skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and equilibria

Cabrales, Antonio ; Uriarte, José-Ramón

Journal of Evolutionary Economics, 2013, Vol.23(4), pp.783-810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0936-9937 ; E-ISSN: 1432-1386 ; DOI: 10.1007/s00191-012-0269-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural foundation for models of evolutionary drift

Uriarte, José Ramón

Journal of Economic Behavior and Organization, 2007, Vol.63(3), pp.497-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/j.jebo.2005.06.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A behavioural fondation for models of evolutionary drift

Uriarte, José Ramón

Journal of economic behavior & organization : JEBO, 2007, Vol.63(3), pp. 497-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-making under risk editing procedures based on correlated similarities, and preference overdetermination

Uriarte, José Ramón

Review of economic design : RED, 1999, Vol.4(1), pp. 1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-4742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-making under risk: Editing procedures based on correlated similarities, and preference overdetermination

Uriarte, José Ramón

Review of Economic Design, 1999, Vol.4(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-4742 ; E-ISSN: 1434-4750 ; DOI: 10.1007/s100580050023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of minority language use: theory and empirical evidence for a language game model

Sperlich, Stefan ; Uriarte, Jose-Ramon

Arxiv ID: 1908.11604

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the robustness of the impossibility result in the topological approach to social choice

Le Breton, Michel; Uriarte, José Ramón

Social choice and welfare, 1990, Vol.7(2), pp.131-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences: addendum

Candeal, Juan Carlos ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José Ramón

Social Choice and Welfare, 1997, Vol.14(2), pp.359-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/s003550050072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some issues related to the topological aggregation of preferences

Candeal, Juan ; Induráin, Esteban ; Uriarte, José

Social Choice and Welfare, 1992, Vol.9(3), pp.213-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1714 ; E-ISSN: 1432-217X ; DOI: 10.1007/BF00192879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVEMENTS IN THE MANUFACTURING OF TRANSMISSION BELTS

Coteron Uriarte, Jose Ramon

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herstellung von Treibriemen.
Fabrication de courroies de transmission.
Improvements in the manufacturing of transmission belts

Coteron Uriarte, Jose Ramon

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE ESPUMAS DE POLIURETANO.
Procedure for obtaining polyurethane foams

Pascual Mesa Carlos ; Coteron Uriarte Jose Ramon

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE ESPUMAS DE POLIURETANO

Pascual Mesa Carlos ; Coteron Uriarte Jose Ramon

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and equilibria

Cabrales, Antonio

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doubts and Equilibria

Uriarte, José

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Language Game: A Game-Theoretic Approach to Language Contact

Iriberri, Nagore

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Behavioral Foundation for Models of Evolutionary Drift

Uriarte, José

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Model of Evolutionay Drift

Uriarte, José

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (4)
 2. 1995đến1996  (2)
 3. 1997đến2002  (3)
 4. 2003đến2006  (3)
 5. Sau 2006  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Spanish  (2)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Uriarte, José-Ramón
 2. Uriarte, J.R.
 3. Uriarte, Jose Ramon
 4. Uriarte, J
 5. Induráin, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...