skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Praktiese lesse in natuurwetenskap: 'n Gevallestudie

Sydney Mothokwa ; Estelle Gaigher ; Elize Randall† ; Melanie Moen

South African Journal of Science and Technology, 01 January 2017, Vol.36(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-3486 ; E-ISSN: 2222-4173 ; DOI: 10.4102/satnt.v36i1.1375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of emotional state on the learning of visual skills

Caroline E. Mills ; Nicoleen Coetzee ; Evangeline Nortje ; Michael Kleynhans ; Ronél Ferreira ; William J. Fraser ; Peet Du Toit

South African Journal of Science and Technology, 01 February 2014, Vol.33(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-3486 ; E-ISSN: 2222-4173 ; DOI: 10.4102/satnt.v33i1.1171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die ontwikkeling van onderwysstudente se ho�rorde kognitiewe vaardighede : geesteswetenskappe

Henrico, Alfred

Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, Dec 2014, Vol.11(3), pp.667-722

ISSN: 19955928

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'n Skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen misdaad en geweld (2)

van Der Merwe, Petro

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 01 December 2012, Vol.52(4), pp.646-659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'n Eksploratiewe ondersoek na adolessente se internetgebruik en die identifisering van moontlike risikofaktore ten opsigte van hulle psigososiale welstand

Van Der Merwe, Petro ; Jansen, Cecelia

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 01 September 2015, Vol.55(3), pp.490-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912 ; DOI: 10.17159/2224-7912/2015/V55N3A11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die verband tussen geselekteerde biografiese veranderlikes en Graad R-onderwysers se houding teenoor die ontwikkeling van perseptueel-motoriese vaardighede van Graad R-leerders

Loubser, Annemarie ; Pienaar, Anita E ; Klopper, Audrey

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 01 June 2016, Vol.56(2), pp.678-692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912 ; DOI: 10.17159/2224-7912/2016/v56n2-2a10

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'n skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen misdaad en geweld

Merwe, Petro Van Der

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 01 September 2011, Vol.51(3), pp.388-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoëronderwysstudente se persepsies van die invloed van 'n wegbreekjaar op hul persoonlike ontwikkeling

Nieman, Marietha

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 01 March 2010, Vol.50(1), pp.119-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bestuurders in die openbare sektor se persepsies van die toepaslikheid van toetreders tot die arbeidsmark se opleiding en ontwikkeling

Bester, Coen ; Boshoff, Estelle

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, January 2009, Vol.49(4), pp.728-739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-7912

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (1)
  2. 2010đến2010  (1)
  3. 2011đến2011  (1)
  4. 2012đến2014  (3)
  5. Sau 2014  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...