skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69.518  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water resources update

ISSN1548-4750

Truy cập trực tuyến

2
Impact of climate change onwater resources in Ca River basin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of climate change onwater resources in Ca River basin

Hoang, Minh Tuyen

p. 224-231; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4608

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water science and technology: water supply

ISSN1606-9749

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Väg- och vattenbyggaren

ISSN0042-2177

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

地下水

ISSN1004-1184

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

净水技术/#/淨水技術

ISSN1009-0177

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

给水排水/#/給水排水

ISSN1002-8471

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vadose zone journal

ISSN1539-1663

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water & Wastewater International

ISSN0891-5385

Truy cập trực tuyến

10
Impacts of climate change on water resources in the Huong River basin and adaptation measures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impacts of climate change on water resources in the Huong River basin and adaptation measures

Tran, Thuc

p. 210-217; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4610

Truy cập trực tuyến

11
Assessment of climate change impacts onwater resources in Hong-Thai Binh river basin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of climate change impacts onwater resources in Hong-Thai Binh river basin

Tran, Hong Thai

p. 202-209; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4611

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waterworld review

ISSN1068-5839

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal (American Water Works Association)

ISSN0003-150X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mine Water and the Environment

ISSN1025-9112

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grundwasser

ISSN1430-483X

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water research (Oxford)

ISSN0043-1354

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of environmental quality

ISSN1477-7835

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of hydroinformatics

ISSN1464-7141

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water policy

ISSN1366-7017

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of water and health

ISSN1477-8920

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 69.518  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (231)
 2. 1960đến1974  (1.132)
 3. 1975đến1989  (2.851)
 4. 1990đến2005  (6.834)
 5. Sau 2005  (57.890)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (60.893)
 2. Portuguese  (3.042)
 3. Spanish  (1.191)
 4. French  (664)
 5. Chinese  (536)
 6. Japanese  (368)
 7. German  (211)
 8. Italian  (69)
 9. Russian  (55)
 10. Dutch  (34)
 11. Polish  (31)
 12. Persian  (30)
 13. Norwegian  (28)
 14. Czech  (17)
 15. Danish  (15)
 16. Romanian  (14)
 17. Greek  (14)
 18. Arabic  (13)
 19. Turkish  (13)
 20. Finnish  (13)
 21. Slovak  (11)
 22. Hungarian  (10)
 23. Korean  (10)
 24. Lithuanian  (8)
 25. Ukrainian  (7)
 26. Vietnamese  (5)
 27. Icelandic  (1)
 28. Hindi  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (286)
 2. T - Technology .  (188)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Xu, Chong-Yu
 3. Feng, Chuanping
 4. Chen, Xiaohong
 5. Liu, Yu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...