skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barriers in the Delivery of Emergency Obstetric and Neonatal Care in Post-Conflict Africa: Qualitative Case Studies of Burundi and Northern Uganda

Chi, Primus Che ; Bulage, Patience ; Urdal, Henrik ; Sundby, Johanne

Chi, Primus Che (2016) Impact of armed conflict on maternal and reproductive health in sub-Saharan Africa. Doctoral thesis. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-53854 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0139120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population, Resources, and Political Violence: A Subnational Study of India, 1956–2002

Urdal, Henrik

Journal of Conflict Resolution, August 2008, Vol.52(4), pp.590-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002708316741

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50 years of peace research: An introduction to the Journal of Peace Research anniversary special issue

Buhaug, Halvard ; Levy, Jack S ; Urdal, Henrik; Buhaug, Halvard (Editor) ; Levy, Jack S (Editor)

Journal of Peace Research, March 2014, Vol.51(2), pp.139-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343314521649

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

People vs. Malthus: Population Pressure, Environmental Degradation, and Armed Conflict Revisited

Urdal, Henrik

Journal of Peace Research, July 2005, Vol.42(4), pp.417-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343305054089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organized Violence and Institutional Child Delivery: Micro-Level Evidence From Sub-Saharan Africa, 1989–2014

Østby, Gudrun ; Urdal, Henrik ; Tollefsen, Andreas ; Kotsadam, Andreas ; Belbo, Ragnhild ; Ormhaug, Christin

Demography, 2018, Vol.55(4), pp.1295-1316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-018-0685-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An urbanization bomb? Population growth and social disorder in cities

Buhaug, Halvard ; Urdal, Henrik

Global Environmental Change, February 2013, Vol.23(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3780 ; E-ISSN: 1872-9495 ; DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.10.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolving role of traditional birth attendants in maternal health in post-conflict Africa: A qualitative study of Burundi and northern Uganda

Chi, Primus Che ; Urdal, Henrik

SAGE Open Medicine, 16 January 2018, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050-3121 ; DOI: 10.1177/2050312117753631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Urdal, Henrik

Journal of Peace Research, May 2003, Vol.40(3), pp.354-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343303040003021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Står barometeret på storm?

Gleditsch, Nils Petter ; Urdal, Henrik

Klima, 2012, Nr. 1, pp.30-31

ISSN: 1504-8136

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grønn fred? ; Nobelkomiteens miljøpriser

Urdal, Henrik ; Gleditsch, Nils Petter

Internasjonal politikk, 2010, Årg. 68, nr. 4, pp.617-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-577X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grønn fred? Nobelkomiteens miljøpriser

Urdal, Henrik ; Gleditsch, Nils Petter

Internasjonal Politikk, 2010(04), pp.617-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-577X ; E-ISSN: 1891-5580

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting Armed Conflict, 2010–20501

Hegre, Håvard ; Karlsen, Joakim ; Nygård, Håvard Mokleiv ; Strand, Håvard ; Urdal, Henrik

International Studies Quarterly, June 2013, Vol.57(2), pp.250-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/isqu.12007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Peer Review and Replication Data: Best Practice from Journal of Peace Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peer Review and Replication Data: Best Practice from Journal of Peace Research

Gleditsch, Nils Petter ; Nordås, Ragnhild ; Urdal, Henrik

College & Research Libraries, 04/19/2017, Vol.78(3), p.267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0870 ; E-ISSN: 2150-6701 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5860/crl.78.3.267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A qualitative study exploring the determinants of maternal health service uptake in post-conflict Burundi and Northern Uganda

Chi, Primus C ; Bulage, Patience ; Urdal, Henrik ; Sundby, Johanne

Chi, Primus Che (2016) Impact of armed conflict on maternal and reproductive health in sub-Saharan Africa. Doctoral thesis. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-53854 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s12884-015-0449-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Is Driving Gender Equality in Secondary Education? Evidence from 57 Developing Countries, 1970–2010

Østby, Gudrun ; Urdal, Henrik ; Rudolfsen, Ida; Nunez, Jose C

Education Research International, 2016, Vol.2016, 18 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2090-4002 ; E-ISSN: 2090-4010 ; DOI: 10.1155/2016/4587194

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of the effects of armed conflict on maternal and reproductive health services and outcomes in Burundi and Northern Uganda: a qualitative study

Chi, Primus Che ; Bulage, Patience ; Urdal, Henrik ; Sundby, Johanne

BMC International Health and Human Rights, April 3, 2015, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-698X ; DOI: 10.1186/s12914-015-0045-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Clash of Generations? Youth Bulges and Political Violence

Urdal, Henrik

International Studies Quarterly, September 2006, Vol.50(3), pp.607-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2006.00416.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Demography of Conflict and Violence: An Introduction

Brunborg, Helge ; Urdal, Henrik

Journal of Peace Research, July 2005, Vol.42(4), pp.371-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343305054084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving maternal, newborn and women's reproductive health in crisis settings

Chi, Primus Che ; Urdal, Henrik ; Umeora, Odidika Uj ; Sundby, Johanne ; Spiegel, Paul ; Devane, Declan

The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015(8), p.1-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1469-493X ; DOI: 10.1002/14651858.CD011829 ; PMCID: 4561524

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nils Petter Gleditsch: a lifetime achiever.(THE PROFESSION)(Nils Petter Gleditsch)(Essay)

Buhaug, Halvard ; Gates, Scott ; Hegre, Havard ; Strand, Havard ; Urdal, Henrik

European Political Science, Feb, 2009, Vol.8(1), p.79(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1680-4333

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (47)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (11)
 2. 2005đến2007  (14)
 3. 2008đến2011  (19)
 4. 2012đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (50)
 2. Norwegian  (6)
 3. Bosnian  (2)
 4. Serbian  (1)
 5. French  (1)
 6. Swedish  (1)
 7. Serbian  (1)
 8. Serbo-Croatian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Urdal, Henrik
 2. Urdal, H.
 3. Henrik Urdal
 4. Sundby, Johanne
 5. Gleditsch, Nils Petter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...