skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Structure and properties of engineering materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and properties of engineering materials

Henkel Daniel P.; Pense Alan W

Boston : McGraw-Hill, c2002 - (620.1 HEN 2002) - ISBN0072350725 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Special applications and advanced techniques for crack size determination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special applications and advanced techniques for crack size determination

Ed. : John J. Ruschau, J. Keith Donald

163 p.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55808

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình vật liệu học trong cơ khí dùng cho đào tạo hệ Cử nhân các trường Kỹ thuật

Hoàng Tùng Phùng Minh Phương

Giáo dục; 2011 - (620,11)

Truy cập trực tuyến

4
Materials science and engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials science and engineering

Callister William D.; Rethwisch David G

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2011 - (620.1 CAL 2011) - ISBN9780470505861

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu học cơ sở : giáo trình cho các ngành cơ khí của các trường Đại học

Nghiêm Hùng

H. : KHKT, 2007 - (620.1 NG-H 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Nhà từ học hàng đầu thế giới
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhà từ học hàng đầu thế giới

Minh Nguyệt

Số 296 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24534

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ vật liệu

Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Hữu Dũng; Phạm Quang Lộc; Bùi Chương; Nguyễn Anh Dũng

Khoa học và kỹ thuật Hà Nội; 1997

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials Technology 1976 : APS New York Meeting

New York : American Institute of Physics, 1976 - (620.1 MAT 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật liệu học

Lê Công Dưỡng chủ biên

H. : KHKT, 2000 - (620.1 VAT 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractography and materials science

Gilbertson L.N. editor; Zipp R.D. editor; ASTM Committee E-24 on Fracture Testing

Philadelphia, PA : ASTM, 1981 - (620.1 FRA 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Case studies for fatigue education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case studies for fatigue education

Stephens R. I. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1994 - (620.1 CAS 1994) - ISBN0803119976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sampling and analysis of copper cathodes : a symposium

Hibbeln R. J. Editor; Tuddenham W. M. Editor; ASTM Committee B-2 on Nonferrous Metals and Alloys.; ASTM Symposium on Sampling and Analysis of Copper Cathodes (1982 : Dallas/Fort Worth, Tex.)

Philadelphia, PA. : ASTM, c1984 - (620.1 SAM 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Chemical analysis of metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical analysis of metals

Coyle Francis T. Editor

Philadelphia, Pa : ASTM, 1987 - (620.1 CHE 1987) - ISBN0803109423

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
High modulus fiber composites in ground transportation and high volume application : a symposium sponsored by ASTM committee D-30 on high modulus fibers and their composites pittsburgh, Pa., 7 Nov. 1983
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High modulus fiber composites in ground transportation and high volume application : a symposium sponsored by ASTM committee D-30 on high modulus fibers and their composites pittsburgh, Pa., 7 Nov. 1983

Wilson D.W. Editor

Philadelphia, PA. : ASTM, 1985 - (620.1 HIG 1985) - ISBN0803104154

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Development of fatigue loading spectra
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of fatigue loading spectra

Potter John M. Editor; Watanabe Roy T. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, c1989 - (620.1 DEV 1989) - ISBN0803111851

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật rắn vô định hình và công nghệ cao

Vũ Đình Cự; Nguyễn Xuân Chánh

H. : Lao động, 1998 - (620.11 VU-C 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite materials : quality assurance and processing

Browning C.E. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1983 - (620.1 COM 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placement and compaction of asphalt mixtures : a symposium

Wagner F. T; ASTM Committee D-4 on Road and Paving Materials.

Philadelphia, PA. (1916 Race St., Philadelphia 19103) : American Society for Testing and Materials, c1984 - (620.11 PLA 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Composite materials : testing and design. Volume 13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composite materials : testing and design. Volume 13

Philadelphia, PA : ASTM, 1990 - (620.1 COM(13) 1990) - ISBN0803112874

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Мощные тразисторы. вып 22

Мазель Е.З.

M. : Энергия, 1969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 90  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (7)
 2. 1983đến1989  (20)
 3. 1990đến1995  (26)
 4. 1996đến2002  (18)
 5. Sau 2002  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (84)
 2. Luận án, luận văn  (5)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (49)
 2. Q - Science.  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...