skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Long
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Long

Đào, Huy Quyền

Đào, Huy Quyền. (2005). Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 6 - 2005, tr. 43-46; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19386

Truy cập trực tuyến

2
Lưu trữ Vĩnh Long với kế hoạch phát triển công tác văn thư, lưu trữ 5 năm lần thứ nhất
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lưu trữ Vĩnh Long với kế hoạch phát triển công tác văn thư, lưu trữ 5 năm lần thứ nhất

Đặng, Văn Khải

Đặng, V. K. (2006). Lưu trữ Vĩnh Long với kế hoạch phát triển công tác văn thư, lưu trữ 5 năm lần thứ nhất. TC Văn thư Lưu trữ Việt Nam (Số 02/2006), 15-17.; 0866-7365; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88745

Truy cập trực tuyến

3
Vùng đất Vĩnh Long trong các thế kỷ XVII-XIX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vùng đất Vĩnh Long trong các thế kỷ XVII-XIX

Trần, Thị Mỹ Hạnh

Trần, T. M. H. (2003). Vùng đất Vĩnh Long trong các thế kỷ XVII-XIX. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 330 (Tháng 5/2003), 28-37.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70423

Truy cập trực tuyến

4
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

Thái, Văn Tào; Nguyễn, Văn Học

Thái, V.T. (2010). Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01998; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36689

Truy cập trực tuyến

5
Thi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long)

Trần, Thanh Phong; Lê, Văn Cảm

Trần, T. P. (2015). Thi hành hình phạt tù trong pháp luật Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Long). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050006190; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52084

Truy cập trực tuyến

6
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long

Thái, Văn Tào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58951

Truy cập trực tuyến

7
Bảo vệ môi trường du lịch Cù Lao An Bình Tỉnh Vĩnh Long
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo vệ môi trường du lịch Cù Lao An Bình Tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn, Diễm Phúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12711

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long

Thái Văn Tào

H Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2010

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 72

Thái Văn Tào

ĐHKHXH & NV; 2010

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Vĩnh Long : Vĩnh - Bến Tre - Trà Vinh

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình truyền hình địa phương đồng bằng sông Cửu Long : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng : 60.32.01

Hồ Minh Trử; Dương Xuân Sơn người hướng dẫn

Tp.HCM. : ĐHKHXH & NV, 2006 - (070.195 HO-T 2006)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bảo vệ môi trường du lịch Cù Lao An Bình Tỉnh Vĩnh Long : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn Diễm Phúc; Nguyễn Đình Hòe người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (338.4791 NG-P 2014)

Truy cập trực tuyến

13
Nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh trường tiểu học Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp do tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam thực hiện)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh trường tiểu học Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp do tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam thực hiện)

Phạm, Thị Hà; Hoàng, Thu Hương

Phạm, T. H. (2016). Nâng cao nhận thức bảo vệ bản thân cho học sinh trường tiểu học Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa (Nghiên cứu trường hợp do tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam thực hiện). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11903

Truy cập trực tuyến

14
Về việc xây dựng phòng đọc, tủ sách trong các cấp xã - ấp văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về việc xây dựng phòng đọc, tủ sách trong các cấp xã - ấp văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long

Đỗ, Thị Thạch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23473

Truy cập trực tuyến

15
Vài nét về nghề trồng lúa và một số loại cây trồng ở Vĩnh Long thời kỳ 1954-1975
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vài nét về nghề trồng lúa và một số loại cây trồng ở Vĩnh Long thời kỳ 1954-1975

Trần, Thị Mỹ Hạnh

Trần, T. M. H. (2001). Vài nét về nghề trồng lúa và một số loại cây trồng ở Vĩnh Long thời kỳ 1954-1975. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 319 (Tháng 6/2001), 23-27.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68703

Truy cập trực tuyến

16
Nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình truyền hình địa phương đồng bằng sông Cửu Long
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình truyền hình địa phương đồng bằng sông Cửu Long

Hồ, Minh Trử; Dương, Xuân Sơn; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hồ, M. T. (2006). Nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình truyền hình địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60.32.01; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73507; HO-T

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại nam nhất thống chí. Tập 5

Phạm Trọng Điềm Người dịch; Đào Duy Anh Hiệu đính

Huế : Thuận Hoá, 1992 - (959.7 ĐAI(5) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to terms: Indochina, the United States and the war

Etudes Internationales, June, 1992, Vol.23(2), p.493-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2123

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer Satisfaction towards ATM Services: A Case of Vietcombank Vinh Long, Vietnam

Giao, Ha Nam Khanh

Journal of asian finance, economics and business, 2019, Vol.6(1), pp.141-148

ISSN: 2288-4637

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Indigene De Vinh-Long (colour photo)
Indigene De Vinh-Long (colour photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigene De Vinh-Long (colour photo)

European Photographer

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (9)
 2. 1973đến1991  (3)
 3. 1992đến1993  (3)
 4. 1994đến2010  (4)
 5. Sau 2010  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (11)
 2. French  (10)
 3. English  (7)
 4. Undetermined  (4)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Salles, André . Photographe
 2. Trần, Thị Mỹ Hạnh
 3. Thái Văn Tào
 4. Thái, Văn Tào
 5. Veaudry, Wallace F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...