skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 2.265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN INTERVIEW WITH DOROTHY BUTLER GILLIAM

Rowell, Charles

Callaloo, Spring 2014, Vol.37(2), pp.224-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Morph: The Washington Post's live broadcasts.(Digital)(Brief article)

Klaassen, Abbey

Advertising Age, March 10, 2008, Vol.79(10), p.18

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXECUTIVE OF THE YEAR

Ariens, Chris

Adweek, Oct 30, 2017, Vol.58(30), pp.32-33

ISSN: 15499553

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ad Market.(News)(Brief Article)(Statistical Data Included)

Cardona, Mercedes M.

Advertising Age, Sept 23, 2002, Vol.73(38), p.8

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

`Newsweek' focuses on results; A-List Profile: Leaner machine geared to making global gains.(Magazines: The A-List)(Company Profile)

Fitzgerald, Kate

Advertising Age, Oct 21, 2002, Vol.73(42), p.S14

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La construcción mediática de Cuba. Un análisis del discurso periodístico del The Washington Post/The Media's Construction of Cuba. An Analysis of the Journalistic Discourse of The Washington Post

Masjuán, Miguel

Revista Latina de Comunicación Social, Feb 2010, pp.99-113 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 11385820

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The black Slate: the Root of controversy or opportunity?(The Big Tent)

Watson, Carol

Advertising Age, Feb 4, 2008, Vol.79(5), p.16

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT'S NOT HER GRANDMOTHER'S POST; Washington paper spawns niche products, buys out staffers under Weymouth.(News)

Ives, Nat

Advertising Age, June 23, 2008, Vol.79(25), p.3

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another shopping mag: 'Tip' tossed into the ring by 'Newsweek'.(News)

Fine, Jon

Advertising Age, Oct 25, 2004, Vol.75(43), p.3

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unlimited editions: 'My post' launches.(mywashingtonpost.com introduced)(Brief Article)

Taylor, Catharine P.

Advertising Age, June 4, 2001, Vol.72, p.37

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Newspaper giants buy into Tribe; Washington Post, Knight Ridder want new-wave classified ads.(Interactive)(Tribe.net)

Elkin, Tobi

Advertising Age, Dec 8, 2003, Vol.74(49), p.36

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News Briefs: Week of August 12, 2013

Anonymous

Publishers Weekly, Aug 12, 2013, p.4

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rubin and The Washington Post. (Off The News).(Robert Rubin)(Brief Article)

The International Economy, Wntr, 2002, Vol.16(1), p.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-4336

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

WSJ(12/1) Jitters Over New GMAT

Dow Jones Institutional News, Nov 30, 2011

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

WSJ(11/5) Washington Post Swings To Loss

Dow Jones Institutional News, Nov 4, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

WSJ(2/24) Washington Post's Net Slips 3.3%

Dow Jones Institutional News, Feb 23, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watch it, buddy.(Washington Post Co.)

Kaser, Dick

Information Today, Dec, 2009, Vol.26(11), p.16(1)

ISSN: 8755-6286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brauchli brings outsider's viewpoint to post at WaPo

Ives, Nat

Advertising Age, Jul 14, 2008, p.17

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The black Slate: the Root of controversy or opportunity?

Watson, Carol

Advertising Age, Feb 4, 2008, p.16

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Washington Post

Flick, Eileen

Library Journal, Feb 1, 1997, pp.33-34

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (44)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (140)
 2. 1988đến1995  (238)
 3. 1996đến2003  (583)
 4. 2004đến2012  (1.037)
 5. Sau 2012  (267)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.575)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Adams, Russell
 3. Ahrens, Frank
 4. Reilly, Patrick
 5. Launder, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...