ; Yao, J B ; Duan, Y X

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, December 2014, Vol.47(12), pp.1021-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1414-431X ; PMID: 25387667 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF ANN AND SVM FOR THE PREDICTION OF TRAFFIC ACCIDENT DURATION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A COMPARISON OF THE PERFORMANCE OF ANN AND SVM FOR THE PREDICTION OF TRAFFIC ACCIDENT DURATION

Yu, B. ; Wang, Y. T. ; Yao, J. B. ; Wang, J. Y.

Neural Network World, 2016, Vol.26(3), pp.271-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12100552 ; E-ISSN: 23364335 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14311/NNW.2016.26.015

Toàn văn sẵn có

3
Hybrid model for displacement prediction of tunnel surrounding rock
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid model for displacement prediction of tunnel surrounding rock

Yao, J. B. ; Yao, B. Z. ; Li, L. ; Jiang, Y. L.

Neural Network World, 2012, Vol.22(3), pp.263-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12100552 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14311/NNW.2012.22.015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrafollicular expression and potential regulatory role of cocaine- and amphetamine-regulated transcript in the ovine ovary

Huang, Y ; Yao, X L ; Meng, J Z ; Liu, Y ; Jiang, X L ; Chen, J W ; Li, P F ; Ren, Y S ; Liu, W Z ; Yao, J B ; Folger, J K ; Smith, G W ; Lv, L H

Domestic animal endocrinology, January 2016, Vol.54, pp.30-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0054 ; PMID: 26490113 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.domaniend.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant height affects Fusarium crown rot severity in wheat

Liu, Y X ; Yang, X M ; Ma, J ; Wei, Y M ; Zheng, Y L ; Ma, H X ; Yao, J B ; Yan, G J ; Wang, Y G ; Manners, J M ; Liu, C J

Phytopathology, December 2010, Vol.100(12), pp.1276-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-949X ; PMID: 20698755 Version:1 ; DOI: 10.1094/PHYTO-05-10-0142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced production of superoxide anion by microglia from trisomy 16 mice

Colton, C A ; Yao, J B ; Gilbert, D ; Oster-Granite, M L

Brain research, 11 June 1990, Vol.519(1-2), pp.236-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 2168783 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of individual Sumai 3 chromosomes on resistance to scab spread within spikes and deoxynivalenol accumulation within kernels in wheat

Zhou, W‐C. ; Kolb, F. L. ; Bai, G‐H. ; Domier, L. L. ; Yao, JB.

Hereditas, November 2002, Vol.137(2), pp.81-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-0661 ; E-ISSN: 1601-5223 ; DOI: 10.1034/j.1601-5223.2002.01674.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (1)
 4. 2012đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yao, J.B.
 2. Yao, Jb
 3. Yao, J
 4. Liu, Y
 5. Ma, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...