skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evi3, a zinc-finger protein related to EBFAZ, regulates EBF activity in B-cell leukemia

Hentges, Kathryn E ; Weiser, Keith C ; Schountz, Tony ; Woodward, Lanette S ; Morse, Herbert C ; Justice, Monica J

Oncogene, 10 February 2005, Vol.24(7), pp.1220-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; PMID: 15580294 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retroviral insertions in the VISION database identify molecular pathways in mouse lymphoid leukemia and lymphoma

Weiser, Keith ; Liu, Bin ; Hansen, Gwenn ; Skapura, Darlene ; Hentges, Kathryn ; Yarlagadda, Sujatha ; Morse III, Herbert ; Justice, Monica

Mammalian Genome, 2007, Vol.18(10), pp.709-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-8990 ; E-ISSN: 1432-1777 ; DOI: 10.1007/s00335-007-9060-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

18th International Mouse Genome Conference

Lossie, Amy ; Meehan, Thomas ; Castillo, Andrew ; Zheng, Lihua ; Weiser, Keith ; Strivens, Mark ; Justice, Monica

Mammalian Genome, 2005, Vol.16(7), pp.471-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-8990 ; E-ISSN: 1432-1777 ; DOI: 10.1007/s00335-005-0026-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weiser, Keith
 2. Weiser, Keith C
 3. Justice, Monica
 4. Justice, M.J.
 5. Justice, Monica J

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Mice
 3. Zoology
 4. Leukemia
 5. Insertion

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...