skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.911.305  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
SOLUTIONS TO IMPROVE WORKING CAPITAL EFFICIENCY IN HANOI TRANSPORTATION AND GOODS SERVICES JOINTSTOCK COMPANY
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLUTIONS TO IMPROVE WORKING CAPITAL EFFICIENCY IN HANOI TRANSPORTATION AND GOODS SERVICES JOINTSTOCK COMPANY

Nguyen, Thi Thanh Nga; Nguyen, Phu Hung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67980

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collins English for Business Listening

Badger Ian

Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh; 2014 - (428)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working Capital and Strategic Debtor Management

Hill Robert Alan

Bookboon; 2015 - (658.152)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management and Business Trainee

Jonsson Patrick; Clayton Thomas

Bookboon; 2015 - (658)

Truy cập trực tuyến

5
The Protection of Employee according to Taiwan Labour Standards Act
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Protection of Employee according to Taiwan Labour Standards Act

Lin, Geng-Shenq

Lin, G. S. (2018). The Protection of Employee according to Taiwan Labour Standards Act. VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 34, No. 2 (2018) 26-34; 2588-1167; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62728

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working Capital and Debtor Management Exercises

Hill Robert Alan

Bookboon; 2013 - (658.152)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ethics of animal labor a collaborative utopia

Porcher Jocelyne

Palgrave Macmillan; 2017 - (658,4083)

Truy cập trực tuyến

8
Three lives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three lives

Stein Gertrude

New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books, 1990. - (813 STE 1990) - ISBN0140181849 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Working Capital and Debtor Management: Exercises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working Capital and Debtor Management: Exercises

Robert Alan, Hill

9788740305883; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21991

Truy cập trực tuyến

10
Working Capital and Strategic Debtor Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working Capital and Strategic Debtor Management

Robert Alan, Hill

9788740303353; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21985

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

模具工业/#/模具工業

ISSN1001-2168

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History Time and Economic Crisis in Central Greece

Knight Daniel M

Palgrave Macmillan; 2015 - (330.94954)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welding Design & Fabrication

ISSN0043-2253

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Alert Pro

ISSN0739-358X

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalworking digest

ISSN0026-1009

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process Heating

ISSN1077-5870

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College accounting

Heintz James A.; Carlson Arthur E; Parry Robert W

Ohio : South-Western Co., 1993 - (657 HEI 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
18
Sons and lovers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sons and lovers

Lawrence D. H.

[London] : Everyman's Library : Distributed by Random Century Group, 1991 - (823 LAW 1991) - ISBN1857150228 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Sử dụng phần mềm "Working model" hỗ trợ dạy học chương "Động lực học chất điểm" (Vật lý 10 cơ bản) theo hướng phát huy tính tích cực cho học sinh ở Trung tâm giáo dục thường xuyên
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phần mềm "Working model" hỗ trợ dạy học chương "Động lực học chất điểm" (Vật lý 10 cơ bản) theo hướng phát huy tính tích cực cho học sinh ở Trung tâm giáo dục thường xuyên

Chử, Văn Quyền

79 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9564

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 10.911.305  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (423.296)
 2. 1957đến1972  (517.681)
 3. 1973đến1988  (1.951.010)
 4. 1989đến2005  (2.855.253)
 5. Sau 2005  (5.070.408)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.000.864)
 2. Chinese  (1.676.888)
 3. French  (1.549.593)
 4. German  (1.470.963)
 5. Korean  (317.381)
 6. Japanese  (311.739)
 7. Spanish  (210.927)
 8. Russian  (176.371)
 9. Portuguese  (106.800)
 10. Italian  (81.931)
 11. Finnish  (47.632)
 12. Dutch  (44.541)
 13. Danish  (41.328)
 14. Norwegian  (39.064)
 15. Polish  (22.699)
 16. Czech  (12.452)
 17. Romanian  (11.631)
 18. Ukrainian  (7.944)
 19. Turkish  (7.143)
 20. Hungarian  (6.768)
 21. Greek  (1.928)
 22. Hebrew  (1.478)
 23. Arabic  (797)
 24. Lithuanian  (177)
 25. Undetermined  (172)
 26. Slovak  (146)
 27. Icelandic  (120)
 28. Persian  (86)
 29. Serbo-Croatian  (17)
 30. Macedonian  (13)
 31. Albanian  (10)
 32. Thai  (4)
 33. Tagalog  (3)
 34. Vietnamese  (2)
 35. Yiddish  (2)
 36. Welsh  (1)
 37. Malay  (1)
 38. Basque  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cowan, Nelson
 2. Oberauer, Klaus
 3. Logie, Robert H
 4. Rudner, Mary
 5. Allen, Richard J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...