skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc and nickel removal in limestone based treatment of acid mine drainage: The relative role of adsorption and co-precipitation

Miller, Andrew ; Wildeman, Thomas ; Figueroa, Linda

Applied Geochemistry, Oct, 2013, Vol.37, p.57(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die oxidative Fällung von Thallium bei alkalischen pH-Werten zur Behandlung von bergbaubeeinflusstem Wasser ; La precipitación oxidative de talio a pH alcalina para el tratamiento de agua impactada por la minería ; 碱性pH值条件下铊氧化沉淀法处理采矿影响废水
The Oxidative Precipitation of Thallium at Alkaline pH for Treatment of Mining Influenced Water

Davies, Morgan ; Figueroa, Linda ; Wildeman, Thomas ; Bucknam, Charles

Mine Water and the Environment, 2016, Vol.35(1), pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-015-0349-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc and nickel removal in simulated limestone treatment of mining influenced water

Miller, Andrew ; Figueroa, Linda ; Wildeman, Thomas

Applied Geochemistry, 2011, Vol.26(1), pp.125-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927 ; E-ISSN: 1872-9134 ; DOI: 10.1016/j.apgeochem.2010.11.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc and nickel removal in limestone based treatment of acid mine drainage: The relative role of adsorption and co-precipitation

Miller , Andrew ; Wildeman , Thomas ; Figueroa , Linda

Applied geochemistry, 2013, Vol.37, pp.57-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc and nickel removal in limestone based treatment of acid mine drainage: The relative role of adsorption and co-precipitation

Miller, Andrew ; Wildeman, Thomas ; Figueroa, Linda

Applied Geochemistry, October 2013, Vol.37, pp.57-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927 ; E-ISSN: 1872-9134 ; DOI: 10.1016/j.apgeochem.2013.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Young Dong tributary and Imgok Creek impacted by Young Dong coal mine, South Korea.(Report)

Lee, Byung - Tae ; Ranville, James F. ; Wildeman, Thomas R. ; Jang, Min ; Shim, Yon Sik ; Ji, Won Hyun ; Park, Hyun Sung ; Lee, Hyun Ju

Environmental Geochemistry and Health, Jan, 2012, Vol.34(1), p.95(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Young Dong tributary and Imgok Creek impacted by Young Dong coal mine, South Korea

Lee, Byung-Tae ; Ranville, James F ; Wildeman, Thomas R ; Jang, Min ; Shim, Yon Sik ; Ji, Won Hyun ; Park, Hyun Sung ; Lee, Hyun Ju

Environmental geochemistry and health, January 2012, Vol.34 Suppl 1, pp.95-103 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-2983 ; PMID: 21818559 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10653-011-9415-1

Toàn văn sẵn có

8
Highlights of the Dallas ACS Meeting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highlights of the Dallas ACS Meeting

Wildeman, Thomas R. ; Freilich, Mark ; Kelter, Paul B.

Journal of Chemical Education, 06/1998, Vol.75(6), p.669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584 ; E-ISSN: 1938-1328 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ed075p669

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Young Dong tributary and Imgok Creek impacted by Young Dong coal mine, South Korea

Lee, Byung-Tae ; Ranville, James ; Wildeman, Thomas ; Jang, Min ; Shim, Yon ; Ji, Won ; Park, Hyun ; Lee, Hyun

Environmental Geochemistry and Health, 2012, Vol.34(Supplement 1), pp.95-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-011-9415-1

Toàn văn sẵn có

10
ACS National Meeting: Program for the Division of Chemical Education-Anaheim, CA, March 21-25, 1999
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACS National Meeting: Program for the Division of Chemical Education-Anaheim, CA, March 21-25, 1999

Schwenz, Richard W. ; Bowen, Craig W. ; Wildeman, Thomas R.

Journal of Chemical Education, 03/1999, Vol.76(3), p.301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584 ; E-ISSN: 1938-1328 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ed076p301

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption compared with sulfide precipitation as metal removal processes from acid mine drainage in a constructed wetland

Machemer, Steven D ; Wildeman, Thomas R

Journal of Contaminant Hydrology, 1992, Vol.9(1), pp.115-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-7722 ; E-ISSN: 1873-6009 ; DOI: 10.1016/0169-7722(92)90054-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution of Mn 2+ in some carbonates by electron paramagnetic resonance

Wildeman, Thomas R

Chemical Geology, 1970, Vol.5(3), pp.167-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2541 ; E-ISSN: 1872-6836 ; DOI: 10.1016/0009-2541(70)90050-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balance of S in a constructed wetland built to treat acid mine drainage, Idaho Springs, Colorado, U.S.A

Machemer, Steven D ; Reynolds, Julia S ; Laudon, Leslie S ; Wildeman, Thomas R

Applied Geochemistry, 1993, Vol.8(6), pp.587-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927 ; E-ISSN: 1872-9134 ; DOI: 10.1016/0883-2927(93)90015-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for determining diffusible hydrogen concentrations

Benson, David K ; Wildeman, Thomas R ; Smith, R. Davis ; Olson, David L; Midwest Research Institute (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for determining diffusible hydrogen concentrations

Benson David K ; Wildeman Thomas R ; Smith R. Davis ; Olson David L

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER KONZENTRATION VON DIFFUSIONSFÄHIGEM WASSERSTOFF
PROCEDE ET DISPOSITIF SERVANT A DETERMINER DES CONCENTRATIONS D'HYDROGENE DIFFUSIBLE
METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING DIFFUSIBLE HYDROGEN CONCENTRATIONS

Benson, David, K ; Wildeman, Thomas, R ; Smith, R., Davis ; Olson, David, L

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR BESTIMMUNG DER KONZENTRATION VON DIFFUSIONSFÄHIGEM WASSERSTOFF
PROCEDE ET DISPOSITIF SERVANT A DETERMINER DES CONCENTRATIONS D'HYDROGENE DIFFUSIBLE
METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING DIFFUSIBLE HYDROGEN CONCENTRATIONS

Benson, David, K ; Wildeman, Thomas, R ; Smith, R., Davis ; Olson, David, L

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fremgangsmåte og apparatur for å bestemme diffuserbare hydrogenkonsentrasjoner

Benson, David K ; Wildeman, Thomas R ; Smith, Davis R ; Olson, David L

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fremgangsmåte og apparatur for å bestemme diffuserbare hydrogenkonsentrasjoner

Benson, David K ; Wildeman, Thomas R ; Smith, Davis R ; Olson, David L

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDE ET DISPOSITIF SERVANT A DETERMINER DES CONCENTRATIONS D'HYDROGENE DIFFUSIBLE
METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING DIFFUSIBLE HYDROGEN CONCENTRATIONS

Benson, David, K ; Wildeman, Thomas, R ; Smith, R., Davis ; Olson, David, L

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (2)
 2. 1993đến1998  (2)
 3. 1999đến2001  (3)
 4. 2002đến2007  (6)
 5. Sau 2007  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. French  (3)
 3. German  (3)
 4. Norwegian  (2)
 5. Chinese  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wildeman, Thomas R.
 2. Wildeman, Thomas
 3. Wildeman, T
 4. Olson, David L
 5. Figueroa, Linda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...