skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.452.387  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Elementary Algebra Exercise Book II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Algebra Exercise Book II

Wang, Hao; Wang, Wenlong

1st edition; 9788740312973; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18580

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Algebra Exercise Book II

Wang Wenlong; Wang Hao

Bookboon; 2017 - (512)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary Algebra Exercise Book I

Wang Wenlong; Wang Hao

Bookboon; 2017 - (512)

Truy cập trực tuyến

4
Financial econometrics : methods and models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial econometrics : methods and models

Wang Peijie

London ; New York : Routledge, 2003. - ISBN0203990730;ISBN0415224543;ISBN9780415224543;ISBN9780415224550

Truy cập trực tuyến

5
Encyclopedia of data warehousing and mining
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of data warehousing and mining

Wang John

Hershey : Information Science Reference, c2009. - ISBN9781605660103

Truy cập trực tuyến

6
Financial econometrics : methods and models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Financial econometrics : methods and models

Wang, Peijie

0203990730; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21092

Truy cập trực tuyến

7
Mathematical Modeling I - preliminary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Modeling I - preliminary

Wang, Hao

9788740302486; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20456

Truy cập trực tuyến

8
Introduction to Digital Signal and System Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Digital Signal and System Analysis

Weiji, Wang

978874030158; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19036

Truy cập trực tuyến

9
Introduction to Digital Signal and System Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Digital Signal and System Analysis

Wang, Weiji

9788740301588; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20275

Truy cập trực tuyến

10
Mathematical Modeling I - preliminary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Modeling I - preliminary

Hao, Wang

9788740302486; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22210

Truy cập trực tuyến

11
The Economics of Foreign Exchange and Global Finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Economics of Foreign Exchange and Global Finance

Wang, Peijie

9783-540-21237-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29279

Truy cập trực tuyến

12
Model Predictive Control System Design and Implementation Using MATLAB®
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model Predictive Control System Design and Implementation Using MATLAB®

Wang, Liuping

9781848823310; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31266

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Modeling I Preliminary

Wang Hao

Bookboon; 2012 - (510.1)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Digital Signal and System Analysis

Wang; Weiji

Bookboon; 2015 - (621.381)

Truy cập trực tuyến

15
Handbook of air conditioning and refrigeration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of air conditioning and refrigeration

Wang Shan K.

New York : McGraw-Hill, c2000 - (697 WAN 2000) - ISBN0070681678

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Nanowires and nanobelts : materials, properties, and devices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanowires and nanobelts : materials, properties, and devices

Wang Zhong Lin

Boston : Kluwer Academic Publishers, 2003. - (620.5 NAN 2003) - ISBN1402074433 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Nanowires and nanobelts : materials, properties, and devices. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanowires and nanobelts : materials, properties, and devices. Volume 1

Wang Zhong Lin

New York ; [London] : Springer, 2006. - (620.5 NAN(1) 2006) - ISBN9780387287065 (v. 2 : pbk.);ISBN038728706X (v. 2 : pbk.) :;ISSN9780387287058

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Radiation therapy for head and neck neoplasms : indications, techniques, and results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation therapy for head and neck neoplasms : indications, techniques, and results

Wang C. C.

Chicago: Year Book Medical Publishers, Inc., 1990 - (616.99 WAN 1990) - ISBN0815191847

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Physics with Maple : the computer algebra resource for mathematical methods in physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics with Maple : the computer algebra resource for mathematical methods in physics

Wang Frank Y.

Weinheim : Wiley-VCH, c2005. - ISBN3527406409;ISBN9783527406401

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of projective algorithus for linear and convex

Yufei Wang

us , 1991 - (512.942 YUF 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 5.452.387  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.327.306)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.358.014)
 3. Trong mục lục thư viện (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.150)
 2. 1957đến1972  (2.346)
 3. 1973đến1988  (18.679)
 4. 1989đến2005  (399.971)
 5. Sau 2005  (4.927.339)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wang, Y  (136.795)
 2. Wang, J  (104.719)
 3. Wang, X.  (99.827)
 4. Wang, L.  (75.013)
 5. Wang, H.  (72.712)
 6. Wang, Z.  (65.795)
 7. Wang, S.  (51.887)
 8. Wang, Wei  (23.292)
 9. Wang, Lei  (15.535)
 10. Wang, Jun  (15.533)
 11. Wang Hao  (15.449)
 12. Wang, Jing  (14.078)
 13. Wang, Yan  (12.936)
 14. WANG Kai  (11.886)
 15. Wang, Li  (11.644)
 16. Wang, Hui  (10.602)
 17. Wang, Hao  (7.749)
 18. Wang, Yang  (7.435)
 19. Wang, Fei  (6.719)
 20. Wang, Chao  (6.675)
 21. Wang, Qian  (6.030)
 22. Gang Wang  (1.347)
 23. Wang Wenlong  (1.253)
 24. Wang Jiahui  (473)
 25. Wang, Shouyang  (465)
 26. Wang, Peijie  (151)
 27. Wang, Liuping  (119)
 28. Lai, Kin Keung  (113)
 29. Wang Zhong Lin  (111)
 30. He, Qi  (67)
 31. Wang C. C  (22)
 32. Wang, Tsung Cheng  (6)
 33. Phan Hà Sơn  (4)
 34. Wang Pao K  (3)
 35. Nguyễn Văn Chính  (2)
 36. Ling, R.Z.  (1)
 37. Guoyin Wang, Tianrui Li, Jerzy W. Grzymala-Busse, Duoqian Miao, Andrzej Skowron, Yiyu Yao.  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.701.803)
 2. Chinese  (2.431.218)
 3. French  (146.178)
 4. German  (129.804)
 5. Korean  (15.771)
 6. Japanese  (12.307)
 7. Spanish  (11.310)
 8. Portuguese  (6.905)
 9. Italian  (2.304)
 10. Norwegian  (1.532)
 11. Danish  (1.124)
 12. Russian  (1.059)
 13. Polish  (556)
 14. Hungarian  (425)
 15. Dutch  (312)
 16. Finnish  (299)
 17. Czech  (283)
 18. Greek  (255)
 19. Undetermined  (180)
 20. Ukrainian  (162)
 21. Turkish  (131)
 22. Arabic  (107)
 23. Romanian  (43)
 24. Persian  (37)
 25. Hebrew  (35)
 26. Slovak  (21)
 27. Lithuanian  (7)
 28. Vietnamese  (6)
 29. Icelandic  (3)
 30. Hindi  (2)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y
 2. Wang, J
 3. Wang, X.
 4. Wang, L.
 5. Wang, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...