skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books in Review: On Rawls's Political Liberalism

Wolin, Sheldon S

Political Theory, February 1996, Vol.24(1), pp.97-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591796024001006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fugitive Democracy: And Other Essays

Wolin, Sheldon S.; Xenos, Nicholas

E-ISBN: 9780691185538 ; DOI: 10.1515/9780691185538

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism - New Edition

Wolin, Sheldon S.

E-ISBN: 9781400888405 ; DOI: 10.1515/9781400888405

Toàn văn sẵn có

4
Politics and vision continuity and innovation in Western political thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and vision continuity and innovation in Western political thought

Wolin, Sheldon S

E-ISBN 9780691174051 ; E-ISBN 9781400883530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism

Wolin, Sheldon S.;Hedges, Chris

ISBN10: 0691178488 ; ISBN13: 9780691178486 ; E-ISBN10: 1400888409 ; E-ISBN13: 9781400888405

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy: Electoral and Athenian

Wolin, Sheldon S.

PS: Political Science & Politics, Sept, 1993, Vol.26(3), p.475(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Difference, and Re-cognition

Wolin, Sheldon S

Political Theory, August 1993, Vol.21(3), pp.464-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591793021003007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in the discourse of postmodernism. (Philosophy and Politics II)

Wolin, Sheldon S.

Social Research, Spring, 1990, Vol.57(1), p.5(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
[no title]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[no title]

Wolin, Sheldon S.

American Political Science Review, 03/1970, Vol.64(1), pp.184-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400278994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
[no title]
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[no title]

Wolin, Sheldon S.

American Political Science Review, 06/1970, Vol.64(2), pp.592-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400279033

Toàn văn sẵn có

11
Politics and Religion: Luther's Simplistic Imperative
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and Religion: Luther's Simplistic Imperative

Wolin, Sheldon S.

American Political Science Review, 03/1956, Vol.50(1), pp.24-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1951599

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political theory as a vocation

Wolin, Sheldon S

American political science review, 1969, Vol.63(4), pp. 1062-1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hume and conservatism

Wolin, Sheldon S; Hume

American political science review, 1954, Vol.48(4), pp. 999-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calvin and the reformation: the political education of protestantism

Wolin, Sheldon S; Calvin

American political science review, 1957, Vol.51(2), pp. 428-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Democracy: Electoral and Athenian
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy: Electoral and Athenian

Wolin, Sheldon S.

PS: Political Science & Politics, 9/1993, Vol.26(03), pp.475-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1049096500038361

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Weber: Legitimation, Method, and the Politics of Theory

Wolin, Sheldon S

Political Theory, August 1981, Vol.9(3), pp.401-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/009059178100900308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I. Democracy and the Welfare State: The Political and Theoretical Connections between Staatsräson and Wohlfahrtsstaatsräson

Wolin, Sheldon S

Political Theory, November 1987, Vol.15(4), pp.467-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591787015004001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Democracy incorporated managed democracy and the specter of inverted totalitarianism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy incorporated managed democracy and the specter of inverted totalitarianism

Wolin, Sheldon S

E-ISBN 0691135665 ; E-ISBN 9780691178486

Toàn văn sẵn có

19
The Berkeley Student Revolt.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Berkeley Student Revolt.

Seeley, John R. ; Lipset, Seymour Martin ; Wolin, Sheldon S.

American Sociological Review, 02/1966, Vol.31(1), p.108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2091288

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IV. The Politics of Self-Disclosure

Wolin, Sheldon S

Political Theory, August 1976, Vol.4(3), pp.321-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/009059177600400305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (33)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (10)
 2. 1960đến1968  (6)
 3. 1969đến1975  (6)
 4. 1976đến1990  (7)
 5. Sau 1990  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (20)
 2. Bình xét khoa học  (14)
 3. Sách  (5)
 4. Tin tức  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32)
 2. German  (2)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wolin, Sheldon S
 2. Sheldon S. Wolin
 3. Wolin, Sheldon
 4. Wolin, S.S.
 5. Wolin, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...