skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25.116  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dùng người có hiệu quả nhất

Gang Wang; Hà Sơn người dịch

H. : Nxb. Hà Nội, 2004 - (658.3 GAN 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Làm việc có hiệu quả nhất

Gang Wang; Phan Hà Sơn người dịch

H. : Nxb. Hà Nội, 2004 - (658.3 GAN 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giao tiếp có hiệu quả nhất

Gang Wang; Phan Hà Sơn người dịch

H. : Nxb.Hà nội, 2004 - (302.4 GAN 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các dạng tâm lý tình yêu

Gang Wang; Phan Hà Sơn người dịch

H. : Nxb. Hà Nội, 2004 - (152.4 GAN 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghệ thuật ứng xử và tri thức xử thế

Gang Wang; Phan Hà Sơn người dịch

H. : Nxb.Hà nội, 2004 - (650.1 GAN 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early, nonciliary role for microtubule proteins in left-right patterning is conserved across kingdoms

Lobikin, Maria ; Wang, Gang ; Xu, Jingsong ; Hsieh, Yi-Wen ; Chuang, Chiou-Fen ; Lemire, Joan M ; Levin, Michael

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 31 July 2012, Vol.109(31), pp.12586-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22802643 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1202659109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of leader emotion display frequency on follower performance: Leader surface acting and mean emotion display as boundary conditions

Wang, Gang ; Seibert, Scott E

The Leadership Quarterly, August 2015, Vol.26(4), pp.577-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1048-9843 ; E-ISSN: 1873-3409 ; DOI: 10.1016/j.leaqua.2015.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polynomial-time solvable cases of the capacitated multi-echelon shipping network scheduling problem with delivery deadlines

Wang, Gang ; Lei, Lei

International Journal of Production Economics, June 2012, Vol.137(2), pp.263-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; E-ISSN: 1873-7579 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2012.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Similarity dependency of the change in ERP component N1 accompanying with the object recognition learning

Tokudome, Wataru ; Wang, Gang

International Journal of Psychophysiology, Jan, 2012, Vol.83(1), p.102(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8760

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does it take two to Tangle? Subordinates’ Perceptions of and Reactions to Abusive Supervision

Wang, Gang ; Harms, Peter ; Mackey, Jeremy

Journal of Business Ethics, 2015, Vol.131(2), pp.487-503 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-014-2292-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orientation dependency of intrinsic optical signal dynamics in cat area 18

Wang, Gang ; Nagai, Midori ; Okamura, Junya

NeuroImage, 01 August 2011, Vol.57(3), pp.1140-1153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.04.065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Holistic Cortical Thickness Descriptor: Heat Kernel-Based Grey Matter Morphology Signatures

Wang, Gang ; Wang, Yalin

NeuroImage, 15 February 2017, Vol.147, pp.360-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2016.12.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW27-e0421 Association between coronary dominance and acute coronary syndrome: a case-control study in Northern Chinese population

Bin, Yan ; Wang, Gang

Journal of the American College of Cardiology, 18 October 2016, Vol.68(16), pp.C92-C92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.07.347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e2320 Serum cystatin C is associated with reverse-dipper pattern of blood pressure in hypertensive patients

Han, Jin ; Su, Dan ; Yan, Bin ; Peng, Liyuan ; Wang, Gang

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C242-C243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.939

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e1451 The potential risks of blood pressure variations in essential hypertensive patients under treatment: a cross-sectional survey

Peng, Liyuan ; Yan, Bin ; Wang, Gang

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C203-C203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e1035 The reverse-dipper pattern of blood pressure and metabolic syndrome: a cross-sectional study in patients with essential hypertension in different gender

Yan, Bin ; Sun, Lu ; Yan, Xin ; Peng, Liyuan ; Wang, Gang

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C200-C200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW27-e0280 Impact of right coronary dominance on prevalence of multi-branch artery stenosis in patients with significant coronary artery disease

Bin, Yan ; Wang, Gang

Journal of the American College of Cardiology, 18 October 2016, Vol.68(16), pp.C103-C103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.07.385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e0189 Intra-aortic balloon pump is irrelevant to the short and long term mortality rate of patients with acute myocardial infarction

Su, Dan ; Yan, Bin ; Peng, Liyuan ; Wang, Gang

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C152-C153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.585

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e1031 A novel relationship between reverse-dipper pattern of blood pressure and type 2 diabetes in hypertensive patients

Yan, Bin ; Sun, Lu ; Su, Dan ; Peng, Liyuan ; Wang, Gang

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C202-C202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e2248 Increased red cell distribution width in reverse dippers of essential hypertension

Su, Dan ; Han, Jin ; Yan, Bin ; Peng, Liyuan ; Wang, Gang

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C198-C199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.757

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25.116  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (38)
 2. 1992đến1998  (129)
 3. 1999đến2005  (359)
 4. 2006đến2013  (7.684)
 5. Sau 2013  (16.869)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (22.750)
 2. Chinese  (14.311)
 3. French  (819)
 4. German  (594)
 5. Japanese  (60)
 6. Korean  (42)
 7. Italian  (10)
 8. Spanish  (6)
 9. Portuguese  (4)
 10. Russian  (2)
 11. Dutch  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang Gang
 2. Wang, Gang
 3. Wang, G.
 4. Gang Wang
 5. Chen, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...