skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hazards of nature, risks to development an IEG evaluation of World Bank assistance for natural disasters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hazards of nature, risks to development an IEG evaluation of World Bank assistance for natural disasters

World Bank,Independent Evaluation Group

ISBN: 0821366505 ; ISBN: 9780821366509 ; E-ISBN: 0821366513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
IEG review of World Bank assistance for financial sector reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEG review of World Bank assistance for financial sector reform

World Bank,Independent Evaluation Group; Effron, Laurie

ISBN: 0821363050 ; ISBN: 9780821363058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Improving municipal management for cities to succeed an IEG special study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving municipal management for cities to succeed an IEG special study

World Bank,Independent Evaluation Group; International Finance Corporation ; Multilateral Investment Guarantee Agency

ISBN: 0821380435 ; ISBN: 0821380443 ; ISBN: 9780821380437 ; ISBN: 9780821380444

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report on operations evaluation

World Bank, Independent Evaluation Group; Weltbank independent Evaluation Group ; Weltbank operations Evaluation Department

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report on operations evaluation

World Bank, Independent Evaluation Group; Weltbank independent Evaluation Group ; Weltbank operations Evaluation Department

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...