skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 01

Anh Tuấn

ĐHKT; 2014

Truy cập trực tuyến

2
Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

, Anh Tuấn; Phan, Huy Đường, người hướng dẫn

00050003117; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47212

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong trào không liên kết : sách tham khảo

Anh Tuấn

H. : Chính trị Quốc gia, 1999 - (327 VO-T 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

Anh Tuấn; Nguyễn Thị Kim Anh người hướng dẫn

H. : ĐHKT , 2014 - (354.45 VO-T 2014)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ministernotomy for correction of ventricular septal defect

Vo, Anh Tuan ; Vu, Thien Tam ; Nguyen, Dinh Hoang

Journal of cardiothoracic surgery, 26 April 2016, Vol.11(1), pp.71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1749-8090 ; PMID: 27112130 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13019-016-0475-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
An Adaptive Neural Non-Singular Fast-Terminal Sliding-Mode Control for Industrial Robotic Manipulators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Adaptive Neural Non-Singular Fast-Terminal Sliding-Mode Control for Industrial Robotic Manipulators

Vo, Anh Tuan ; Kang, Hee-Jun

Applied Sciences, 12/2018, Vol.8(12), p.2562 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-3417 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/app8122562

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation with renewable energy to optimize the exploitation of water supply networks in Ninh Thuan province

Vo Anh Tuan ; Mai Lien Huong ; Nguyen Huynh Thuy Ngan

MATEC Web of Conferences, 01 January 2018, Vol.193, p.02001 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2261-236X ; DOI: 10.1051/matecconf/201819302001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the solution for disinfection by supplying residual chlorine in the distribution networks of drinking water

Phan Dinh Xuan Vinh ; Vo Anh Tuan ; Nguyen Huynh Thuy Ngan ; Ho Thi My Hanh

MATEC Web of Conferences, 01 January 2018, Vol.193, p.02004 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2261-236X ; DOI: 10.1051/matecconf/201819302004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left isomerism syndrome with total anomalous systemic connection

Vo, Anh Tuan ; Cao, Khang Dang ; Le, Khoi Minh ; Nguyen, Dinh Hoang

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, January 2017, Vol.25(1), pp.58-61

ISSN: 0218-4923 ; E-ISSN: 1816-5370 ; DOI: 10.1177/0218492315618507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of HLA-B∗38:02 with Antithyroid Drug-Induced Agranulocytosis in Kinh Vietnamese Patients

Mai Phuong Thao ; Pham Vo Anh Tuan ; Le Gia Hoang Linh ; Lam Van Hoang ; Phan Huu Hen ; Le Tuyet Hoa ; Hoang Anh Vu ; Do Duc Minh

International Journal of Endocrinology, 01 January 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-8337 ; E-ISSN: 1687-8345 ; DOI: 10.1155/2018/7965346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Neural Integral Full-Order Terminal Sliding Mode Control for an Uncertain Nonlinear System

Vo, Anh Tuan ; Kang, Hee-Jun

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.42238-42246 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2907565

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chattering-Free, Adaptive, Robust Tracking Control Scheme for Nonlinear Systems With Uncertain Dynamics

Vo, Anh Tuan ; Kang, Hee-Jun

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.10457-10466 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2891763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Adaptive Terminal Sliding Mode Control for Robot Manipulators With Non-Singular Terminal Sliding Surface Variables

Vo, Anh Tuan ; Kang, Hee-Jun

IEEE Access, 2019, Vol.7, pp.8701-8712 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2886222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using FeO-constituted iron slag wastes as heterogeneous catalyst for Fenton and ozonation processes to degrade Reactive Red 24 from aqueous solution

Van, Huu Tap ; Nguyen, Lan Huong ; Hoang, Trung Kien ; Tran, Thi Pha ; Vo, Anh Tuan ; Pham, T.T ; Nguyen, X.C

Separation and Purification Technology, 01 October 2019, Vol.224, pp.431-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-5866 ; E-ISSN: 1873-3794 ; DOI: 10.1016/j.seppur.2019.05.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning curve in minimally invasive mitral valve surgery: a single-center experience

Vo, Anh Tuan ; Nguyen, Dinh Hoang ; Van Hoang, Sy ; Le, Khoi Minh ; Nguyen, Thu Trang ; Nguyen, Vuong Lam ; Nguyen, Bac Hoang ; Truong, Binh Quang

Journal of cardiothoracic surgery, 05 December 2019, Vol.14(1), pp.213 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1749-8090 ; PMID: 31806039 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13019-019-1038-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2015  (2)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (6)
 5. Sau 2018  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vo, A.T.
 2. Vo, Anh Tuan
 3. Vo, At
 4. Anh Tuan Vo
 5. Kang, Hee-Jun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...