skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.630  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population heterogeneity and causal inference

Xie, Yu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 April 2013, Vol.110(16), pp.6262-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23530202 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1303102110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural effect of size on interracial friendship.(SOCIAL SCIENCES)(Author abstract)

Cheng, Siwei ; Xie, Yu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 30, 2013, Vol.110(18), p.7165(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling individual-level heterogeneity in racial residential segregation

Xie, Yu ; Zhou, Xiang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 17 July 2012, Vol.109(29), pp.11646-51 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22753466 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1202218109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Income inequality in today's China

Xie, Yu ; Zhou, Xiang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 May 2014, Vol.111(19), pp.6928-33 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24778237 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1403158111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Asian Americans' academic advantage over whites

Hsin, Amy ; Xie, Yu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 June 2014, Vol.111(23), pp.8416-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24799702 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1406402111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural effect of size on interracial friendship

Cheng, Siwei ; Xie, Yu

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 30 April 2013, Vol.110(18), pp.7165-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23589848 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1303748110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assortative mating without assortative preference

Xie, Yu ; Cheng, Siwei ; Zhou, Xiang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 12 May 2015, Vol.112(19), pp.5974-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25918366 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1504811112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's rise as a major contributor to science and technology

Xie, Yu ; Zhang, Chunni ; Lai, Qing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 July 2014, Vol.111(26), pp.9437-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24979796 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1407709111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's rise as a major contributor to science and technology

Xie, Yu ; Zhang, Chunni ; Lai, Qing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1 July 2014, Vol.111(26), pp.9437-9442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced photovoltaic performance of hybrid solar cell using highly oriented CdS/CdSe-modified TiO.sub.2 nanorods

Xie, Yu - Long

Electrochimica Acta, August 30, 2013, Vol.105, p.137(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced photovoltaic performance of hybrid solar cell using highly oriented CdS/CdSe-modified TiO2 nanorods

Xie, Yu-Long

Electrochimica Acta, 30 August 2013, Vol.105, pp.137-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; E-ISSN: 1873-3859 ; DOI: 10.1016/j.electacta.2013.04.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergenerational Occupational Mobility in Great Britain and the United States Since 1850: Comment

Xie, Yu ; Killewald, Alexandra

The American Economic Review, Aug 2013, Vol.103(5), pp.2003-2020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.103.5.2003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silent TWIK-1 Potassium Channels Conduct Monovalent Cation Currents

Ma, Liqun ; Xie, Yu-Ping ; Zhou, Min ; Chen, Haijun

Biophysical Journal, 18 April 2012, Vol.102(8), pp.L34-L36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; E-ISSN: 1542-0086 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2012.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coresidence with Elderly Parents: A Comparative Study of Southeast China and Taiwan

Chu, C. Y. Cyrus ; Xie, Yu ; Yu, Ruoh Rong

Journal of Marriage and Family, February 2011, Vol.73(1), p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2445 ; E-ISSN: 1741-3737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socioeconomic Inequalities in Health in China: A Reassessment with Data from the 2010–2012 China Family Panel Studies

Xu, Hongwei ; Xie, Yu

Social Indicators Research, 2017, Vol.132(1), pp.219-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-016-1244-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Enclaves and the Earnings of Immigrants

Xie, Yu ; Gough, Margaret

Demography, 2011, Vol.48(4), pp.1293-1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-011-0058-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Grandparents on Children's Schooling: Evidence From Rural China

Zeng, Zhen ; Xie, Yu

Demography, Apr 2014, Vol.51(2), pp.599-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00703370 ; E-ISSN: 15337790 ; DOI: 10.1007/s13524-013-0275-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in the Determinants of Marriage Entry in Post-Reform Urban China

Yu, Jia ; Xie, Yu

Demography, 2015, Vol.52(6), pp.1869-1892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-015-0432-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cohabitation in China: Trends and Determinants

Yu, Jia ; Xie, Yu

Population and Development Review, December 2015, Vol.41(4), pp.607-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7921 ; E-ISSN: 1728-4457 ; DOI: 10.1111/j.1728-4457.2015.00087.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superconductivity at ~100 K in dense SiH₄(H₂)₂ predicted by first principles

Li , Yinwei ; Gao , Guoying ; Xie , Yu ; Ma , Yanming ; Cui , Tian ; Zou , Guangtian

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, Vol.107(36), pp.15708-15711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.630  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.021)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (22)
 2. 1993đến1998  (61)
 3. 1999đến2004  (62)
 4. 2005đến2011  (950)
 5. Sau 2011  (2.526)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.934)
 2. Chinese  (1.593)
 3. French  (88)
 4. German  (71)
 5. Spanish  (5)
 6. Japanese  (4)
 7. Chamorro  (2)
 8. Danish  (2)
 9. Norwegian  (2)
 10. Greek  (1)
 11. Korean  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xie Yu
 2. Xie, Yu
 3. Xie, Y.
 4. Yu Xie
 5. Xie, Yu-Quan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...