skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 124.987  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marburg and Ebolaviruses

Springer; 2017 - (579.25 ELK 2017)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Have bacteria won

Pennington T H

Cambridge Polity; 2016 - (579.3 PEN 2016)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R

Philadelphia PA Elsevier; 2018 - (579 MUR 2018)

Truy cập trực tuyến

4
Identifying malicious code through reverse engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying malicious code through reverse engineering

Singh, Abhishek

9780387098241; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29339

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The biology of viruses

Voyles Bruce A.

Boston : McGraw-Hill, 1993 - (579.2 VOY 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Coral-associated viruses and bacteria in the Ha Long Bay, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coral-associated viruses and bacteria in the Ha Long Bay, Vietnam

Pham, The Thu; Nguyen, Thanh Thuy; Tran, Quang Huy; Villéger, Sébastien

Scopus; 09483055; http://www.int-res.com/abstracts/ame/v76/n2/p149-161/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33856

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cyberworm that knows no boundaries

Porche Isaac

RAND Corporation; 2011 - (005.8223)

Truy cập trực tuyến

8
Materials Science of DNA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials Science of DNA

Jung-Il, Jin; James, Grote

9781439827420; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31844

Truy cập trực tuyến

9
Viruses and Nanotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viruses and Nanotechnology

Manchester, Marianne; Steinmetz, Nicole F.

9783540693765; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27815; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69379-6

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viruses genes and cancer

2017 - (579.2 VIR 2017)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TT viruses the still elusive human pathogens

Springer; 2009 - (579.24 TTV 2009)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleic acids in plants. Volume 1

Davies Jeffrey W; Hall Timothy C

Florida : CRC press, Inc , 1979 - (581 NUC(1) 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleic acids in plants. Volume 2

Davies J.W; Hall T.C

Boca Raton, Fla. : CRC Press, 1979 - (581.7 NUC(2) 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Viruses revealed : understand and counter malicious software
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viruses revealed : understand and counter malicious software

Harley David.; Gattiker Urs E; Slade Robert

Berkeley, Calif. : Osborne/McGraw-Hill, c2001 - (005.8 HAR 2001) - ISBN0072130903

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Have bacteria won?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Have bacteria won?

Pennington T. H.

Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity press, 2015. - (579.3 PEN 2015) - ISBN9780745690797 (hardback);ISBN9780745690803 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Viruses : biology, applications, control
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viruses : biology, applications, control

Harper D. R.; Harper D. R

New York : Garland Science, 2012. - (616.9 HAR 2012) - ISBN9780815341505 (pbk. : alk. paper);ISBN0815341504 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Basic medical microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R.

Philadelphia, PA : Elsevier, [2018] - (579 MUR 2018) - ISBN9780323476768 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paleozoic origin of insect large dsDNA viruses

Thézé, Julien ; Bézier, Annie ; Periquet, Georges ; Drezen, Jean-Michel ; Herniou, Elisabeth A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 20 September 2011, Vol.108(38), pp.15931-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21911395 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1105580108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryo-EM structure of a fully glycosylated soluble cleaved HIV-1 envelope trimer.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)

Lyumkis, Dmitry ; Julien, Jean - Philippe ; De Val, Natalia ; Cupo, Albert ; Potter, Clinton S. ; Ktasse, Per - Johan ; Burton, Dennis R. ; Sanders, Rogier W. ; Moore, John P. ; Carragher, Bridget ; Wilson, Ian A. ; Ward, Andrew B.

Science, Dec 20, 2013, Vol.342(6165), p.1484(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

7000 years of Emiliania huxleyi viruses in the Black Sea.(REPORTS)(Author abstract)

Coolen, Marco J. L.

Science, July 22, 2011, Vol.333(6041), p.451(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 124.987  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (1.799)
 2. 1961đến1974  (4.417)
 3. 1975đến1988  (7.277)
 4. 1989đến2003  (17.516)
 5. Sau 2003  (93.605)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (119.511)
 2. Japanese  (1.417)
 3. French  (903)
 4. Chinese  (575)
 5. Portuguese  (549)
 6. Spanish  (526)
 7. German  (453)
 8. Russian  (165)
 9. Italian  (105)
 10. Korean  (55)
 11. Turkish  (35)
 12. Norwegian  (23)
 13. Polish  (19)
 14. Dutch  (17)
 15. Ukrainian  (14)
 16. Romanian  (8)
 17. Thai  (4)
 18. Hungarian  (3)
 19. Czech  (3)
 20. Persian  (3)
 21. Slovak  (2)
 22. Arabic  (2)
 23. Basque  (1)
 24. Danish  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Varsani, Arvind
 2. Hatfull, Graham F.
 3. Russell, Daniel A.
 4. Jacobs-Sera, Deborah
 5. Pope, Welkin H.

theo chủ đề:

 1. Viruses
 2. Biology
 3. Humans
 4. Medicine
 5. HIV

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...