skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 501  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive gravitation model for classification on small noisy data

Wen, Guihua ; Wei, Jia ; Wang, Jiabing ; Zhou, Tiangang ; Chen, L.

Neurocomputing, Oct 22, 2013, Vol.118, p.245(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clustering to Maximize the Ratio of Split to Diameter

Wang, Jiabing ; Chen, Jiaye

Arxiv ID: 1206.4605

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weighted spectral features based on local Hu moments for speech emotion recognition

Sun, Yaxin ; Wen, Guihua ; Wang, Jiabing

Biomedical Signal Processing and Control, 2015, Vol.18, p.80(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1746-8094

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clustering to Maximize the Ratio of Split to Diameter

Wang, Jiabing ; Chen, Jiaye; Chen, Jiaye (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 18, 2012

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secondary combustion gas intake device for diesel engine waste gas

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accommodating and charging device for bluetooth earphones

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种汇流板导入机构
Cylinder manifold channels into mechanism

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for transmitting multiple VLAN (Virtual Local Area Network) register protocol message along with multiple spanning tree instance

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for realizing load sharing in multiple spanning tree protocol (MSTP) networking environment

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MTSP multiple-case calculating method and MTSP multiple-case calculating equipment

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REMOTE PORT MIRRORING

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for transmitting multiple VLAN (Virtual Local Area Network) register protocol message along with multiple spanning tree instance

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel gizzard skin drying rack used in poultry slaughtering process

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror image message transmission method in transparent interconnection of lots of link (TRILL) network and device

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel bottle washer

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and equipment for transmitting data among different MST (Multiple Spanning Tree) regions

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种思政教育用宣传展示装置
Think political affairs education with propaganda display device

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种软包电池堆叠机构
Laminate polymer battery stacking mechanism

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology for preparing high yield ecological salt by utilizing solar energy

Wang Jiabing

Toàn văn sẵn có

20
A Graph Clustering Algorithm Providing Scalability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Graph Clustering Algorithm Providing Scalability

Huang, Lei ; Wang, Jiabing ; He, Xing

Journal of Networks, 02/01/2012, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1796-2056 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4304/jnw.7.2.229-235

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 501  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (31)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (23)
 2. 2001đến2004  (69)
 3. 2005đến2008  (88)
 4. 2009đến2013  (126)
 5. Sau 2013  (195)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (457)
 2. Bài báo  (41)
 3. Book Chapters  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (428)
 2. Chinese  (148)
 3. French  (114)
 4. German  (82)
 5. Spanish  (17)
 6. Norwegian  (7)
 7. Russian  (5)
 8. Hungarian  (4)
 9. Danish  (4)
 10. Japanese  (4)
 11. Greek  (3)
 12. Czech  (3)
 13. Polish  (1)
 14. Hebrew  (1)
 15. Ukrainian  (1)
 16. Korean  (1)
 17. Portuguese  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Jiabing
 2. Wang Jiabing
 3. Halczenko, Wasyl
 4. Meissner, Robert S
 5. Meissner, Robert, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...