skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21.681  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vietnam : education financing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam : education financing

World Bank.

Washington, D.C. : World Bank, c1997 - (379.597 VIE 1997) - ISBN0821340239

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private capital flows to developing countries : the road to financial integration

World Bank.

New York : Oxford University Press for the World Bank, 1997. - (332.67 PRI 1997) - ISBN0195211162

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Belarus : prices, markets, and enterprise reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belarus : prices, markets, and enterprise reform

World Bank.

Washington, D.C. : World Bank, c1997 - (338.9 BEL 1997) - ISBN0821339761 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Averting the old age crisis : policies to protect the old and promote growth.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Averting the old age crisis : policies to protect the old and promote growth.

World Bank.

Oxford ; New York : Published for the World Bank [by] Oxford University Press, c1994. - (331.252 AVE 1994) - ISBN0195209966

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Bureaucrats in business : the economics and politics of government ownership.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bureaucrats in business : the economics and politics of government ownership.

World Bank.

Oxford ; New York : Oxford University Press, c1995. - (338.62 BUR 1995) - ISBN0195211065 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Russia : forest policy during transition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia : forest policy during transition

World Bank.

Washington, D.C. : World Bank, c1997 - (333.75 RUS 1997) - ISBN082133896X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
East Asia : recovery and beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Asia : recovery and beyond

World Bank.

Washington, DC : The world Bank, 2000 - (338.95 EAS 2000) - ISBN0821345656

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
East Asia : the road to recovery.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Asia : the road to recovery.

World Bank.

Washington, DC : World Bank, 1998. - (332.095 EAS 1998) - ISBN0821342991 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Assessing aid : what works, what doesn't, and why.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing aid : what works, what doesn't, and why.

World Bank.

Washington, D.C. : Oxford University Press, 1998. - (338.9 ASS 1998) - ISBN0195211235

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Ukraine : restoring growth with equity : a participatory country economic memorandum.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ukraine : restoring growth with equity : a participatory country economic memorandum.

World Bank.

Washington, D.C. : World Bank, 1999. - (330.9477 UKR 1999) - ISBN0821343823

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Water resources management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water resources management

World Bank

Washington, D.C. : World Bank, c1993 - (333.91 WAT 1993) - ISBN0821326368

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Commodities at the crossroads.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commodities at the crossroads.

World Bank.

Washington, DC : World Bank, 2009. - (338.9 COM 2009) - ISBN9780821377994;ISBN082137799X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The World Bank participation sourcebook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank participation sourcebook

World Bank.; World Bank. Environmentally Sustainable Development.

Washington, D.C. : World Bank, c1996 - (338.9 WOR 1996) - ISBN0821335588

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân nhằm cải thiện việc cung ứng dịch vụ công tại Việt Nam : Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát thử nghiệm tại bốn tỉnh

The world bank

Hà Nội : Hồng Đức, 2015 - (351.597 KHA 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth
East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth

Washington, DC : World Bank Group, [2015]; 2015 - (307.76 EAS 2015) - ISBN1-4648-0363-3;ISBN1-336-01539-X;ISBN1-4648-0364-1

Truy cập trực tuyến

16
Building institutions for markets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building institutions for markets

Islam Roumeen; World Bank

New York : Published for the World Bank, Oxford University Press, c2002. - (337 BUI 2002) - ISBN0195216067 (pbk.);ISBN0195216075 (clothbound)

Truy cập trực tuyến

17
Planning, connecting, and financing cities--now : priorities for city leaders.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning, connecting, and financing cities--now : priorities for city leaders.

Lall Somik V; World Bank.

Washington, DC : World Bank, c2013. - (307.1216 PLA 2013) - ISBN9780821398395;ISBN0821398393

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Entering the 21st century : World development report, 1999/2000.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entering the 21st century : World development report, 1999/2000.

Yusuf Shahid; World Bank

New York : Published for the World Bank, Oxford University Press, c2000. - N.Y. : Oxford University Press, 2000 - (337 ENT 2000) - (338.9 ENT 2000) - ISBN0195211243 (pbk);ISBN0195211251 (cloth)

Truy cập trực tuyến

19
Public expenditure management handbook.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public expenditure management handbook.

Gray Cheryl Williamson; World Bank.; World Bank. Poverty Reduction and Economic Management.

Washington, D.C. : World Bank, 1998. - (336.39 PUB 1998) - ISBN0821342975

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Reforming agriculture : the World Bank goes to market
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reforming agriculture : the World Bank goes to market

Meerman Jacob; World Bank. Operations Evaluation Dept.

Washington, D.C. : World Bank, 1997 - (338.1 MEE 1997) - ISBN0821339095(pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 21.681  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (27)
 2. 1962đến1981  (43)
 3. 1982đến1993  (145)
 4. 1994đến2006  (2.615)
 5. Sau 2006  (18.839)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20.731)
 2. Spanish  (33)
 3. French  (14)
 4. Portuguese  (3)
 5. Russian  (2)
 6. Arabic  (2)
 7. Japanese  (2)
 8. Polish  (1)
 9. German  (1)
 10. Vietnamese  (1)
 11. Chinese  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank,
 2. World Bank Group
 3. Group, World Bank.
 4. 世界銀行
 5. Bank, World

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...