skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization, Party Positions, and the Median Voter

Ward, Hugh ; Ezrow, Lawrence ; Dorussen, Han

World Politics, 2011, Vol.63(3), pp.509-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trade networks and the Kantian peace

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Peace Research, January 2010, Vol.47(1), pp.29-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343309350011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standing alongside your friends: Network centrality and providing troops to UN peacekeeping operations

Ward, Hugh ; Dorussen, Han; Dorussen, Han (Editor) ; Gartzke, Erik (Editor) ; Westerwinter, Oliver (Editor)

Journal of Peace Research, May 2016, Vol.53(3), pp.392-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343316628814

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Linkages and Environmental Sustainability: The Effectiveness of the Regime Network

Ward, Hugh

Journal of Peace Research, March 2006, Vol.43(2), pp.149-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343306061545

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential Contributions of Political Science to Environmental Economics

Hovi, Jon ; Underdal, Arild ; Ward, Hugh

Environmental and Resource Economics, 2011, Vol.48(3), pp.391-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-6460 ; E-ISSN: 1573-1502 ; DOI: 10.1007/s10640-010-9453-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hope or Despair? Formal Models of Climate Cooperation

Hovi, Jon ; Ward, Hugh ; Grundig, Frank

Environmental and Resource Economics, 2015, Vol.62(4), pp.665-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-6460 ; E-ISSN: 1573-1502 ; DOI: 10.1007/s10640-014-9799-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergovernmental Organizations and the Kantian Peace: A Network Perspective

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Conflict Resolution, April 2008, Vol.52(2), pp.189-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002707313688

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Men in a Boat, Two Must Row: An Analysis of a Three-Person Chicken Pregame

Ward, Hugh

Journal of Conflict Resolution, September 1990, Vol.34(3), pp.371-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002790034003001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game Theory and the Politics of the Global Commons

Ward, Hugh

Journal of Conflict Resolution, June 1993, Vol.37(2), pp.203-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002793037002001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Competitive Learning in Yardstick Competition: Testing Models of Policy Diffusion With Performance Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive Learning in Yardstick Competition: Testing Models of Policy Diffusion With Performance Data

Ward, Hugh ; John, Peter

Political Science Research and Methods, 06/2013, Vol.1(1), pp.3-25

ISSN: 2049-8470 ; E-ISSN: 2049-8489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/psrm.2013.1

Truy cập trực tuyến

11
Competitive Learning in Yardstick Competition: Testing Models of Policy Diffusion With Performance Data – Corrigendum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive Learning in Yardstick Competition: Testing Models of Policy Diffusion With Performance Data – Corrigendum

Ward, Hugh ; John, Peter

Political Science Research and Methods, 12/2013, Vol.1(2), pp.305-305

ISSN: 2049-8470 ; E-ISSN: 2049-8489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/psrm.2013.26

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the Waters: Taking Risks to Gain Reassurance in Public Goods Games

Ward, Hugh

Journal of Conflict Resolution, June 1989, Vol.33(2), pp.274-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002789033002005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Signaling by Signature: The Weight of International Opinion and Ratification of Treaties by Domestic Veto Players
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signaling by Signature: The Weight of International Opinion and Ratification of Treaties by Domestic Veto Players

Hugh-Jones, David ; Milewicz, Karolina ; Ward, Hugh

Political Science Research and Methods, 01/2018, Vol.6(1), pp.15-31

ISSN: 2049-8470 ; E-ISSN: 2049-8489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/psrm.2016.10

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public opinion and environmental policy output: A cross-national analysis of energy policies in Europe

Anderson, Brilé ; Böhmelt, Tobias ; Ward, Hugh

Environmental Research Letters, November 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-9326 ; ISSN: 1748-9318 ; E-ISSN: 1748-9326 ; DOI: 10.3929/ethz-b-000221354

Truy cập trực tuyến

15
Public opinion and environmental policy output: a cross-national analysis of energy policies in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public opinion and environmental policy output: a cross-national analysis of energy policies in Europe

Anderson, Brilé ; Böhmelt, Tobias ; Ward, Hugh

Environmental Research Letters, 11/01/2017, Vol.12(11), p.114011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1748-9326 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/aa8f80

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hope or Despair? Formal Models of Climate Cooperation

Hovi, Jon ; Ward, Hugh ; Grundig, Frank

ISSN: 0924-6460 ; E-ISSN: 1573-1502

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public information and performance the role of spatial dependence in the worldwide governance indicators among African countries

Ward, Hugh; Dorussen, Han

World development [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-750X ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2015.05.002

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the waters

Ward, Hugh

The Journal of Conflict Resolution, Jun 1989, Vol.33(2), p.274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Climate Governance Networks and Domestic Regulatory Action

Cao, Xun; Ward, Hugh

DOI: 10.7910/DVN/LPLJCL

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

gbme.r

Cao, Xun; Ward, Hugh

DOI: 10.7910/DVN/LPLJCL/NLBRYB

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (56)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (49)
 2. 1957đến1966  (10)
 3. 1967đến1993  (20)
 4. 1994đến2008  (15)
 5. Sau 2008  (61)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (94)
 2. French  (9)
 3. German  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ward, Hugh
 2. Ward Hugh Jennings
 3. Ward, H.
 4. Böhmelt, Tobias ; Ezrow, Lawrence ; Lehrer, Roni ; Schleiter, Petra ; Ward, Hugh
 5. Hugh Ward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...