skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and evaluation of the antimicrobial activities of 3-((5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl)-2-thioxothiazolidin-4-one derivatives.(Author abstract)

Liu, Jia - Chun ; Zheng, Chang - Ji ; Wang, Meng - Xiao ; Li, Ya - Ru ; Ma, Long - Xu ; Hou, Shao - Pu ; Piao, Hu - Ri

European Journal of Medicinal Chemistry, March 3, 2014, Vol.74, p.405(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0223-5234

Toàn văn sẵn có

2
现代语境下西南少数民族博物馆的发展理念及行为模式 - The Developmental Idea and Behavior Pattern of the Southwest Minority Museum in Modern Context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代语境下西南少数民族博物馆的发展理念及行为模式 - The Developmental Idea and Behavior Pattern of the Southwest Minority Museum in Modern Context

肖丽娅 ; XIAO Li-ya

贵州民族研究 - Guizhou Ethnic Studies, 2017, Vol.38(06), pp.170-174

ISSN: 1002-6959

Toàn văn sẵn có

3
瞳孔圈形剪除在严重小瞳孔白内障手术中的应用 - Continuous Pupillary Collar Cutting of Phacoemulsification In Microcoria Cataract
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

瞳孔圈形剪除在严重小瞳孔白内障手术中的应用 - Continuous Pupillary Collar Cutting of Phacoemulsification In Microcoria Cataract

罗维骁 ; 李雅 ; LUO Wei-xiao, LI Ya

中南医学科学杂志 - Journal of Nanhua University(Medical Edition), 2011, Vol.39(06), pp.679-680

ISSN: 2095-1116

Toàn văn sẵn có

4
论《乐记》音乐美学思想中的和谐审美观 - Analysis for the Music Aesthetic Values in Aesthetic Harmony in Yueji, a Record of Music
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论《乐记》音乐美学思想中的和谐审美观 - Analysis for the Music Aesthetic Values in Aesthetic Harmony in Yueji, a Record of Music

肖丽娅 ; XIAO Li-ya

铜仁学院学报 - Journal of Tongren University, 2010, Issue 2, pp.25-30

ISSN: 1673-9639

Toàn văn sẵn có

5
麻园冬培高产栽培技术措施 - Winter Culture Countermeasures for Ramie High Yielding Cultivation Techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

麻园冬培高产栽培技术措施 - Winter Culture Countermeasures for Ramie High Yielding Cultivation Techniques

唐朝霞 ; 李亚玲 ; 唐荣英 ; TANG Chao-xiao,LI Ya-ling,TANG Rong-ying

耕作与栽培, 2015, Issue 04, pp.62-62

ISSN: 1008-2239

Toàn văn sẵn có

6
一种犊牛饲喂控制系统的设计 - A design of the feeding control system for calf
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种犊牛饲喂控制系统的设计 - A design of the feeding control system for calf

靳蜜肖 ; 李亚敏 ; 曾立华 ; JIN Mi-xiao, LI Ya-min, ZENG Li-hua

浙江农业学报 - Acta Agriculturae Zhejiangensis, 2014, Vol.26(01), pp.206-209

ISSN: 1004-1524

Toàn văn sẵn có

7
玉米秸秆还田对冬小麦产量和不同生育期土壤硝态氮累积量的影响 - Effects of maize straw return on yield and soil nitrate accumulation in different growth stages of winter wheat
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

玉米秸秆还田对冬小麦产量和不同生育期土壤硝态氮累积量的影响 - Effects of maize straw return on yield and soil nitrate accumulation in different growth stages of winter wheat

李晓 ; 李亚鑫 ; 张娟霞 ; 黄冬琳 ; 郑险峰 ; 王朝辉 ; LI Xiao, LI Ya-xin, ZHANG Juan-xia, HUANG Dong-lin, ZHENG Xian-feng, WANG Zhao-hui

干旱地区农业研究 - Agricultural Research in the Arid Areas, 2016, Vol.34(06), pp.156-162

ISSN: 1000-7601

Toàn văn sẵn có

8
植物硒代谢积累及相关酶的研究进展 - Progress in Selenium Metabolism and Accumulation and Key Enzymes in Plants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

植物硒代谢积累及相关酶的研究进展 - Progress in Selenium Metabolism and Accumulation and Key Enzymes in Plants

杜玉潇 ; 李亚男 ; 陈大清 ; DU Yu-xiao, LI Ya-nan, CHEN Da-qing

热带亚热带植物学报 - Journal of Tropical and Subtropical Botany, 2007, Vol.15(3), pp.269-276

ISSN: 1005-3395

Toàn văn sẵn có

9
热敏乳液薄膜的制备及性能 - Preparation and Properties of Thermo-sensitive Latex Films
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

热敏乳液薄膜的制备及性能 - Preparation and Properties of Thermo-sensitive Latex Films

张玉娟 ; 李仲晓 ; 李亚玲 ; 蒲嘉陵 ; ZHANG Yu-juan, LI Zhong-xiao, LI Ya-ling, PU Jia-ling

信息记录材料 - Information Recording Materials, 2007, Vol.8(6), pp.19-24

ISSN: 1009-5624

Toàn văn sẵn có

10
大豆尿黑酸叶绿基转移酶基因的克隆与进化分析 - In silico Cloning of Homogentisate Phytyltransferase Gene from Soybean
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大豆尿黑酸叶绿基转移酶基因的克隆与进化分析 - In silico Cloning of Homogentisate Phytyltransferase Gene from Soybean

孟宪萍 ; 李晓晓 ; 李雅轩 ; 蔡民华 ; 胡英考 ; MENG Xian-ping, LI Xiao-xiao, LI Ya-xuan, CAI Min-hua, HU Ying-kao

华北农学报 - Acta Agriculturae Boreali-Sinica, 2007, Vol.22(4), pp.14-18

ISSN: 1000-7091

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 肖丽娅
 2. 李亚玲
 3. XIAO Li-ya
 4. 靳蜜肖
 5. 杜玉潇

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...