skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 8.096  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tìm hiểu ngôn ngữ XML -Một số ứng dụng trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu ngôn ngữ XML -Một số ứng dụng trong lĩnh vực Thông tin - Thư viện

Phùng, Thanh Vân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33750

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning XML with C

Joshi Bipin

Springer; 2008 - (005.72 22)

Truy cập trực tuyến

3
Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Trần, Phương Nhung; Đoàn, Văn Ban

Trần, Phương Nhung. (2007). Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01444; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42196

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ Luận văn ThS Công nghệ thông tin

Trần Phương Nhung

ĐHCN; 2007

Truy cập trực tuyến

5
Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ

Trần, Phương Nhung

99 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14666

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Trần Phương Nhung; Đoàn Văn Ban người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2007 - (005.74 TR-N 2007)

Truy cập trực tuyến

7
C++ XML
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

C++ XML

Arciniegas Fabio.

Indianapolis, IN : New Riders, 2002 - (005.13 ARC 2002) - ISBN073571052X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Contrats pour la recherche fédérée des métadonnées d’objets d'apprentissage
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrats pour la recherche fédérée des métadonnées d’objets d'apprentissage

LÊ, Tiến Dũng; MASSART, David

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp bài giảng theo công nghệ hướng đối tượng và ngôn ngữ XML
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp bài giảng theo công nghệ hướng đối tượng và ngôn ngữ XML

Nguyễn, Thị Hồng Hương; Nguyễn, Văn Vỵ

Nguyễn, T. H. H. (2006). Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp bài giảng theo công nghệ hướng đối tượng và ngôn ngữ XML. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00735; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42512

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML và ứng dụng XML trong giáo dục đào tạo tại trường Đại học Quy Nhơn Luận văn ThS Công nghệ thông 1 01 01

Phan Đình Sinh

ĐHCN; 2004

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và XML Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1 01 10

Trần Thị Xuân

ĐHCN; 2007

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp bài giảng theo công nghệ hướng đối tượng và ngôn ngữ XML Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1 01 10

Nguyễn Thị Hồng Hương

ĐHCN; 2006

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrats pour la recherche fédérée des métadonnées d’objets d''apprentissage

LÊ Tiến Dũng

2003

Truy cập trực tuyến

14
Tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và XML : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và XML : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

Trần, Thị Xuân; Đoàn, Văn Ban

Trần, T. X. (2007). Tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01107; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42412

Truy cập trực tuyến

15
XML và ứng dụng XML trong giáo dục đào tạo tại trường Đại học Quy Nhơn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML và ứng dụng XML trong giáo dục đào tạo tại trường Đại học Quy Nhơn

Phan, Đình Sinh; Đỗ,Trung Tuấn

Phan, Đ. S. (2004). XML và ứng dụng XML trong giáo dục đào tạo tại trường Đại học Quy Nhơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00396; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42240

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML và ứng dụng XML trong giáo dục đào tạo tại trường Đại học Quy Nhơn

Phan Đình Sinh; Đỗ Trung Tuấn Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2004 - (005.133 PH-S 2004)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và XML : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10

Trần Thị Xuân; Đoàn Văn Ban Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2007 - (005.756 TR-X 2007)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình nhập môn XML

Nguyễn Thiên Bằng; Phương Lan Hiệu đính; Hoàng Đức Hải

H. : LĐXH, 2005 - (005.13 NG-B 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

XML nền tảng & ứng dụng : giáo trình tin học lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Phần 1

Nguyễn Phương Lan; Hoàng Đức Hải

H. : LĐXH, 2003 - (005.13 NG-L(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp bài giảng theo công nghệ hướng đối tượng và ngôn ngữ XML : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

Nguyễn Thị Hồng Hương; Nguyễn Văn Vỵ Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2006 - (005.133 NG-H 2006)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 8.096  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (79)
 2. 1999đến2003  (1.745)
 3. 2004đến2008  (2.492)
 4. 2009đến2014  (2.186)
 5. Sau 2014  (1.368)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.076)
 2. Chinese  (274)
 3. Japanese  (156)
 4. Spanish  (117)
 5. Korean  (111)
 6. German  (97)
 7. French  (83)
 8. Czech  (78)
 9. Catalan  (77)
 10. Portuguese  (30)
 11. Polish  (13)
 12. Norwegian  (12)
 13. Italian  (12)
 14. Vietnamese  (8)
 15. Indonesian  (6)
 16. Russian  (4)
 17. Persian  (4)
 18. Slovak  (2)
 19. Undetermined  (2)
 20. Turkish  (2)
 21. Arabic  (1)
 22. Icelandic  (1)
 23. Dutch  (1)
 24. Danish  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yan, Li
 2. Liu, Jian
 3. Bai, Luyi
 4. Pardede, Eric
 5. Ma, Z.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...