skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
盐藻、辣椒粉及温度对红白锦鲤生长及着色的影响 - Effect of Dunaliella salina, paprika and temperature on the performance and body colour of red-white Ornamental carp
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

盐藻、辣椒粉及温度对红白锦鲤生长及着色的影响 - Effect of Dunaliella salina, paprika and temperature on the performance and body colour of red-white Ornamental carp

方珍珍 ; 闫珊珊 ; 白东清 ; 朱国霞 ; 孙金辉 ; 高妍 ; 刘宏超 ; 刘燕 ; 乔秀亭 ; Fang Zhenzhen, Yah Shanshan, Bai Dongqing, Zhu Guoxia, Sun Jinhui, Gao Yan, Liu I-tongchao, Liu Yan, Qiao Xiuting

饲料工业 - Feed Industry, 2014, Vol.35(18), pp.24-29

ISSN: 1001-991X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 朱国霞
  2. 孙金辉
  3. 刘燕
  4. 闫珊珊
  5. 乔秀亭

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...