skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay sửa chữa máy điện

Đơrêđôp P.V.; Nguyễn Minh Hoan Người dịch

H. : Công nghiệp, 19?? - (621.312 ĐOR 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu

Nguyễn, Sáu Quyền; Nguyễn, Thị Cẩm Hà, 1974-; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nguyễn, S. Q. (2014). Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60440119; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8619; 541 NG-Q 2014 / 01050002236

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu điện sắc mới : Đề tài NCKH. QG.00.09
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu điện sắc mới : Đề tài NCKH. QG.00.09

Nguyễn, Thị Bảo Ngọc; Lục, Huy Hoàng; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Văn Hùng; Vũ, Thị Bích

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22144

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19

Nguyễn, Sáu Quyền; Nguyễn, Thị Cẩm Hà

Nguyễn, S. Q. (2014). Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002236; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39165

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo Sensor đo từ trường trái đất 2D 3D dựa trên vật liệu từ điện cấu trúc micro nano Luận văn ThS Vật liệu và linh kiện Nano

Nguyễn Thị Ngọc

Đại học Công nghệ; 2012

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu điện sắc mới : Đề tài NCKH. QG.00.09

Nguyễn Thị Bảo Ngọc; Lục Huy Hoàng; NguyễnThanh Bình; Nguyễn Văn Hùng; VũThị Bích

H., 2002 - (530 NG-N 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, chế tạo Sensor đo từ trường trái đất 2D, 3D dựa trên vật liệu từ - điện cấu trúc micro - nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano

Nguyễn Thị Ngọc; Đỗ Thị Hương Giang người hướng dẫn

H. : Đại học Công nghệ, 2012 - (620.5 NG-N 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19

Nguyễn Sáu Quyền; Nguyễn Thị Cẩm Hà người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (541 NG-Q 2014)

Truy cập trực tuyến

9
Advanced magnetism and magnetic and materials. Volume 2, Aspects of Magneto - Electrostrictive Materials and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced magnetism and magnetic and materials. Volume 2, Aspects of Magneto - Electrostrictive Materials and Applications

Nguyễn Hữu Đức

Ha Noi : Vietnam National University Press, 2015 - (537.24 ADV(2) 2015) - ISBN9786046243717

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Nghiên cứu, chế tạo sensor đo từ trường trái đất 2D, 3D dựa trên vật liệu từ - điện cấu trúc micro – nano
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, chế tạo sensor đo từ trường trái đất 2D, 3D dựa trên vật liệu từ - điện cấu trúc micro – nano

Nguyễn, Thị Ngọc

15 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8109

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu, chế tạo Sensor đo từ trường trái đất 2D, 3D dựa trên vật liệu từ - điện cấu trúc micro - nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, chế tạo Sensor đo từ trường trái đất 2D, 3D dựa trên vật liệu từ - điện cấu trúc micro - nano : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano

Nguyễn, Thị Ngọc; Đỗ, Thị Hương Giang, người hướng dẫn

00050001423; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42056

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt,Pd,Ni/GRAPHIT và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt,Pd,Ni/GRAPHIT và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu

Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Văn Thức

Nguyễn, T. C. H, et al. (2015). Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt,Pd,Ni/GRAPHIT và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62777

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay vật liệu kĩ thuật điện

Bạch Quang Văn Biên soạn

H. : CNKT, 1978 - (620.1 SOT 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Electrical insulating oils
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical insulating oils

Erdman Herbert G. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1996 - (621.3815 ELE 1996) - ISBN0803111797

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt,Pd,Ni/GRAPHIT và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu : Đề tài NCKH. QG.13.09

Nguyễn Thị Cẩm Hà; Nguyễn Xuân Hoàn

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2015 - (547.1 NG-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Corrosion of electronic and magnetic materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion of electronic and magnetic materials

Peterson Phillip J; ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, 1992 - (621.318 COR 1991) - ISBN0803114702

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Fatigue of electronic materials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue of electronic materials

Mitchell M. R; Schroeder Scott A; ASTM Committee E-8 on Fatigue and Fracture.

Philadelphia, PA : ASTM, c1994 - (621.381 FAT 1994) - ISBN0803119941

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Electronic materials and processes handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic materials and processes handbook

Harper Charles A

New York : McGraw-Hill, 2003. - (621.381 ELE 2003) - ISBN0071402144 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ULSI Technology

Chang C.Y; Sze S.M

New York : McGraw-Hill companies, 1996 - New York : McGraw-Hill, c1996. - (621.3 ULS 1996) - (621.39 ULS 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Insulating materials for optoelectronics: new developments
Insulating materials for optoelectronics: new developments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insulating materials for optoelectronics: new developments

Singapore ; River Edge, NJ : World Scientific, c1995. - (621.381 INS 1995) - ISBN981-02-2230-0;ISBN981-281-301-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1995  (2)
 3. 1996đến2002  (3)
 4. 2003đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (12)
 2. Luận án, luận văn  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...