skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.936  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth
East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth

Washington, DC : World Bank Group, [2015]; 2015 - (307.76 EAS 2015) - ISBN1-4648-0363-3;ISBN1-336-01539-X;ISBN1-4648-0364-1

Truy cập trực tuyến

2
Well begun but not yet done : poverty reduction and the emerging challenges in Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Well begun but not yet done : poverty reduction and the emerging challenges in Vietnam

Kozel Valerie editor; World Bank Group, issuing body.

Washington, DC : World Bank Group, [2014] - (305.569 WEL 2014) - ISBN1464800065;ISBN9781464800061

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zambia Report on the Observance of Standards and Codes

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water for Prosperity and Development

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FY2017 Bosnia and Herzegovina Country Opinion Survey Report

World Bank Group

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Diversified Knowledge-Based Economy

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Financing System Assessment

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poland Catching-Up Regions

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights for Global Development Solutions

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Afghanistan’s Forced Displacement Legal and Policy Framework Assessment

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Decade of Rural Transformation

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran Economic Monitor, Fall 2017

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mieux dépenser pour mieux soigner - [Better Spending, Better Care]

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myanmar Economic Monitor, October 2017

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting Women's Access to Economic Opportunities

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activation and Public Employment Services in Poland

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2016

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sindh Public Expenditure Review

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serbia Public Sector Accounting Review

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Republic of Nigeria Diagnostic Review of Financial Consumer Protection

World Bank Group

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2017

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.936  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2007  (6)
 3. 2008đến2010  (14)
 4. 2011đến2014  (504)
 5. Sau 2014  (2.407)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.931)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank Group
 2. World Bank
 3. Bank, World
 4. The World Bank
 5. Bank, The World

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...