skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 32.714  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam

Trần Bá Đệ Chủ biên

H. : ĐHQG, 2002 - (959.7 MOT 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vùng mỏ : tiểu thuyết

Võ Huy Tâm

[Knxb] : Văn nghệ trung ương, 1954 - (895.922334 VO-T 1954)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cung oán ngâm khúc

Nguyễn Gia Thiều

H. : Giáo dục, 1957 - (895.92211 NG-T 1957)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truyền kỳ mạn lục

Nguyễn Dữ; Trúc Khê người dịch; Ngô Văn Triển người dịch

H. : Văn hoá, 1957 - (895.92231 NG-D 1957)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hai lần vượt ngục : hồi ký

Trần Đăng Ninh

H. : Văn nghệ, 1955 - (895.922834 TR-N 1955)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lục Vân Tiên

Nguyễn Đình Chiểu

H. : Văn hoá, 1959 - (895.92212 NG-C 1959)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn học dân gian Việt Nam

Lê Chí Quế; Nguyễn Hùng Vĩ; Võ Quang Nhơn

H. : ĐHQGHN, 2004 - (398.209597 LE-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 13 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ văn Trần Tế Xương

Trần Tế Xương; Hoàng Ngọc Phách Giới thiệu hiệu đính chú thích; Lê Thước Giới thiệu hiệu đính chú thích; Đỗ Đức Hiểu Giới thiệu hiệu đính chú thích

H. : Bộ Giáo dục, 1957 - (895.92212 TR-X(THO) 1957)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945)

Nguyễn Văn Khánh

H. : ĐHQGHN., 2004 - (330.9597 NG-K 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
10
Tình hình nghiên cứu Việt Nam ở một số nước trên thế giới
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu Việt Nam ở một số nước trên thế giới

Vũ, Minh Giang; Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba

Vũ, M. G. (2008). Tình hình nghiên cứu Việt Nam ở một số nước trên thế giới. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21363

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện ảnh ngày nay

Bộ Văn hóa Thông tin

H., 2006-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La-sơn Phu-tử

Hoàng Xuân Hãn

H. : [Knxb], 1950 - (895.9223 HO-H 1950)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nói chuyện thơ kháng chiến

Hoài Thanh

H. : Văn nghệ, 1955 - (895.9221009 HO-T 1955)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những nét sơ lược về lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam

Hoàng Quốc Việt

H. : Lao động, 1959 - (959.7032 HO-V 1959)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiến trình hội nhập Việt Nam - ASEAN

Đinh Xuân Lý

H. : ĐHQG, 2001 - (327.597 ĐI-L 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử Việt Nam: Từ 1858 đến nay

Trần Bá Đệ

H. : ĐHQG, 2002 - (959.704 TR-Đ 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam

Phạm Duy Nghĩa

H. : ĐHQGHN, 2002 - (346.07 PH-N 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam eine Lange Geschichte

Nguyễn Khắc Viện

H. : Thế giới , 1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ tình sinh viên

Thảo Linh Tuyển chọn

H. : ĐHQGHN., 2003 - (895.922 15 THO 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ ca Việt Nam : hình thức và thể loại

Bùi Văn Nguyên; Hà Minh Đức

H. : ĐHQGHN, 2003 - (895.9221009 BU-N 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 32.714  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (301)
 2. 1958đến1972  (2.153)
 3. 1973đến1987  (2.586)
 4. 1988đến2003  (4.256)
 5. Sau 2003  (23.800)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (16.660)
 2. English  (8.432)
 3. Undetermined  (3.576)
 4. French  (296)
 5. Japanese  (135)
 6. Russian  (22)
 7. Spanish  (17)
 8. Portuguese  (9)
 9. Chinese  (9)
 10. Czech  (4)
 11. German  (3)
 12. Swedish  (2)
 13. Korean  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...