skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 673.989  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On oxygen deficiency in nanocrystallites La 1-xSr xCoO 3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On oxygen deficiency in nanocrystallites La 1-xSr xCoO 3

Tran, Thi Hong; Pham, The Tan; Hoang, Nam Nhat

Scopus; 13480391; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27433

Truy cập trực tuyến

2
Syntheses, structures and biological evaluation of some transition metal complexes with a tetradentate benzamidine/thiosemicarbazone ligand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntheses, structures and biological evaluation of some transition metal complexes with a tetradentate benzamidine/thiosemicarbazone ligand

Nguyen, Thi Bao Yen; Pham, Chien Thang; Trieu, Thi Nguyet

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28440

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of X-ray crystallography

Azároff Leonid V.

New York : McGraw-Hill, [1968] - (548 AZA 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Re VN and Tc VN complexes with a novel tetradentate hybrid benzamidine/thiosemicarbazone ligand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re VN and Tc VN complexes with a novel tetradentate hybrid benzamidine/thiosemicarbazone ligand

Nguyen, Hung Huy; Castillo Gomez, Juan Daniel; Abram, Ulrich

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27077

Truy cập trực tuyến

5
Oxidorhenium(V) complexes with tetradentate thiourea derivatives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidorhenium(V) complexes with tetradentate thiourea derivatives

Gomez, Juan Daniel Castillo; Nguyen Hung Huy; Hagenbach, Adelheid

ISIKNOWLEDGE; 0277-5387; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26687; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538712003506

Truy cập trực tuyến

6
Structural Investigation of K-Feldspar KAlSi3O8 Crystals by XRD and Raman Spectroscopy: An Application to Petrological Study of Luc Yen Pegmatites, Yen Bai Province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Investigation of K-Feldspar KAlSi3O8 Crystals by XRD and Raman Spectroscopy: An Application to Petrological Study of Luc Yen Pegmatites, Yen Bai Province, Vietnam

L., T.T. Huong; N., T. Nhung; N., D.T. Kien

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26407

Truy cập trực tuyến

7
Syntheses, Structures, and Biological Activity of Ni-II, Pd-II, and Pt-II Complexes with New Tetradentate Benzamidine Ligands
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syntheses, Structures, and Biological Activity of Ni-II, Pd-II, and Pt-II Complexes with New Tetradentate Benzamidine Ligands

Nguyen, Thi Bao Yen; Nguyen, Minh Hai; Abram, Ulrich

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28504

Truy cập trực tuyến

8
Novel Lanthanide(III) Ternary Complexes with Naphthoyltrifluoroacetone: A Synthetic and Spectroscopic Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Lanthanide(III) Ternary Complexes with Naphthoyltrifluoroacetone: A Synthetic and Spectroscopic Study

Trieu, Thi-Nguyet; Dinh, Thi-Hien; Nguyen, Hung-Huy

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28094

Truy cập trực tuyến

9
(ReN)-N-V and (TcN)-N-V complexes with a novel tetradentate hybrid benzamidine/thiosemicarbazone ligand
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(ReN)-N-V and (TcN)-N-V complexes with a novel tetradentate hybrid benzamidine/thiosemicarbazone ligand

Nguyen Hung Huy; Juan Daniel Castillo Gomez; Ulrich Abram

ISIKNOWLEDGE; 1387-7003; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25816

Truy cập trực tuyến

10
Oxidorhenium(V) complexes with tetradentate thiourea derivatives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidorhenium(V) complexes with tetradentate thiourea derivatives

Gomez, Juan Daniel Castillo; Nguyen, Hung Huy; Hagenbach, Adelheid; Abram, Ulrich

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29220

Truy cập trực tuyến

11
Synthesis of delafossite CuAlO2 p-type semiconductor with a nanoparticle-based Cu(I) acetate-loaded boehmite precursor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of delafossite CuAlO2 p-type semiconductor with a nanoparticle-based Cu(I) acetate-loaded boehmite precursor

Tran, Viet Thu; Pham, D. Thanh; Suekuni, Koichiro, ...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29254

