skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser bước sóng thay đổi và ứng dụng

Hồ Quang Quý Chủ biên; Vũ Ngọc Sáu

H. : ĐHQGHN, 2005 - (621.366 LAS 2005)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

50 năm các công trình vật lý chọn lọc

Giáo dục; 2001 - (530 NAM 2001)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

First annual symposium on frontiers of engineering

National academy of engineering

Washington : National Academy, 1996 - (621 FIR 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser rắn Công nghệ và ứng dụng

Hồ Quang Quý

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (621.366 HO Q 2006)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonconventional energy

Jhirad D.

Tokyo : Wiley Eastem limited , 1990 - (621.042 JHI 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics for biology and pre-med students

Greenberg Leonard H.

Philadelphia : Saunders, 1975. - (530 GRE 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to physics for scientists and engineers

Bueche Frederick J.

N.Y. : Mcgraw - Hill , 1969 - (530 BUE 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to physics for scientists and engineers

Bueche F.

New York : McGraw-Hill, [1969] - (530 BUE 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Superstring, unified theories and cosmology 1988 : The ICTP series in theoretical physics. Vol. 5

Singapore : World Scientific , 1989 - (523.1 SUP(5) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The Physical sciences: An intergrated approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Physical sciences: An intergrated approach

Hazen Robert M.; James Trefil

New York : Jonh Wiley & Sons, Inc., 1996 - (530 HAZ 1996) - ISBN0471015458

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo biến tử vi phân ( DT sensor) và ứng dụng của nó : Đề tài NCKH. QG.95.06

Phạm Quốc Triệu; Nguyễn Duy Tiến; Nguyễn Thế Nghĩa; Ngô Thu Hương

H. : ĐHKHTN, 1996

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thiết kế một thiết bị cảnh báo : Đề tài NCKH. QT.02.08

Phạm Quốc Triệu; Phạm Đức Vân

H. : ĐHKHTN, 2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truyền dẫn pulse code modulation PCM : Đề tài NCKH. TN-98-09

Nguyễn Quốc Tuấn

Hoạt động Khoa học Công nghệ 1996-2000. 2000, Tập 2

H. : ĐHQGHN, 2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số đặc trưng của Laser CPM : Đề tài NCKH. QT.06.11

Trịnh Đình Chiến

H. : ĐHKHTN, 2006 - (621.366 TR-C 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các tính chất quang của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng : Đề tài NCKH. QT.05.08

Phạm Văn Bền; Hoàng Chí Hiếu; Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thanh Chương

H. : ĐHKHTN, 2005 - (621 PH-B 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vật lý kỹ thuật

Lê Xuân Thê; Nguyễn Đăng Lâm; Ngạc Văn An; Đặng Hùng Chủ biên; Đỗ Trung Kiên

H. : Giáo dục, 2007 - (621 VAT 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser rắn công nghệ và ứng dụng

Hồ Quang Quý

H. : ĐHQGHN, 2006 - (621.366 HO-Q 2006)

Truy cập trực tuyến

18
Remote sensing and GIS integration : theories, methods, and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remote sensing and GIS integration : theories, methods, and applications

Weng Quihao

New York: Mc Graw Hill , 2010 - (621.36 WEN 2010) - ISBN9780071606530

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Nghiên cứu thiết kế một thiết bị cảnh báo : Đề tài NCKH. QT.02.08
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu thiết kế một thiết bị cảnh báo : Đề tài NCKH. QT.02.08

Phạm, Quốc Triệu; Phạm, Đức Vân

Phạm, Q. T., Phạm, Đ. V. (2003). Nghiên cứu thiết kế một thiết bị cảnh báo : Đề tài NCKH. QT.02.08. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22457

Truy cập trực tuyến

20
Một số đặc trưng của Laser CPM : Đề tài NCKH. QT.06.11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số đặc trưng của Laser CPM : Đề tài NCKH. QT.06.11

Trịnh, Đình Chiến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21827

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 78  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (8)
 2. 1984đến1995  (11)
 3. 1996đến2001  (11)
 4. 2002đến2008  (30)
 5. Sau 2008  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (69)
 2. Luận án, luận văn  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (50)
 2. Vietnamese  (16)
 3. Undetermined  (7)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...