skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pesticide use in Vietnamese vegetable production a 10-year study (2)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide use in Vietnamese vegetable production a 10-year study (2)

Hoi, P.V.; Mol, A.P.J.; Oosterveer, P.; van den Brink, P.J.; Huong, P.T.M.

Scopus; 14735903; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735903.2015.1134395?journalCode=tags20; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33639

Truy cập trực tuyến

2
From grantmaker to leader : emerging strategies for twenty-first century foundations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From grantmaker to leader : emerging strategies for twenty-first century foundations

Ellsworth Frank L.; Lumarda Joe

New York : John Wiley, c2003. - (361.7 FRO 2003) - ISBN047138058X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Huong, P.T.M.
 2. Hoi, P.V.
 3. Mol, A.P.J.
 4. van den Brink, P.J.
 5. Oosterveer, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...