skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the musculoskeletal system of the hand and forearm during a cylinder grasping task

Vignais, Nicolas ; Marin, Frédéric

International Journal of Industrial Ergonomics, July 2014, Vol.44(4), pp.535-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-8141 ; E-ISSN: 1872-8219 ; DOI: 10.1016/j.ergon.2014.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME DE RELIURE MANUELLE AUTO-AJUSTABLE ET DEMONTABLE

Vignais, Nicolas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biofeedback interventions for people with cerebral palsy: a systematic review protocol.(Report)

Macintosh, Alexander ; Vignais, Nicolas ; Biddiss, Elaine

Systematic Reviews, Jan 13, 2017, Vol.6(1) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s13643-017-0405-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical risk factors identification based on body sensor network combined to videotaping

Vignais, Nicolas ; Bernard, Fabien ; Touvenot, Gérard ; Sagot, Jean-Claude

Applied Ergonomics, November 2017, Vol.65, pp.410-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; E-ISSN: 1872-9126 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2017.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Which technology to investigate visual perception in sport: Video vs. virtual reality

Vignais, Nicolas ; Kulpa, Richard ; Brault, Sébastien ; Presse, Damien ; Bideau, Benoit

Human Movement Science, February 2015, Vol.39, pp.12-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9457 ; E-ISSN: 1872-7646 ; DOI: 10.1016/j.humov.2014.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative system for real-time ergonomic feedback in industrial manufacturing

Vignais, Nicolas ; Miezal, Markus ; Bleser, Gabriele ; Mura, Katharina ; Gorecky, Dominic ; Marin, Frédéric

Applied Ergonomics, July 2013, Vol.44(4), pp.566-574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; E-ISSN: 1872-9126 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2012.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balance control during stance - A comparison between horseback riding athletes and non-athletes

Olivier, Agnès ; Viseu, Jean-Philippe ; Vignais, Nicolas ; Vuillerme, Nicolas

PloS one, 2019, Vol.14(2), pp.e0211834 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30721260 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0211834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative system for real-time ergonomic feedback in industrial manufacturing.(Report)

Vignais, Nicolas ; Miezal, Markus ; Bleser, Gabriele ; Mura, Katharina ; Gorecky, Dominic ; Marin, Frederic

Applied Ergonomics, July, 2013, Vol.44(4), p.566(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judging the 'Passability' of Dynamic Gaps in a Virtual Rugby Environment

Vignais, Nicolas ; Bideau, Benoit ; Craig, Cathy ; Brault, Sebastien ; Multon, Franck ; Delamarche, Paul ; Kulpa, Richard; Kulpa, Richard (Editor)

Journal of Sports Science and Medicine, 2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303-2968 ; E-ISSN: 1303-2968

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the Level of Graphical Detail of a Virtual Handball Thrower Influence a Goalkeeper's Motor Response?

Vignais, Nicolas ; Bideau, Benoit ; Craig, Cathy ; Brault, Sébastien ; Multon, Franck ; Delamarche, Paul ; Kulpa, Richard

Journal of sports science & medicine, 2009, Vol.8(4), pp.501-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303-2968 ; PMID: 24149589 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the Level of Graphical Detail of a Virtual Handball Thrower Influence a Goalkeeper’s Motor Response?

Vignais, Nicolas ; Bideau, Benoit ; Craig, Cathy ; Brault, Sébastien ; Multon, Franck ; Delamarche, Paul ; Kulpa, Richard

Journal of Sports Science & Medicine, Dec 2009, pp.501-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303-2968

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the level of graphical detail of a virtual handball thrower influence a goalkeeper's motor response?

Vignais, Nicolas ; Bideau, Benoit ; Craig, Cathy ; Brault, Sebastien ; Multon, Franck ; Delamarche, Paul ; Kulpa, Richard; Multon, Franck (Editor)

Journal of Sports Science and Medicine, 2009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1303-2968 ; E-ISSN: 1303-2968

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of a virtual reality head mounted display as a tool for posture assessment in digital human modelling software

Rizzuto, Michael A ; Sonne, Michael W.L ; Vignais, Nicolas ; Keir, Peter J

Applied Ergonomics, September 2019, Vol.79, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; E-ISSN: 1872-9126 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2019.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (3)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vignais, Nicolas
 2. Vignais, N.
 3. Bideau, Benoit
 4. Kulpa, Richard
 5. Delamarche, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...