skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu xây dựng qui trình real-time PCR phát hiện vi khuẩn Rickettsia gây bệnh ở người : Luận văn ThS. Sinh học: 604201
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng qui trình real-time PCR phát hiện vi khuẩn Rickettsia gây bệnh ở người : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Nguyễn, Thị Thu Hằng; Bùi, Tiến Sỹ; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nguyễn, T. T. H. (2018). Nghiên cứu xây dựng qui trình real-time PCR phát hiện vi khuẩn Rickettsia gây bệnh ở người. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60420111; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63216; 579.3 NG-H 2018 / 01050003943

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng qui trình nhân nuôi và tinh chế virút dengue sử dụng trong sản xuất vắc xin sống giảm độc lực : Luận văn ThS. Sinh học: 84201

Hoàng Đức Lộc; Đỗ Tuấn Đạt; Bùi Thị Việt Hà

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2018 - (579.2 HO-L 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Nghiên cứu xây dựng quy trình Realtime RT - PCR chẩn đoán vi rút EV71 gây bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ em
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng quy trình Realtime RT - PCR chẩn đoán vi rút EV71 gây bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ em

Trần, Văn Thịnh; Lê, Thị Hội; Nguyễn, Văn Sáng

Trần, V. T. (2017). Nghiên cứu xây dựng quy trình Realtime RT - PCR chẩn đoán vi rút EV71 gây bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ em. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62697

Truy cập trực tuyến

4
Chế tạo và thử nghiệm bộ kit tách chiết DNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư để phát hiện một số virus gây bệnh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và thử nghiệm bộ kit tách chiết DNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư để phát hiện một số virus gây bệnh

Nguyễn, Thị Huyền; Nguyễn, Thị Vân Anh

Nguyễn, T. H. (2017). Chế tạo và thử nghiệm bộ kit tách chiết DNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư để phát hiện một số virus gây bệnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62265

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế tạo và thử nghiệm bộ kit tách chiết DNA từ các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư để phát hiện một số virus gây bệnh. : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01

Nguyễn Thị Huyền; Nguyễn Thị Vân Anh

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (579.24 NG-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng qui trình real-time PCR phát hiện vi khuẩn Rickettsia gây bệnh ở người : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Nguyễn Thị Thu Hằng; Bùi Tiến Sỹ; Lê Hồng Điệp

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2018 - (579.3 NG-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng quy trình Realtime RT - PCR chẩn đoán vi rút EV71 gây bệnh Tay Chân Miệng ở trẻ em : Luận văn ThS. Sinh học: 604201

Trần Văn Thịnh; Lê Thị Hội; Nguyễn Văn Sáng

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2017 - (579.135 TR-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Basic medical microbiology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic medical microbiology

Murray Patrick R.

Philadelphia, PA : Elsevier, [2018] - (579 MUR 2018) - ISBN9780323476768 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (5)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...