skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life and Death; Life and Death

Wynne, Ellis

DOI: 10.11588/DIGLIT.27806.36

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative pharmacokinetics of subcutaneous trastuzumab administered via handheld syringe or proprietary single-use injection device in healthy males.(Clinical report)

Wynne, Chris J. ; Ellis - Pegler, Rod B. ; Waaka, Devonie S. ; Schwabe, Christian ; Lehle, Michaela ; Heinzmann, Dominik ; Mangat, Ranvir ; Li, Chunze ; Dick, Anne E. ; Cranshaw, Nicola A. ; Lum, Bert L.

Cancer Chemotherapy and Pharmacology, Nov, 2013, Vol.72(5), p.1079(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0344-5704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Visions of the Sleeping Bard
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Visions of the Sleeping Bard

Wynne, Ellis

Toàn văn sẵn có

4
The sleeping bard, or, Visions of the world, death, and hell
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sleeping bard, or, Visions of the world, death, and hell

Wynne, Ellis; Quevedo, Francisco de ; Borrow, George Henry

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variable contribution of CYP2D6 to the N ‐Dealkylation of S‐(‐)‐propranolol by human liver microsomes

Rowland, K. ; Wynne Ellis, S. ; Lennard, M. S. ; Tucker, G. T.

British Journal of Clinical Pharmacology, September 1996, Vol.42(3), pp.390-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-5251 ; E-ISSN: 1365-2125 ; DOI: 10.1046/j.1365-2125.1996.43116.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Gweledigaetheu y bardd cwsc. Y rhann gyntaf
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gweledigaetheu y bardd cwsc. Y rhann gyntaf

Wynne, Ellis

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Gweledigaethau y bardd cwsg. Yn cynnwys, I. Gweledigaeth Cwrs y Byd. II. Gweledigaeth Angeu. III. Gweledigaeth Uffern. Y rhan gyntaf
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gweledigaethau y bardd cwsg. Yn cynnwys, I. Gweledigaeth Cwrs y Byd. II. Gweledigaeth Angeu. III. Gweledigaeth Uffern. Y rhan gyntaf

Wynne, Ellis

Toàn văn sẵn có

8
Gweledigaethau y bardd cwsg ..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gweledigaethau y bardd cwsg ..

Wynne, Ellis; Quevedo, Francisco de

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Welsh  (3)
 3. Afrikaans  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wynne, Ellis
 2. Schwabe, Christian
 3. Tucker, G. T.
 4. Heinzmann, Dominik
 5. Waaka, Devonie S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...