skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 197.925  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
GPS: Theory, Algorithms and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPS: Theory, Algorithms and Applications

Xu, Guochang; Xu, Yan

9783662503652; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20132

Truy cập trực tuyến

2
A handbook of mouse models of cardiovascular disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A handbook of mouse models of cardiovascular disease

Xu Qinbo

Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2006. - (616.1 HAD 2006) - ISBN0470016108 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Orbits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orbits

Guochang Xu.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27594

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orbits

Guochang Xu

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Confucian Misgivings Liang Shu ming’s Narrative About Law

Xu Zhangrun

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

6
Nanoporous materials: Synthesis and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoporous materials: Synthesis and applications

Xu Qiang

Boca Raton: CRC Press, 2013 - (620.1 NAN 2013) - ISBN9781439892053

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Algorithmic Aspects in Information and Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithmic Aspects in Information and Management

Fleischer, Rudolf; Xu, Jinhui

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24453

Truy cập trực tuyến

8
Du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: tiềm năng - cơ hội, thách thức - giải pháp
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế: tiềm năng - cơ hội, thách thức - giải pháp

Phan, Huy Xu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23798

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machine Learning Techniques for Multimedia

'Yihong Gong Wei Xu

H Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and control of common weeds Volume 1

Xu Zhenghao Zhou Guoning

Springer; 2017 - (632.5 XU 2017)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and control of common weeds Volume 2

Xu Zhenghao Deng Meihua

Springer; 2017 - (632.5 XU 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversion of Lignin into Bio Based Chemicals and Materials

Xu Chunbao Ferdosian Fatemeh

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

13
Computational methods for protein structure prediction and modeling. Volume 2, structure prediction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational methods for protein structure prediction and modeling. Volume 2, structure prediction

Liang Jie; Xu Dong; Xu Ying

New York, N.Y. : Springer, c2007. - (572 COM(2) 2007) - ISBN0387333193 (hbk.);ISBN0387333215 (hbk.);ISBN9780387333199 (hbk.);ISBN9780387333212 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Scalable parallel computing : technology, architecture, programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable parallel computing : technology, architecture, programming

Kai Hwang; Zhiwei Xu

Boston : WCB/McGraw-Hill, c1998. - (004.3 KAI 1998) - ISBN0070317984

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Animal Models of Acute Neurological Injuries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal Models of Acute Neurological Injuries

Chen, Jun; Xu, Xiao-Ming; Xu, Zao C.

978-1-60327-184-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28370

Truy cập trực tuyến

16
Existence Results for the Einstein-Scalar Field Lichnerowicz Equations on Compact Riemannian Manifolds in the Null Case
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Existence Results for the Einstein-Scalar Field Lichnerowicz Equations on Compact Riemannian Manifolds in the Null Case

Ngo, Quoc Anh; Xu, Xingwang

ISIKNOWLEDGE; 0010-3616; https://link.springer.com/article/10.1007/s00220-014-2133-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32440

Truy cập trực tuyến

17
Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications

Park, Seon Ki; Xu, Liang

978-3-540-71055-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30281

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the Finite Element Method in Implant Dentistry

Jianping GengWeiqi Yan Wei Xu

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

H��� th���ng gi��o d���c qu���c d��n v�� b��� m��y qu���n l�� gi��o d���c gi��o tr��nh ����o t���o c��� nh��n qu���n l�� gi��o d���c

Nguy���n Xu��n Thanh

�����i h���c S�� ph���m; 2013 - (370 NG T 2013)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma Surface Metallurgy With Double Glow Discharge Technology—Xu Tec Proces

Xu Zhong Xiong Frank F

Springer; 2017 - (671.734)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 197.925  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (28)
 2. 1980đến1989  (490)
 3. 1990đến1999  (3.842)
 4. 2000đến2010  (36.422)
 5. Sau 2010  (156.667)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (173.953)
 2. Chinese  (94.113)
 3. French  (5.202)
 4. German  (4.453)
 5. Japanese  (400)
 6. Spanish  (395)
 7. Korean  (371)
 8. Portuguese  (263)
 9. Italian  (83)
 10. Vietnamese  (38)
 11. Norwegian  (37)
 12. Russian  (32)
 13. Danish  (31)
 14. Polish  (16)
 15. Greek  (10)
 16. Hungarian  (9)
 17. Czech  (9)
 18. Dutch  (8)
 19. Undetermined  (6)
 20. Turkish  (6)
 21. Ukrainian  (3)
 22. Finnish  (3)
 23. Arabic  (2)
 24. Romanian  (2)
 25. Persian  (2)
 26. Slovak  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (25)
 2. R - Medicine.  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu, Y
 2. Xu, J
 3. Xu, X.
 4. Xu, L
 5. Xu, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...