skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu nước từ hoá và ứng dụng trong công nghiệp : Đề tài NCKH. QG-97-06

Nguyễn Châu; Bạch Thành Công; Đặng Lê Minh

H. : ĐHKHTN, 2000 - (538 NG-C 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Xây dựng chiến lược cạnh tranh nghiên cứu tình huống công ty cổ phần xi măng yên bái: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng chiến lược cạnh tranh nghiên cứu tình huống công ty cổ phần xi măng yên bái: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn, Tường Thuật; Soren, Kirchner, người hướng dẫn; Đặng, Ngọc Sự, người hướng dẫn

KD00039; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52864

Truy cập trực tuyến

3
Cement standards - evolution and trends
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cement standards - evolution and trends

Mehta P.K. editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1978 - (666.9 CEM 1978) - ISBN0803102984

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xi măng và bê tông nặng

Lê Bá Cẩn

H. : KHKT, 2008 - (666 LE-C 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho Công ty Cổ phần Xi măng Bút Sơn. Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh

Bùi, Văn Tròn; Đặng, Ngọc Sự

KD00002; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52904

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in concrete technology :‰bproceedings, third CANMET/ACI international conference, Auckland, New Zealand, 1997

Malhotra V. M; Canada Centre for Mineral and Energy Technology.; American Concrete Institute.

New Zealand : ACI , 1997 - (624.1834 ADV 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Blended cements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blended cements

Frohnsdorff Geoffrey Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1986 - (666.9 BLE 1986) - ISBN0803104537

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Carbonate additions to cement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbonate additions to cement

Hooton R. Douglas editor; Klieger Paul. editor; American Society for Testing and Materials. Committee C-1 on Cement.; Symposium on Carbonate Additions to Cement (1988 : Baltimore, Md.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1990. - (666.9 CAR 1990) - ISBN0803114540

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Uniformity of cement strength : a symposium sponsored by ASTM Committee C-1 on Cement, Louisville, KY, 19 June 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uniformity of cement strength : a symposium sponsored by ASTM Committee C-1 on Cement, Louisville, KY, 19 June 1986

Farkas Emery Editor; Klieger Paul Editor; American Society for Testing and Materials. Committee C-1 on Cement.

Philadelphia, PA : ASTM, c1987 - (620.1 UNI 1987) - ISBN080310961X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Petrography of cementitious materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Petrography of cementitious materials

DeHayes Sharon M.; Stark D; Symposium on the Petrography of Cementitious Materials (1993 : Atlanta, Ga.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1994. - (620.1 PET 1994) - ISBN0803118783

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Concrete systems for homes and low-rise construction : a Portland Cement Association guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concrete systems for homes and low-rise construction : a Portland Cement Association guide

VanderWerf Pieter A; Portland Cement Association.

New York : McGraw-Hill, c2006. - (693 CON 2006) - ISBN0071452362 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (2)
 2. 1987đến1993  (2)
 3. 1994đến1999  (2)
 4. 2000đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (9)
 2. Tài nguyên văn bản  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...