skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.773  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển xã hội học Oxford = Oxford dictionary of sociology

Bùi Thế Cường; Trịnh Huy Hóa; Đặng Thị Việt Phương

H. : ĐHQGHN, 2010 - (301.03 TUĐ 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học

Phạm Tất Dong Chủ biên; Lê Ngọc Hùng Chủ biên

H.: ĐHQG, 1997 - (301 XAH 1997)

Truy cập trực tuyến

Xem 5 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học quản lí

Vũ Hào Quang

H. : ĐHQGHN, 2004 - (302.35 VU-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học giáo dục : sách chuyên khảo

Lê Ngọc Hùng

H. : ĐHQGHN, 2009 - (301 LE-H 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học văn hóa

Mai Văn Hai Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2005 - (306 XAH 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social experence : An introduction to sociology

Zanden V.; Wiltrid J

New York : Random House, 1980 - (301 ZAN 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology

Hess B. B.; Markson E.W; Stein P.J

N.Y : Macmillan pub., 1992 - (301 HES 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology

Robertson I.

N.Y : Worth pub., Inc., 1987 - (301 ROB 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology

American : McGraw- Hill comp, 1993 - (301 SOC 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Society : the basics

Macionis John J.

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1994. - (301 MAC 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology

Borne Henry

N.J. : Prentical-Hall, 1993 - (301 BOR 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The meaning of sociology

Charon Joel M.

New Jesey : Prentical-Hall, 1993 - (301 CHA 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Experience : an introduction to sociology

Zanden James W. Vander

N.Y.,... : McGraw-Hill Pub. Co., 1990 - (301 ZAN 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology 98/99 : annual editions

Finsterbusch Kurt editor

Connecticut : Dushkin, McGraw-Hill, 1998 - (301 SOC 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Sociology : the core
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology : the core

Hughes Michael; Kroehler Carolyn J; Vander Zanden James Wilfrid

Boston : McGraw-Hill College, 1999 - (301 HUG 1999) - ISBN0070311447(alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

(10=Mười) khái niệm lớn của xã hội học

Cazeneuve Jean; Sông Hương người dịch

H. : Thanh niên, 2000 - (301 CAZ 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Sociological theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociological theory

Ritzer George

N.Y. : McGraw-Hill companies, c1996 - (301 RIT 1996) - ISBN0070530165 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xã hội học đại cương

H. : ĐHQGHN, 2001 - (301 XAH 2001)

Truy cập trực tuyến

20
The Hadrami Awakening community and identity in the Nertherlands East Indies, 1900-1942
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hadrami Awakening community and identity in the Nertherlands East Indies, 1900-1942

Mobini-Keshenh Natalie

N.Y. : SEAP, 1999 - (301 MOB 1994) - ISBN0877277273

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.773  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (344)
 2. Trong mục lục thư viện (1.125)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (35)
 2. 1969đến1981  (66)
 3. 1982đến1994  (183)
 4. 1995đến2008  (602)
 5. Sau 2008  (945)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.049)
 2. Luận án, luận văn  (684)
 3. Bài báo  (31)
 4. Tạp chí  (10)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (801)
 2. Vietnamese  (714)
 3. Undetermined  (146)
 4. Chinese  (15)
 5. French  (13)
 6. German  (7)
 7. Russian  (2)
 8. Japanese  (1)
 9. Korean  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoàng Bá Thịnh
 2. Vũ Hào Quang
 3. Nguyễn Thị Kim Hoa
 4. Phạm Văn Quyết
 5. Nguyễn Quý Thanh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...