skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 13.664  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Selection of key component vendor from the aspects of capability, productivity, and reliability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection of key component vendor from the aspects of capability, productivity, and reliability

Yu, Vincent F; Kuo, Catherine W; Dat, Luu Quoc

Scopus; 1024123X; https://www.hindawi.com/journals/mpe/2014/124652/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33804

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng

Nguyễn, Minh Trần; Trương, Vũ Bằng Giang

Nguyễn, M. T. (2016). Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050007367; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41537

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside Track; Bob Van Buskirk, President of RFMD's Multi-Market Products Group

Nancy Friedrich

Microwaves & RF, Sept 1, 2011, Vol.50(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0745-2993

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of prenatal exposure to WIFI signal (2.45 GHz) on postnatal development and behavior in rat: Influence of maternal restraint.(Report)

Othman, Haifa ; Ammari, Mohamed ; Sakly, Mohsen ; Abdelmelek, Hafedh

Behavioural Brain Research, May 30, 2017, Vol.326, p.291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-4328 ; DOI: 10.1016/j.bbr.2017.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Wi-Fi panel criticized for undisclosed conflict.(News)

Webster, Paul Christopher

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, August 6, 2013, Vol.185(11), p.E515(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Wi-Fi panel criticized for undisclosed conflict.(More News online)

Webster, Paul Christopher

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Sept 3, 2013, Vol.185(12), p.1032(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WI-FI SESSIONS: THIRD TIME'S THE CHARM

Library Journal, Nov 1, 2018, Vol.143(18), p.28(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chair of Wi-Fi safety panel steps down.(News)

Webster, Paul

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Sept 3, 2013, Vol.185(12), p.E573(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking Human Mobility Using WiFi Signals

Sapiezynski, Piotr ; Stopczynski, Arkadiusz ; Gatej, Radu ; Lehmann, Sune

PLoS ONE, July 1, 2015, Vol.10(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parliamentary report calls for action on Wi-Fi.(News)

Webster, Paul Christopher

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, August 11, 2015, Vol.187(11), p.E334(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-18 Validation of Wound, Ischemia, foot Ischemia (WIFI) classification system in Japanese patients after endovascular treatment for critical limb ischemia (CLI)

Tokuda, Takahiro ; Hirano, Keisuke ; Ito, Yoshiaki ; Yamawaki, Masahiro ; Araki, Motoharu ; Kobayashi, Norihiro ; Takimura, Hideyuki ; Mori, Shinsuke ; Sakamoto, Yasunari ; Tsutsumi, Masakazu ; Takama, Takuro ; Makino, Kenji;

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), p.B8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.895

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dwelling in the canyons: Dwelling detection in urban environments using GPS, Wi-Fi, and geolocation

Brouwers, Niels ; Woehrle, Matthias

Pervasive and Mobile Computing, Oct, 2013, Vol.9(5), p.665(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-1192

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of distance and similarity measures for Wi-Fi fingerprinting indoor positioning systems

Torres-Sospedra, Joaquín ; Montoliu, Raúl ; Trilles, Sergio ; Belmonte, Óscar ; Huerta, Joaquín

Expert Systems With Applications, 15 December 2015, Vol.42(23), pp.9263-9278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2015.08.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCaNME: Location tracking system in large-scale campus Wi-Fi environment using unlabeled mobility map

Zhou, Mu ; Tian, Zengshan ; Xu, Kunjie ; Yu, Xiang ; Hong, Xia ; Wu, Haibo

Expert Systems With Applications, 01 June 2014, Vol.41(7), pp.3429-3443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4174 ; E-ISSN: 1873-6793 ; DOI: 10.1016/j.eswa.2013.10.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding viewer engagement of video service in Wi-Fi network

Chen, Yanjiao ; Chen, Qihong ; Zhang, Fan ; Zhang, Qian ; Wu, Kaishun ; Huang, Ruochen ; Zhou, Liang

Computer Networks The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Nov 14, 2015, Vol.91, p.101(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2015.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEO-WiFi: The future.(Report)

Anonymous;

World Pumps, 2015, Vol.2015(11), p.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1762 ; DOI: 10.1016/S0262-1762(15)30261-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Efficient SDR Implementation of IEEE 802.11a/p Physical Layer.(Report)(Product/service evaluation)

Lo Iacono, Daniele ; Cupaiuolo, Teo

Journal of Signal Processing Systems, Dec, 2013, Vol.73(3), p.281(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Wi-Fi safety report is deeply flawed, say experts.(News)(Report)

Webster, Paul Christopher

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, June 10, 2014, Vol.186(9), p.E300(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; DOI: 10.1503/cmaj.109-4785

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second Wi-Fi panel member's conflicts are problematic.(News)

Christopher, Paul

CMAJ: Canadian Medical Association Journal, Sept 17, 2013, Vol.185(13), p.E605(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 13.664  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.398)
 2. Toàn văn trực tuyến (13.661)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (6)
 2. 2002đến2005  (966)
 3. 2006đến2009  (1.343)
 4. 2010đến2014  (3.934)
 5. Sau 2014  (7.004)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12.937)
 2. Spanish  (91)
 3. Catalan  (52)
 4. Czech  (32)
 5. Chinese  (27)
 6. Portuguese  (11)
 7. Russian  (10)
 8. French  (9)
 9. Korean  (9)
 10. Indonesian  (7)
 11. Japanese  (6)
 12. German  (4)
 13. Ukrainian  (3)
 14. Persian  (3)
 15. Slovak  (1)
 16. Arabic  (1)
 17. Turkish  (1)
 18. Vietnamese  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhou, Mu
 2. Wang, Wei
 3. Tian, Zengshan
 4. Chen, Jiayu
 5. Moerman, Ingrid

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...