skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative Data Archiving: Rewards and Challenges

Elman, Colin ; Kapiszewski, Diana ; Vinuela, Lorena

PS: Political Science & Politics, 2010, Vol.43(1), pp.23-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017/S104909651099077X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Performance Agreements Help Improve Service Delivery? The Experience of Brazilian States

Viñuela, Lorena ; Zoratto, Laura

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Institutions Taking Root : Building State Capacity in Challenging Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions Taking Root : Building State Capacity in Challenging Contexts

Barma, Naazneen H ; Huybens, Elisabeth ; Vinuela, Lorena; Barma, Naazneen H (Editor) ; Huybens, Elizabeth (Editor) ; Viñuela, Lorena (Editor)

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 9781464802690 ; ISBN: 1464802696

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rents to Riches?

Barma, Naazneen ; Kaiser, Kai ; Le, Tuan Minh ; Viñuela, Lorena

ISBN: 9780821384800 ; E-ISBN: 9780821387160 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8480-0

Toàn văn sẵn có

5
Rents to Riches? The Political Economy of Natural Resource-led Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rents to Riches? The Political Economy of Natural Resource-led Development

Barma, Naazneen H ; Kaiser, Kai ; Le, Tuan Minh ; Vinuela, Lorena

ISBN: 9780821384800 ; ISBN: 0821384805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends and Quality of Decentralized Public Investment

Viñuela, Lorena

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Performance Agreements Help Improve Service Delivery? : The Experience of Brazilian States

Vinuela, Lorena ; Zoratto, Laura

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergovernmental Fiscal Management in Natural Resource-Rich Settings

Vinuela, Lorena ; Kaiser, Kai ; Chowdhurie-Aziz, Monali

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back to Planning : How to Close Brazil's Infrastructure Gap in Times of Austerity

Raiser, Martin ; Clarke, Roland ; Procee, Paul ; Briceno-Garmendia, Cecilia ; Kikoni, Edith ; Kizito, Joseph ; Vinuela, Lorena

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (4)
 2. Tài nguyên văn bản  (4)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vinuela, Lorena
 2. Viñuela, Lorena
 3. Kaiser, Kai
 4. Barma, Naazneen
 5. Zoratto, Laura

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...