skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 218  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Programming the Web with ColdFusion MX 6.1 using XHTML
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming the Web with ColdFusion MX 6.1 using XHTML

Prayaga Lakshmi.; Suri Hamsa

Boston : McGraw-Hill Technology Education, 2004. - (005.75 PRA 2004) - ISBN0072890320 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Even more excellent HTML with XML, XHTML, and Javascript
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Even more excellent HTML with XML, XHTML, and Javascript

Gottleber Timothy T.; Trainor Timothy N.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2003. - (005.7 GOT 2003) - ISBN007119522X (international : alk. paper);ISBN0072509163 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating cool Web sites with HTML XHTML and CSS

Taylor Dave

Wiley Pub; 2004 - (006.76 TAY 2004)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sams teach yourself HTML CSS & Javascript web publishing in one hour a day 7th edition

Lemay Laura Colburn Rafe Kyrnin Jennifer

Sams; 2016 - (005.72 LEM 2016)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web standards creativity innovations in web design with XHTML CSS and DOM scripting

Adams Cameron Boulton Mark Clarke Andy Collison Simon Croft Jeff

Friendsof ED; 2007 - (005.276 ADA 2007)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beginning HTML XHTML CSS and JavaScript

Duckett Jon

Wiley; 2010 - (005.72 DUC 2010)

Truy cập trực tuyến

7
HTML & XHTML demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTML & XHTML demystified

Cottrell Lee.

Emeryville, Calif. : McGraw-Hill/Osborne ; London : McGraw-Hill [distributor], 2011. - ISBN9780071748056;ISBN0071748059;ISBN0071748040 (pbk.);ISBN9780071748049 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

XHTML workbook v4.15 (XHTML 1.01)

Dawson, Ad

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tirando o chapéu à Wikipédia: A coleção do Págico e o Cartola

Alberto Simões ; Luís Costa ; Cristina Mota

Linguamática, 01 April 2012, Vol.4(1)

E-ISSN: 1647-0818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
世界大学城资源有效组织方式
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

世界大学城资源有效组织方式

黎浩宏

中国教育信息化:高教职教 - China Education Info, 2012, Issue 05, pp.70-71

ISSN: 1673-8454

Toàn văn sẵn có

11
Web标准的解读
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web标准的解读

刘伟

山西煤炭管理干部学院学报 - Journal of Shanxi Coal-Mining Administrators College, 2011, Vol.24(1), pp.129-131

ISSN: 1008-8881

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HTML5

萩野, 達也 ; Hagino, Tatsuya

映像情報メディア学会誌, 2011, Vol.65(4), pp.467-470

ISSN: 1342-6907 ; DOI: 10.3169/itej.65.467

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adding HTML5 drag and drop to SharePoint lists.(Building HTML5 Applications)

Markeev, Andrey

MSDN Magazine, March, 2012, Vol.27(3), p.68(6)

ISSN: 1528-4859

Toàn văn sẵn có

14
热词
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

热词

世界电信 - World Telecommunications, 2012, Issue 07, pp.5-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4802

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust QoE-aware prediction-based dynamic content adaptation framework applied to slides documents in mobile Web conferencing

Louafi, Habib ; Coulombe, Stéphane ; Chandra, Umesh

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(18), pp.7883-7920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-2030-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DVB-MHP web browser to pursue convergence between Digital Terrestrial Television and Internet

Amerini, Irene ; Ballocca, Giovanni ; Becarelli, Rudy ; Borri, Roberto ; Caldelli, Roberto ; Filippini, Francesco

Multimedia Tools and Applications, 2010, Vol.50(2), pp.381-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-009-0415-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessibility and findability of local e-government websites in the Czech Republic

Kopackova, Hana ; Michalek, Karel ; Cejna, Karel

Universal Access in the Information Society, 2010, Vol.9(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-009-0159-y

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vytvoření programové podpory pro organizační zajištění konference ŘíP

Panský, Libor; Javůrek, Milan

Toàn văn sẵn có

19
Hypertext Markup Language
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypertext Markup Language

BUSINESS: The Ultimate Resource

ISBN: 9781408128114

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LRRsearch: An asynchronous server-based application for the prediction of leucine-rich repeat motifs and an integrative database of NOD-like receptors

Bej, Aritra ; Sahoo, Bikash Ranjan ; Swain, Banikalyan ; Basu, Madhubanti ; Jayasankar, Pallipuram ; Samanta, Mrinal

Computers in Biology and Medicine, 01 October 2014, Vol.53, pp.164-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; E-ISSN: 1879-0534 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2014.07.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 218  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003đến2005  (25)
 3. 2006đến2008  (36)
 4. 2009đến2012  (101)
 5. Sau 2012  (42)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. XHTML  (87)
 2. Xml  (25)
 3. Css  (23)
 4. Html  (22)
 5. Php  (16)
 6. Xhtml (Document markup language)  (12)
 7. Mysql  (12)
 8. Markup Language  (10)
 9. Tml Public "-//W3c//Dtd Xhtml 1.0 Transitional//En" "Http://Www.W3.Org/Tr/Xhtml1/Dtd/Xhtml1-Transitional.Dtd"〉 Home|Journal Papers|About Cnki|User Service|FAQ|Contact Us|涓枃full-Text Search锛?Input Id="Txt_Word" Size="57" Type="Text" Name="Txt_Word" Style="Width: 250px" Onkeydown="If(Event.Keycode==13)Document.Getelementbyid('Button1').Focus();"〉銆奆riend...  (9)
 10. Engineering  (9)
 11. Data- Och Informationsvetenskap  (8)
 12. Computer And Information Sciences  (8)
 13. Natural Sciences  (8)
 14. Naturvetenskap  (8)
 15. Wiki  (7)
 16. Javascript  (7)
 17. Wml  (5)
 18. Computer Science  (5)
 19. HTML (Document markup language)  (4)
 20. Ngôn ngữ lập trình  (2)
 21. Web sites  (2)
 22. Ngôn ngữ XHTML  (2)
 23. Website  (2)
 24. Web site development XHTML Document markup language Cascading style sheets JavaScript Computer program language Phát triển trang web Ngôn ngữ lập trình  (1)
 25. Ngôn ngữ XML  (1)
 26. HTML (Ngôn ngữ đánh dấu văn bản)  (1)
 27. Hypertext systems  (1)
 28. Thiết kế cơ sở dữ liệu  (1)
 29. Ngôn ngữ Java  (1)
 30. HTML Document markup language XHTML Document markup language Web publishing JavaScript Computer program language Ngôn ngữ lập trình  (1)
 31. Web sites ‰x Design  (1)
 32. XML (Document markup language)  (1)
 33. Database Design  (1)
 34. COMPUTERS / Programming Languages / HTML ‰2 bisacsh  (1)
 35. Cơ sở dữ liệu  (1)
 36. ColdFusion  (1)
 37. JavaScript (Computer program language)  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (79)
 2. Swedish  (11)
 3. Spanish  (8)
 4. Czech  (7)
 5. Chinese  (3)
 6. Japanese  (3)
 7. Catalan  (2)
 8. Portuguese  (2)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. et al, not
 2. W3C, institution
 3. Ziener, Chris
 4. Rueda Fajardo, Francisco
 5. Louafi, Habib

theo chủ đề:

 1. XHTML
 2. Xml
 3. Css
 4. Html
 5. Php

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...