skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Dog in a Box with Two wheels"

Variety, Oct 16, 2000, Vol.380(9), p.S49

ISSN: 0042-2738

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service or stealing?

Anonymous

The Quill, Dec 2000, Vol.88(10), pp.13-17

ISSN: 00336475

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The story of stone: intertextuality, ancient Chinese stone lore, and the stone symbolism : in Dream of the red chamber, Water margin, and The journey to the west

Wang, Jing

ISBN: 082231195X ; ISBN: 082231178X ; ISBN: 978-0822311959 ; ISBN: 978-0822311782

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weir wins wheekchair event.(David Weir)(NY Marathon)(ON THE RUN)

Belson, Ken

The New York Times, Nov 8, 2010, p.F8(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mini Marathon

Girard, Simoney

Financial Adviser, Feb 20, 2014

ISSN: 09535276 ; E-ISSN: 2372188X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kroy Inc. (personnel change)

The New York Times, Feb 16, 1982, Vol.131, p.30(N) pD2(LC)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Football round-up

Northern Echo, Jan 5, 2000, p.20

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Net zealot of hard news. (standards of new reporting on Internet)(investigative report David Weir)(Online)

Campbell, Duncan

The Guardian, July 23, 1998, p.S7(1)

ISSN: 0261-3077

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Names of the Dead.(Foreign Desk)(Brief article)

The New York Times, Sept 16, 2006, p.A9(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Orient: Imagining the East from the Colonial Era through the Twentieth Century.(Book review)

Moon, Krystyn R.

Pacific Historical Review, Nov, 2012, Vol.81(4), p.668(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-8684

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kyle's dream day shattered

Baker, Steven

Northern Echo, Aug 26, 2002, p.07

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ehiogu secures Old Firm victory

Northern Echo, Mar 12, 2007, p.5

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Envious glances cast by Souness' underachievers

Scott Wilson Chief Sports Writer

Northern Echo, May 9, 2005, p.08

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading for Contexts of American Orientalism from the Far East to the Far West

Johnson, Kendall

American Literary History, 2013, Vol.25(3), pp.638-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ehiogu moves to Rangers

Northern Echo, Jan 23, 2007, p.20

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

David A. Weir. Early New England: A Covenanted Society.(Book review)

Carney, Thomas

Journal of British Studies, July, 2006, Vol.45(3), p.641(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9371

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dame Tanni launches race build-up

Northern Echo, Aug 7, 2007, p.12

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

David Weir. Decadence: A Very Short Introduction. Oxford UP, 2018.(Article 25)(Book review)

Moneyang, Patrick

Studies in Twentieth and Twenty-First Century Literature, 2019, Vol.43(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-7839 ; DOI: 10.4148/2334-4415.2108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rachmaninoff: 2-Piano Suites, 6 Duets, Prelude.(Cynthia Raim and David Allen Weir)

Young, John Bell

American Record Guide, Jan-Feb, 1998, Vol.61(1), p.152(1)

ISSN: 0003-0716

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wheelchair Racing; Athlete Breaks Three-Minute-Mile Mark.(Sports Desk)(David Weir )(Brief article)

The New York Times, May 30, 2016, p.D8(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (6)
 2. 1991đến1997  (8)
 3. 1998đến2004  (10)
 4. 2005đến2011  (19)
 5. Sau 2011  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (30)
 2. Tin tức  (12)
 3. Bài báo  (6)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Weir, David
 2. Fredric Jameson,.
 3. Michael Mcgiffert
 4. Moneyang, Patrick
 5. Jing Wang,.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...