skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.095  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Topology control in wireless sensor networks : with a companion simulation tool for teaching and research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology control in wireless sensor networks : with a companion simulation tool for teaching and research

Labrador, Miguel A.; Wightman, Pedro M.

9781402095849; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31648; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84800-141-1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced video communications over wirelessnetwork

CRC Press; 2013 - (621.3821 ADV 2013)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ 4G LTE và chiến lược lộ trình phát triển ở Việt Nam

Trần Minh Tuấn

Thông tin và truyền thông; 2016 - (621.384 TR T 2016)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thông tin di động = Mobile telecommunication technology. Tập 1

Nguyễn phạm Anh Dũng Người dịch

H. : KHKT, 1997 - (621.3845 THO(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Introduction to wireless systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to wireless systems

Shankar P. M.

New York : J. Wiley, c2002. - (621.382 SHA 2002) - ISBN0471321672 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Ad hoc wireless networks : a communication-theoretic perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ad hoc wireless networks : a communication-theoretic perspective

Tonguz Ozan K.; Ferrari Gianluigi

Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, c2006. - (621.382 TON 2006) - ISBN047009110X (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Technologies for the wireless future. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technologies for the wireless future. Volume 2

Tafazolli Rahim.; Tafazolli Rahim

Chichester : John Wiley & Sons, 2006 - (621.384 TAF(2) 2006) - ISBN0470029056

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lộ trình phát triển thông tin di động 3G lên 4G

Nguyễn phạm Anh Dũng

H. : TT & TT, 2010 - (621.3845 NG-D 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Internet GIS : distributed geographic information services for the internet and wireless networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet GIS : distributed geographic information services for the internet and wireless networks

Peng Zhong-Ren.; Tsou Ming-hsiang

Hoboken, N.J. : Wiley, c2003. - (025.06 PEN 2003) - ISBN0471359238 (alk. paper : cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Complete wireless design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complete wireless design

Sayre Cotter W.

New York : McGraw-Hill, c2008. - (621.384 SAY 2008) - ISBN0071544526 (alk. paper);ISBN9780071544528 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Wireless communications : principles and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless communications : principles and practice

Rappaport Theodore S.

Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall , 2002 - (621.382 RAP 2002) - ISBN0130422320

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Wireless communications and networking
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless communications and networking

Garg Vijay Kumar

Amsterdam ; Boston : Elsevier Morgan Kaufmann, c2007. - (621.3821 GAR 2007) - ISBN9780123735805 (casebound : alk. paper);ISBN0123735807 (casebound : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The Proceedings of the Fifth Ifip-Tc6 International Conference on Mobile and Wireless Communications Networks : Singapore 27-29 October 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Proceedings of the Fifth Ifip-Tc6 International Conference on Mobile and Wireless Communications Networks : Singapore 27-29 October 2003

Agha Khaldoun Al editor; Omiclyar Cambyse Guy editor

Singapore : World Scientific, 2003 - (621.385 PRO 2003) - ISBN9812386866

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Executive's guide to the wireless workforce
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive's guide to the wireless workforce

Lambert Russ D.

Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, c2003. - (384.3 LAM 2003) - ISBN0471448796 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Channel-adaptive technologies and cross-layer designs for wireless systems with multiple antennas : theory and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Channel-adaptive technologies and cross-layer designs for wireless systems with multiple antennas : theory and applications

Lau Vincent K. N.; Kwok Yu-Kwong Ricky

Hoboken, N.J. : John Wiley, c2006. - (621.3845 LAU 2006) - ISBN0471648655

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced wireless networks : 4G technologies

Glisic Savo G.

Chichester : John Wiley, c2006. - (621.382 GLI 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Introduction to space-time wireless communications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to space-time wireless communications

Paulraj Arogyaswami.; Gore Dhananjay; Nabar Rohit

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2003. - (621.382 PAU 2003) - ISBN0521826152

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Developing MMS applications : multimedia messaging services for wireless networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing MMS applications : multimedia messaging services for wireless networks

Guthery Scott B.; Cronin Mary J

New York : McGraw-Hill, c2003. - (621.384 GUT 2003) - ISBN007141178X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Introduction to wireless systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to wireless systems

Black Bruce A

Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, c2008. - (621.384 INT 2008) - ISBN0132447894 (hardcover : alk. paper);ISBN9780132447898 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
LTE and the evolution to 4G wireless : Design and measurement challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LTE and the evolution to 4G wireless : Design and measurement challenges

Rumney Moray editor of compilation

Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, 2013 - (621.382 LTE 2013) - ISBN9781119962571

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 10.095  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (27)
 2. 1986đến1993  (53)
 3. 1994đến2001  (382)
 4. 2002đến2010  (3.157)
 5. Sau 2010  (5.788)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.733)
 2. Spanish  (86)
 3. Chinese  (20)
 4. German  (17)
 5. French  (14)
 6. Portuguese  (5)
 7. Japanese  (2)
 8. Czech  (2)
 9. Polish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...