skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflict, 1946–2010

Themnér, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2011, Vol.48(4), pp.525-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343311415302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking peace: International mediation in armed conflicts

Wallensteen, Peter ; Svensson, Isak; Buhaug, Halvard (Editor) ; Levy, Jack S (Editor)

Journal of Peace Research, March 2014, Vol.51(2), pp.315-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343313512223

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, 1946–2011

Themnér, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2012, Vol.49(4), pp.565-575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343312452421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflicts, 1946-2014.(Report)

Pettersson, Therese ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, 2015, Vol.52(4), pp.536-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflicts, 1946-2013

Themner, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July, 2014, Vol.51(4), p.541-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflicts, 1946–2014

Pettersson, Therése ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2015, Vol.52(4), pp.536-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343315595927

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, 1946–2012

Themnér, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2013, Vol.50(4), pp.509-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343313494396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed conflicts, 1946–2013

Themnér, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2014, Vol.51(4), pp.541-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343314542076

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, 1946—2009

Harbom, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2010, Vol.47(4), pp.501-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343310376887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting the Right Targets? The UN Use of Individual Sanctions

Wallensteen, Peter ; Helena, Grusell

Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, August 2012, Vol.18(2), pp.207-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2846 ; E-ISSN: 1942-6720 ; DOI: 10.1163/19426720-01802005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Peacebuilding: A New Challenge

Wallensteen, Peter

New Routes, 2012, Vol.17(4), pp.3-5

ISSN: 1403-3755 ; ISSN: 2000-8082 ; ISSN: 1403-3755 ; ISSN: 2000-8082

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflict, 1989-2000

Wallensteen, Peter ; Sollenberg, Margareta

Journal of Peace Research, September 2001, Vol.38(5), pp.629-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038005008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, 1946—2008

Harbom, Lotta ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, July 2009, Vol.46(4), pp.577-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343309339112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Uppsala konfliktdataprogram 35 år - från nattliga radioinspelning till sekundsnabb nerladdning
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uppsala konfliktdataprogram 35 år - från nattliga radioinspelning till sekundsnabb nerladdning

Wallensteen, Peter

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 1964-2014. Uppsala: Uppsala universitet, s 39-52., pp.39-52 [Tạp chí có phản biện]

Series ISSN: 0346-5462 ; ISSN: 0346-5462 ; ISSN: 0346-5462 ; ISBN: 9789155490621

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dyadic Dimensions of Armed Conflict, 1946—2007

Harbom, Lotta ; Melander, Erik ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, September 2008, Vol.45(5), pp.697-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343308094331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflict and Peace Agreements

Harbom, Lotta ; Högbladh, Stina ; Wallensteen, Peter

Journal of Peace Research, September 2006, Vol.43(5), pp.617-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343306067613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflict, 1989-2002

Eriksson, Mikael ; Wallensteen, Peter ; Sollenberg, Margareta

Journal of Peace Research, September 2003, Vol.40(5), pp.593-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030405006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The End of International War? Armed Conflict 1989-95

Wallensteen, Peter ; Sollenberg, Margareta

Journal of Peace Research, August 1996, Vol.33(3), pp.353-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343396033003008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Conflicts, Conflict Termination and Peace Agreements, 1989-96

Wallensteen, Peter ; Sollenberg, Margareta

Journal of Peace Research, August 1997, Vol.34(3), pp.339-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343397034003011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the Cold War: Emerging Patterns of Armed Conflict 1989—94

Wallensteen, Peter ; Sollenberg, Margareta

Journal of Peace Research, August 1995, Vol.32(3), pp.345-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343395032003007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 86  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (63)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (16)
 2. 1985đến1995  (11)
 3. 1996đến2001  (8)
 4. 2002đến2008  (26)
 5. Sau 2008  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (77)
 2. Swedish  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...