skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 170.825  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Veterinary practice management secrets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Veterinary practice management secrets

Catanzaro Thomas E; Seibert Philip

Philadelphia, PA : Hanley & Belfus, c2000. - (636.089 VET 2000) - ISBN1560534001 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Methods in animal proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods in animal proteomics

Eckersall P. D; Whitfield Phillip D

Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2011. - (636.089 MET 2011) - ISBN9780813817910 (hardcover : alk. paper);ISBN0813817919 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Saunders equine formulary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saunders equine formulary

Knottenbelt Derek C.; Malalana Fernando

Edinburgh : Saunders , 2015 - (636.1 KNO 2015) - ISBN9780702051098

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Applied pharmacology for veterinary technicians
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied pharmacology for veterinary technicians

Wanamaker Boyce P.; Massey Kathy Lockett author

St. Louis, Missouri : Elsevier, [2014] - (636.08951 WAN 2014) - ISBN9780323186629 (pbk. : alk. paper);ISBN0323186629 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Laboratory animal and exotic pet medicine : principles and procedures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory animal and exotic pet medicine : principles and procedures

Sirois Margi.

St. Louis, Missouri : Elsevier, [2016] - (636.0885 SIR 2016) - ISBN9780323172998 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Clinical veterinary advisor. Dogs and cats
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical veterinary advisor. Dogs and cats

Cote Etienne editor

St. Louis, Missouri : Elsevier Mosby, [2015] - (636.7089 CLI 2015) - ISBN9780323172929 (hardcover : alk. paper);ISBN032317292X (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Large animal internal medicine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large animal internal medicine

Smith Bradford P. editor

St. Louis, Missouri : Elsevier Mosby, [2015] - (636.089 LAR 2015) - ISBN9780323088398

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Exotic animal medicine : review and test
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exotic animal medicine : review and test

Samour Jaime

Edinburgh : Saunders/Elsevier, 2012. - (636.089 EXO 2012) - ISBN9780702044441;ISBN070204444X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avian Urban Ecology. Behavioural and Physiological Adaptations

Evans, Karl L

Animal Behaviour, July 2014, Vol.93, pp.119-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2014.04.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors Page

Anonymous;

Animal Behaviour, April 2015, Vol.102, pp.i-i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/S0003-3472(15)00092-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month's Animal Behaviour

Scott, Michelle Pellissier ; Sendova-Franks, Ana

Animal Behaviour, January 2015, Vol.99, pp.iii-iv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2014.11.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month's Animal Behaviour

Sendova-Franks, Ana ; Foster, Susan A

Animal Behaviour, December 2015, Vol.110, pp.iii-v [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2015.10.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors Page

Anonymous;

Animal Behaviour, December 2014, Vol.98, pp.i-i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/S0003-3472(14)00423-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month's Animal Behaviour

Sendova-Franks, Ana ; Scott, Michelle Pellissier

Animal Behaviour, October 2014, Vol.96, pp.iii-iv [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2014.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Featured Articles in This Month’s Animal Behaviour

Searcy, William A ; Sendova-Franks, Ana

Animal Behaviour, March 2012, Vol.83(3), pp.571-572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2012.01.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association Page

Animal Behaviour, April 2018, Vol.138, pp.ii-ii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/S0003-3472(18)30096-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association Page

Animal Behaviour, September 2017, Vol.131, pp.ii-ii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/S0003-3472(17)30276-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Acknowledgments

Anonymous;

Animal Behaviour, December 2014, Vol.98, pp.193-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2014.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Caste-dependent brood retrieval by workers in the ant Formica exsecta” [Anim Behav 140 (2018) 151–159]

Pulliainen, Unni ; Bos, Nick ; D'Ettorre, Patrizia ; Sundström, Liselotte

Animal Behaviour, August 2018, Vol.142, pp.85-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/j.anbehav.2018.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors Page

Anonymous;

Animal Behaviour, January 2015, Vol.99, pp.i-i [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472 ; E-ISSN: 1095-8282 ; DOI: 10.1016/S0003-3472(14)00449-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 170.825  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (2.063)
 2. 1956đến1970  (4.240)
 3. 1971đến1985  (11.772)
 4. 1986đến2001  (36.251)
 5. Sau 2001  (111.552)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Veterinary Medicine  (163.837)
 2. Animals  (78.949)
 3. Eukaryotes  (31.014)
 4. Vertebrates  (30.711)
 5. Chordata  (30.614)
 6. Mammals  (28.747)
 7. Zoology  (27.773)
 8. Cattle  (21.660)
 9. Psychology  (20.103)
 10. Dogs  (11.940)
 11. Life Sciences  (7.630)
 12. Animal Diseases  (7.182)
 13. Birds  (7.013)
 14. Research Article  (6.246)
 15. Dog Diseases  (5.786)
 16. Chickens  (5.525)
 17. Viruses  (5.441)
 18. Poultry  (4.751)
 19. Cats  (3.993)
 20. Poultry Diseases  (2.760)
 21. Laboratory animals  (1.515)
 22. General/Miscellaneous  (1.029)
 23. Animals, Domestic  (907)
 24. Drug Therapy  (877)
 25. Pharmacology  (681)
 26. Diagnosis, Differential  (595)
 27. Case Report  (516)
 28. Exotic animals  (9)
 29. Thuốc thú y  (7)
 30. Thú y  (3)
 31. Bệnh động vật  (2)
 32. Động vật  (2)
 33. Chó  (1)
 34. Ngựa  (1)
 35. Wild animals as pets  (1)
 36. Động vật thí nghiệm  (1)
 37. Điều trị thuốc  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (160.213)
 2. Portuguese  (10.553)
 3. French  (5.003)
 4. German  (3.234)
 5. Spanish  (2.830)
 6. Arabic  (356)
 7. Indonesian  (228)
 8. Japanese  (161)
 9. Italian  (107)
 10. Romanian  (53)
 11. Chinese  (53)
 12. Russian  (22)
 13. Turkish  (18)
 14. Dutch  (17)
 15. Korean  (14)
 16. Norwegian  (12)
 17. Polish  (7)
 18. Czech  (2)
 19. Finnish  (2)
 20. Welsh  (2)
 21. Danish  (2)
 22. Slovak  (1)
 23. Lithuanian  (1)
 24. Thai  (1)
 25. Greek  (1)
 26. Ukrainian  (1)
 27. Serbo-Croatian  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. S - Agriculture.  (219)
 2. Q - Science.  (91)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bmc, Bmc
 2. Anonymous
 3. Haesebrouck, Freddy
 4. Overall, Karen L.
 5. Ducatelle, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...