skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 710  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

设备配置用户界面
DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

设备配置用户界面
DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brugergrænseflade til konfigurering af indretning

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLE FÜR VORRICHTUNGSKONFIGURATION
INTERFACE D'UTILISATEUR DE CONFIGURATION DE DISPOSITIF
DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang, Lawrence, Y

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brugergrænseflade til konfigurering af indretning

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE D'UTILISATEUR DE CONFIGURATION DE DISPOSITIF
DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang, Lawrence, Y

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brugergrænseflade til konfigurering af indretning

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for configuring an electronic device, electronic device, and non-transitory computer-readable storage medium

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE CONFIGURATION USER INTERFACE

Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLE ZUM SUCHEN
INTERFACE UTILISATEUR DESTINÉE À LA RECHERCHE
USER INTERFACE FOR SEARCHING

Shaw, Jeremiah, Daniel ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for searching

Shaw, Jeremiah Daniel ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR DESTINÉE À LA RECHERCHE
USER INTERFACE FOR SEARCHING

Shaw, Jeremiah, Daniel ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 710  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (692)
 2. French  (144)
 3. Chinese  (126)
 4. Danish  (70)
 5. German  (67)
 6. Korean  (36)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang, Lawrence Y
 2. Chaudhri, Imran
 3. Yang Lawrence Y
 4. Dye, Alan C
 5. Lemay, Stephen O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...