skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 494.701  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Search engine optimization for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search engine optimization for dummies

Kent Peter

Indianapolis : Wiley, c2004. - (TK5105.884 .K46 2004) - ISBN0764567586 (pbk.) :

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Semantic Web And Ontology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Web And Ontology

Nandini, Dhana

9788740308273; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21451

Truy cập trực tuyến

3
Web of People: un réseau de personnes pour la recherche d'information
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web of People: un réseau de personnes pour la recherche d'information

ĐÀO, Việt Phương; SAGLIO, Jean-Marc; TẠ, Tuấn Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web of People un réseau de personnes pour la recherche d''information

ĐÀO Việt Phương

2005

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tự học thiết kế web động

Hoàng Hải; Minh Đức

Lao động Xã hội; 2007 - (005.74 GIA 2007)

Truy cập trực tuyến

6
Web engineering : the discipline of systematic development of web applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web engineering : the discipline of systematic development of web applications

Kappel Gerti

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2006. - (TK5105.88813 .W395 2006) - ISBN0470015543;ISBN9780470015544

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đào tạo trên WEB

Nguyễn Anh Quỳnh; Hồ Sĩ Đàm Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2002 - (004.678 NG-Q 2002)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả

Hồ Văn Lâm; Nguyễn Thanh Thủy Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2005 - (005.3 HO-L 2005)

Truy cập trực tuyến

9
Designing effective online instruction : a handbook for web-based courses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing effective online instruction : a handbook for web-based courses

Koontz Franklin R.; Compora Daniel P.; Li Hongqin

Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Education, 2006. - (LB1044.87 .K66 2006) - ISBN1578863864 (hardcover : alk. paper);ISBN1578863872 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả

Hồ, Văn Lâm; Nguyễn, Thanh Thủy

Hồ, V. L. (2005). Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11331

Truy cập trực tuyến

11
Đào tạo trên WEB
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đào tạo trên WEB

Nguyễn Anh Quỳnh; Hồ, Sĩ Đàm, Người hướng dẫn

V_L0_00064; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42246

Truy cập trực tuyến

12
Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả

Hồ, Văn Lâm; Nguyễn, Thanh Thuỷ

Hồ, V. L. (2005). Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00545; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42536

Truy cập trực tuyến

13
Search engine optimization secrets : do what you never thought possible with SEO
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search engine optimization secrets : do what you never thought possible with SEO

Dover Danny.; Dafforn Erik

Indianapolis, IN : Wiley, 2011. - (025.04 DOV 2011) - ISBN9780470554180 (pbk.);ISBN0470554185 (pbk.);ISBN9781118078297 (ebk.);ISBN9781118078310 (ebk.);ISBN9781118078303 (ebk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đào tạo trên WEB

Nguyễn Anh Quỳnh

Khoa Công nghệ ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2002

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1 01 10

Hồ Văn Lâm

ĐHCN; 2005

Truy cập trực tuyến

16
Dreamweaver CC for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreamweaver CC for dummies

Warner Janine

Hoboken, New Jersey : For Dummies, a Wiley Brand, [2013]. - (006.78 WAR 2013) - ISBN9781118646144 (paperback);ISBN1118646142 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu áp dụng công nghệ Web Ngữ nghĩa vào xây dựng Hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Hoàng Thị Loan; Vũ Thị Hồng Nhạn người hướng dẫn

H. : ĐHCN , 2014 - (006.78 HO-L 2014)

Truy cập trực tuyến

18
Tìm hiểu áp dụng công nghệ Web Ngữ nghĩa vào xây dựng Hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu áp dụng công nghệ Web Ngữ nghĩa vào xây dựng Hệ thống cung cấp thông tin hướng ngữ cảnh

Hoàng, Thị Loan

4 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7881

Truy cập trực tuyến

19
Phong cách trình bày trang WEB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong cách trình bày trang WEB

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53779

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng PhP & MySQL : thiết kế WEB động

Hoàng Đức Hải; Lê Minh Hoàng; Nguyễn Trường Sinh chủ biên

Tp. HCM. : Thống kê, 2005 - (006.7 SUD 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 494.701  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2.898)
 2. 1957đến1971  (5.355)
 3. 1972đến1986  (17.260)
 4. 1987đến2002  (71.938)
 5. Sau 2002  (391.623)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (437.148)
 2. French  (15.479)
 3. German  (14.633)
 4. Chinese  (10.050)
 5. Spanish  (5.595)
 6. Japanese  (2.646)
 7. Portuguese  (2.074)
 8. Korean  (1.976)
 9. Czech  (870)
 10. Italian  (821)
 11. Russian  (772)
 12. Dutch  (579)
 13. Norwegian  (570)
 14. Danish  (570)
 15. Finnish  (513)
 16. Polish  (277)
 17. Turkish  (163)
 18. Romanian  (145)
 19. Vietnamese  (143)
 20. Hungarian  (122)
 21. Undetermined  (90)
 22. Persian  (83)
 23. Arabic  (46)
 24. Slovak  (42)
 25. Ukrainian  (33)
 26. Lithuanian  (26)
 27. Greek  (18)
 28. Hebrew  (10)
 29. Maori  (7)
 30. Serbo-Croatian  (2)
 31. Thai  (1)
 32. Icelandic  (1)
 33. Basque  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leslie, Mitch
 2. Laguardia, Cheryl
 3. Kaiser, Jocelyn
 4. Mitch Leslie
 5. Byrne, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...