skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia's Foreign Policy after Timor

Woodard, Garry

International Journal, March 2000, Vol.55(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200005500101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of going to war : Vietnam and Iraq.

WOODARD, Garry

Sydney Papers, Spring 2004, Vol.16(4), p.39-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7068

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of going to war: Vietnam and Iraq [Address to The Sydney Institute on 31 August (2004).]

Woodard, Garry

Sydney Papers, v.16, no.4, Spring 2004: 38-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right honourable Sir Garfield Barwick, A.K., G.C.M.G. 1903–97

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1998, Vol.52(1), p.89-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ministers and Mandarins: The Relationships between Ministers and Secretaries of External Affairs 1935–1970

Woodard, Garry

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2000, Vol.54(1), p.79-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049910050007050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating the Australia-Japan Basic Treaty of Friendship and Cooperation: Reflections and Afterthoughts

Woodard, Garry ; Suich, Max

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2007

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating the Australiaââ,¬â[euro]oeJapan Basic Treaty of Friendship and Cooperation : Reflections and Afterthoughts

Woodard, Garry ; Suich, Max

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2007

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paul Hasluck as minister for external affairs: Towards a reappraisal

Woodard, Garry ; Beaumont, Joan

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1998, Vol.52(1), p.63-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relations between Australia and the People's Republic of China: An Individual Perspective

Woodard, Garry

The Australian Journal of Chinese Affairs, 01 January 1987, Issue 17, pp.143-152

ISSN: 01567365 ; DOI: 10.2307/2158973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Hansen, Bil ; Goldsworthy, David ; Butfoy, Andrew ; Ungerer, Carl J. ; Bostock, William ; Siracusa, Joseph M. ; Carter, April ; Goddard, Lee John ; Woodard, Garry ; Stephens, David ; Stephens, Alan ; Brown, Andrew ; Neuhaus, M.I.K. ; Dox, Dave

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1998, Vol.52(1), p.95-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến1998  (3)
 3. 1999đến1999  (1)
 4. 2000đến2004  (3)
 5. Sau 2004  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Woodard, Garry
 2. Woodard, G.
 3. Suich, Max
 4. Hansen, Bil
 5. Dox, Dave

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...