Truy cập trực tuyến

12
Bipodal Acylthiourea Ligands as Building Blocks for Bi-, Tetra-, and Polynuclear Oxorhenium(V) Complexes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bipodal Acylthiourea Ligands as Building Blocks for Bi-, Tetra-, and Polynuclear Oxorhenium(V) Complexes

Nguyen, Hung Huy; Pham, Chien Thang; Axel, Rodenstein

ISIKNOWLEDGE; 0020-1669; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28848; http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ic1017642

Truy cập trực tuyến

13
Rhenium and technetium complexes with tridentate S,N,O ligands derived from benzoylhydrazine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhenium and technetium complexes with tridentate S,N,O ligands derived from benzoylhydrazine

Nguyen, Hung Huy; Abram, Ulrich

ISIKNOWLEDGE; 0277-5387; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30050; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753870900610X

Truy cập trực tuyến

14
Structural, magnetostriction and Mossbauer studies of Fe/Tb(Fe0.55CO0.45)(1.5)/Fe sandwich films
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural, magnetostriction and Mossbauer studies of Fe/Tb(Fe0.55CO0.45)(1.5)/Fe sandwich films

D, T. Huong Giang; N, H. Duc; Richomme, F

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31376

Truy cập trực tuyến

15
Structural, magnetostriction and Mossbauer studies of Fe/Tb(Fe0.55CO0.45)(1.5)/Fe sandwich films
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural, magnetostriction and Mossbauer studies of Fe/Tb(Fe0.55CO0.45)(1.5)/Fe sandwich films

D, L. Minh b; N, D. Tho; N, Chau

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31228

Truy cập trực tuyến

16
Determination of the absolute configuration of the novel anti-trypanosomal iridoid molucidin isolated from Morinda lucida by X-ray analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of the absolute configuration of the novel anti-trypanosomal iridoid molucidin isolated from Morinda lucida by X-ray analysis

Nguyen, Huu Tung

Scopus; 00404039; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29866

Truy cập trực tuyến

17
Structural, impedance, dielectric and modulus analysis of LiNi1-x-y-0.02Mg0.02CoxZnyO2 cathode materials for lithium-ion batteries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural, impedance, dielectric and modulus analysis of LiNi1-x-y-0.02Mg0.02CoxZnyO2 cathode materials for lithium-ion batteries

Murali, N.; Margarette, S.J.; Kondala Rao, V.; Veeraiah, V.

2468-2284; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58214

Truy cập trực tuyến

18
A novel rhombohedron-like nickel ferrite nanostructure: Microwave combustion synthesis, structural characterization and magnetic properties
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel rhombohedron-like nickel ferrite nanostructure: Microwave combustion synthesis, structural characterization and magnetic properties

G. Suresh Kumar; J. Akbar; R. Govindan; E.K. Girija; M. Kanagaraj

2468-2284; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57914

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

XAFS Techniques for Catalysts Nanomaterials and Surfaces

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical X-ray spectrometry

Jenkins Ron; Vries J. L. de. joint author

New York : Springer-Verlag, 1967. - (543 JEN 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 673.989  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (19.239)
 2. 1959đến1973  (36.861)
 3. 1974đến1988  (90.261)
 4. 1989đến2004  (178.036)
 5. Sau 2004  (343.778)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (608.877)
 2. German  (58.810)
 3. French  (51.743)
 4. Japanese  (11.752)
 5. Chinese  (9.273)
 6. Korean  (3.312)
 7. Spanish  (3.305)
 8. Dutch  (2.786)
 9. Russian  (2.502)
 10. Portuguese  (2.395)
 11. Italian  (2.140)
 12. Finnish  (695)
 13. Danish  (615)
 14. Norwegian  (555)
 15. Polish  (191)
 16. Romanian  (147)
 17. Czech  (127)
 18. Turkish  (75)
 19. Ukrainian  (75)
 20. Hungarian  (67)
 21. Persian  (60)
 22. Undetermined  (44)
 23. Hebrew  (27)
 24. Arabic  (25)
 25. Lithuanian  (18)
 26. Greek  (6)
 27. Icelandic  (5)
 28. Slovak  (2)
 29. Thai  (1)
 30. Vietnamese  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (56)
 2. R - Medicine.  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y.
 2. Wang, J.
 3. Liu, Y.
 4. Zhang, J.
 5. Li, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...